Difin Podręczniki i Encyklopedie

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Podstawy logistyki Suplement. Technikum, szkoła policealna, Książka | Grzybowska Katarzyna
  okładka Podstawy logistyki Suplement. Technikum, szkoła policealna, Książka | Grzybowska Katarzyna

  Treści zawarte w Suplemencie są uzupełnieniem podręcznika Podstawy logistyki zgodne z nową podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 roku. Nowa podstawa programowa będzie obowiązywać od 1 września 2012 roku.

  okładka Matematyka Testy maturalne Zestaw arkuszy egzaminacyjnych na poziom podstawowy, Książka | Szcześniak Dorota
  okładka Matematyka Testy maturalne Zestaw arkuszy egzaminacyjnych na poziom podstawowy, Książka | Szcześniak Dorota

  Zestaw testów egzaminacyjnych z matematyki – niezastąpiona pomoc dla maturzysty:
  W 100% zgodny z aktualnym Informatorem maturalnym z matematyki!
  Testy próbne na poziom podstawowy - na tym poziomie maturę z matematyki zdają wszyscy!
  240 zadań wszystkich typów, z którymi możesz się spotkać na maturze!
  Szczegółowe wskazówki, jak rozwiązywać zadania otwarte.
  Schematy oceniania zadań.

  okładka Kompetencje personalne i społeczne w obszarach zawodowych Trening umiejętności komunikacyjnych w branży turystycznej, Książka | Aleksandra Lęgowicz
  okładka Kompetencje personalne i społeczne w obszarach zawodowych Trening umiejętności komunikacyjnych w branży turystycznej, Książka | Aleksandra Lęgowicz

  Podręcznik zawiera treści dotyczące komunikowania się z innymi ludźmi w pracy zawodowej o charakterze usługowym. Kompetencje personalno-społeczne zostały uznane wśród pracodawców za najważniejsze spośród innych ważnych predyspozycji w zawodach usługowych. Podstawa programowa kształcenia w zawodach określa kompetencje personalno-społeczne (KPS) jako wymaganie wspólne dla wszystkich zawodów, dlatego zdobyta przez ucznia wiedza oraz umiejętności za pomocą tego podręcznika, mogą ...

  okładka Elektrotechnika Podręcznik Technikum, Książka | Madej Tomasz
  okładka Elektrotechnika Podręcznik Technikum, Książka | Madej Tomasz

  W podręczniku uwzględniono aktualny stan wiedzy naukowo-technicznej z elektrotechniki. Książka zawiera systematyczną prezentację wybranych, powiązanych tematycznie treści ujętych w podstawie programowej i umożliwia uczniom nabycie umiejętności określonych w tej podstawie programowej. Tekst jest bogato ilustrowany rysunkami i wykresami, po każdym rozdziale znajdują się odpowiednio dobrane ćwiczenia rachunkowe. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściweg...

  okładka Ekonomika Część 1 Technikum, Książka | Janina Mierzejewska-Majcherek
  okładka Ekonomika Część 1 Technikum, Książka | Janina Mierzejewska-Majcherek

  Podręcznik Ekonomika. Część 1 został opracowany na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009. Jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Obejmuje następujące działy programowe: - normy regulujące ...

  okładka Wiedza o społeczeństwie Testy maturalne Poziom podstawowy i rozszerzony, Książka | Marcin Markowicz, Rafał Dolecki
  okładka Wiedza o społeczeństwie Testy maturalne Poziom podstawowy i rozszerzony, Książka | Marcin Markowicz, Rafał Dolecki

  Publikacja pozwoli na bezproblemowe zdanie egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym zamieszczono wskazówki, jak rozwiązywać poszczególne typy zadań, z którymi uczeń spotka się na maturze. Drugi rozdział zawiera pięć arkuszy egzaminacyjnych na poziomie podstawowym, trzeci zaś – pięć arkuszy na poziomie rozszerzonym. Zarówno zadania zawarte w arkuszach, jak i same arkusze egzaminacyjne, mają taką samą formę, jak rzeczywiste testy maturalne...

  okładka Podstawy ekonomii część 1 Mikroekonomia Podręcznik technikum, szkoła policealna. Technik ekonomista, Książka | Janina Mierzejewska-Majcherek
  okładka Podstawy ekonomii część 1 Mikroekonomia Podręcznik technikum, szkoła policealna. Technik ekonomista, Książka | Janina Mierzejewska-Majcherek

  Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomii, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty nr 341[02]/MEN/2008.05.20. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Struktura i treści podręcznika były konsultowane z nauczycielami podstaw ekonomii i innych przedmiotów ekonomicznych. P...

  okładka Podstawy logistyki podręcznik Technikum, Szkoła Policealna, Książka | Grzybowska Katarzyna
  okładka Podstawy logistyki podręcznik Technikum, Szkoła Policealna, Książka | Grzybowska Katarzyna

  Podręcznik do logistyki stanowi kompletne i przekrojowe opracowanie z zakresu podstaw logistyki. Zawartość merytoryczna podręcznika zgodna jest z programem nauczania przedmiotu Podstawy logistyki, opracowanego przez MEN. Książka jest adresowana do osób kształcących się w zawodzie technik logistyk w technikach i szkołach policealnych, z pewnością będzie pomocna również studentom studiów I i II stopnia na kierunku lub specjalności Logistyka. Materiał podręcznika składa się z t...

  okładka Historia repetytorium dla licealistów i studentów, Książka | Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona
  okładka Historia repetytorium dla licealistów i studentów, Książka | Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona

  Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie jednego z najlepszych w Polsce repetytoriów z historii, od lat doskonale znanego maturzystom, studentom, nauczycielom i pasjonatom historii. W jednym tomie w bardzo przystępny sposób zgromadzono najważniejsze wydarzenia historyczne od starożytności do czasów współczesnych. Repetytorium jest nieocenionym źródłem uporządkowanego powtórzenia całego materiału dla celów maturalnych, olimpiad, konkursów historycznych lub uzyskania wiedz...

  okładka Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych A.31, Książka | Kacperczyk Radosław
  okładka Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych A.31, Książka | Kacperczyk Radosław

  Podręcznik wyczerpuje efekty kształcenia zawarte w kwalifikacji A.31.1 wyodrębnionej w zawodzie technik logistyk. Treści omówione w książce obejmują zagadnienia związane z transportem i podstawami spedycji, do których można zaliczyć informacje dotyczące: - ogólnych zagadnień związanych z transportem, kwalifikacją, systemem transportowym, procesami transportowymi; - podstawowych informacji związanych z poszczególnymi rodzajami transportu; - infrastruktury poszczególnych gałęzi...

  okładka Egzamin zawodowy Część praktyczna z rozwiązaniami. Technik logistyk, Książka | Andrzej Dąbek
  okładka Egzamin zawodowy Część praktyczna z rozwiązaniami. Technik logistyk, Książka | Andrzej Dąbek

  Publikacja obejmuje tematykę wszystkich trzech kwalifikacji: - A.30.1 – Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji; - A.30.2 – Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych; - A.30.3 – Organizowanie i monitorowanie dystrybucji. Jest to znakomity materiał ćwiczebny, przygotowujący całościowo do części praktycznej egzaminu A.30. Czytelnik znajdzie tu również możliwość samokształcenia – przygotowanie się do egzaminu zawodowego w try...

  okładka Systemy logistyczne Część 2 Podręcznik technik logistyk, technikum, szkoła policealna, Książka | Praca Zbiorowa
  okładka Systemy logistyczne Część 2 Podręcznik technik logistyk, technikum, szkoła policealna, Książka | Praca Zbiorowa

  Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Znalazły się w nim wiadomości dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, również w ujęciu logistycznym. W podręczniku bardzo szczegółowo omówiono podstawowe pojęcia z zakresu ekologistyki. Scharakteryzowano ekologistykę odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych. Zasadnicza część podręcznika poświęcona jest zagadnieniom logistyki miejs...

  okładka Gospodarka zapasami i magazynem Część 1 Zapasy Podręcznik Technik logistyk. Technikum, szkoła policealna., Książka | Grzybowska Katarzyna
  okładka Gospodarka zapasami i magazynem Część 1 Zapasy Podręcznik Technik logistyk. Technikum, szkoła policealna., Książka | Grzybowska Katarzyna

  Podręcznik do przedmiotu gospodarka zapasami i magazynem jest opracowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik logistyk w technikach i szkołach policealnych. Część 1 podręcznika Gospodarka zapasami i magazynem dotyczy zagadnień zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie oraz analizy ich wielkości. Zaprezentowane w podręczniku tematy są przedstawione w formie wykładów wprowadzających, szczegółowo omówionych przykładów służących do testowania metod i techn...

  okładka Transport i spedycja część 1 Transport Technikum Szkoła policealna, Książka | Kacperczyk Radosław
  okładka Transport i spedycja część 1 Transport Technikum Szkoła policealna, Książka | Kacperczyk Radosław

  Część 1 podręcznika Transport i spedycja zawiera podstawową wiedzę z różnych gałęzi transportu: samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, intermodalnego i multimodalnego; zagadnienia związane z obsługą środków transportowych, ich użytkowaniem i eksploatacją, dopuszczeniem do ruchu i obsługą. W publikacji wyjaśniono zagadnienia: formy usług przewozowych, popytu i podaży na tym rynku, cen usług transportowych, taryfikatory. Zawarty w podręczniku ma...

  okładka Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych A.35.2, Książka | Janina Mierzejewska-Majcherek
  okładka Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych A.35.2, Książka | Janina Mierzejewska-Majcherek

  Podręcznik obejmuje efekty kształcenia zawarte w kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, część 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik ekonomista. Kwestie kadrowo-płacowe występują w działalności każdego przedsiębiorcy i wymagają znajomości przepisów prawa oraz ich interpretacji i praktycznego zastosowania. Nabycie takiej wiedzy i umiejętności pozwoli na wykonywanie zadań zawodowych na stanowi...

  okładka Środki transportu A.28 Część 1, Książka | Kacperczyk Radosław
  okładka Środki transportu A.28 Część 1, Książka | Kacperczyk Radosław

  Podręcznik Środki transportu. Część 1 wraz ze Środkami transportu. Część 2 zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania w zakresie trzech części kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik spedytor, tj.: A.28.1. Planowanie realizacji procesów transportowych, A.28.2. Przygotowywanie ładunków do transportu, A.28.3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych. Publikacja zawiera szeroko opisaną wiedzę z zakresu poszczegól...

  okładka Organizacja pracy służby pięter Technik hotelarstwa, Książka | Halama Marek
  okładka Organizacja pracy służby pięter Technik hotelarstwa, Książka | Halama Marek

  Podręcznik został przygotowany dla uczniów technikum hotelarskiego do 1. części kwalifikacji T.12 – Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych. Wiedza zawarta w publikacji pozwala poznać zasady działalności oraz organizację pracy służby pięter. Typy jednostek mieszkalnych, ich funkcje oraz co ważne, zasady dostosowania tych jednostek do potrzeb o różnych rodzajach niepełnosprawności. Autor szczególną uwagę zwrócił na część praktyczną, czyli na technikę prac...

  okładka Organizacja współczesnej recepcji hotelowej Cześć 1 T.11.1., Książka | Beata Cielecka-Jasińska
  okładka Organizacja współczesnej recepcji hotelowej Cześć 1 T.11.1., Książka | Beata Cielecka-Jasińska

  Organizacja współczesnej recepcji hotelowej. Część 1 to niezwykła pozycja wydawnicza na rynku podręczników szkolnych. Autorka jest wieloletnim praktykiem w zawodzie hotelarza, a od kilku lat także wykładowcą przedmiotów zawodowych. Doświadczenie zawodowe, pasja i chęć podzielenia się swoją bogatą wiedzą zaowocowały przekrojowym opracowaniem o szczegółach pracy współczesnej hotelowej recepcji XXI wieku, która opiera się na starannie wykształconych pracownikach i systemach info...

  okładka Podstawy ekonomii część 2 Makroekonomia Podręcznik Technikum, szkoła policealna, Książka | Janina Mierzejewska-Majcherek
  okładka Podstawy ekonomii część 2 Makroekonomia Podręcznik Technikum, szkoła policealna, Książka | Janina Mierzejewska-Majcherek

  Podręcznik Podstawy ekonomii. Część 2. Makroekonomia został opracowany na podstawie programu nauczania podstaw ekonomii, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty nr 341[02]/MEN/2008.05.20. Jest kontynuacją podręcznika Podstawy ekonomii. Część 1. Mikroekonomia. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomi...

  okładka Transport i spedycja Część 2 Spedycja Podręcznik Technik logistyk. Technikum, Szkoła policealna, Książka | Kacperczyk Radosław
  okładka Transport i spedycja Część 2 Spedycja Podręcznik Technik logistyk. Technikum, Szkoła policealna, Książka | Kacperczyk Radosław

  Podręcznik stanowi kompendium podstawowej wiedzy z zakresu spedycji. W książce przedstawiono zasadnicze pojęcia i zasady związane z działalnością spedycyjną, charakterem usług spedycyjnych i rodzajami spedycji. Autor rzeczowo omówił czynności składające się na spedycję, m.in.: przyjmowanie zleceń, zawieranie umów o przewóz, dobór środków transportowych, przygotowywanie przesyłki do przewozu, nadawanie, przekazywanie i odbiór, ubezpieczenie przesyłki, sporządzenie dokumentacji...

  okładka Egzamin zawodowy Technik organizacji reklamy AU.29 i AU.30 Testy i zadania z rozwiązaniami, Książka | Osiekowicz Katarzyna
  okładka Egzamin zawodowy Technik organizacji reklamy AU.29 i AU.30 Testy i zadania z rozwiązaniami, Książka | Osiekowicz Katarzyna

  Zbiór zadań został przygotowany z myślą o wszystkich, którzy będą przystępowali do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy. Ma on na celu wspomaganie procesu edukacyjnego. Może być wykorzystywany zarówno do pracy w szkole, jak i do indywidualnej nauki. Obejmuje zestaw testów pisemnych i praktycznych do kwalifikacji AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Zadania zostały opra...

  okładka Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami A.28 i A.29, Książka | Magdalena Pobłocka-Zwara, Wojciech Rogocki
  okładka Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami A.28 i A.29, Książka | Magdalena Pobłocka-Zwara, Wojciech Rogocki

  Publikacja służy jako pomoc w przygotowaniach do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.28 i A.29. Prezentowane zestawy, przygotowane na wzór egzaminów organizowanych przez CKE, pozwolą: - oswoić się z formą egzaminu zawodowego, - usystematyzować wiadomości, - sprawdzić umiejętności korzystania z informacji zapisanych w postaci tekstów, tabel i wykresów, - ćwiczyć rozwiązywanie zadań obliczeniowych, - utrwalić umiejętność wypełniania dokumentów....

  okładka Marketing w działalności gospodarczej A.26.1, Książka | Aldona Nowacka, Robert Nowacki
  okładka Marketing w działalności gospodarczej A.26.1, Książka | Aldona Nowacka, Robert Nowacki

  Podręcznik zawiera podstawową wiedzę z zakresu marketingu, zgodną z najnowszą podstawą programową dla pierwszej części kwalifikacji A.26, rozszerzoną o treści nawiązujące do najnowszych osiągnięć z tej dziedziny. Zaprezentowane w nim zagadnienia pozwolą uczniowi wykształcić umiejętność widzenia przedsiębiorstwa prowadzącego działalność reklamową i jego działań w szerszej, strategicznej perspektywie. Ambicją autorów było przygotowanie podręcznika, który będzie przydatny w szko...

  okładka Organizacja współczesnej recepcji hotelowej Cześć 2 T.11.2., Książka | Beata Cielecka-Jasińska
  okładka Organizacja współczesnej recepcji hotelowej Cześć 2 T.11.2., Książka | Beata Cielecka-Jasińska

  Organizacja współczesnej recepcji hotelowej. Część 2 jest podręcznikiem dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i przygotowujących się do egzaminu z kwalifikacji zawodowej T.11. W publikacji znajdują się standardy związane z obsługą gości, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają z hotelu. Przedstawiona jest organizacja pracy w recepcji, procedury wspomagające system obsługi gości, a także zaprezentowane są druki i formularze obowiązujące w hotelu. Dodatkowo opisa...

Co znajdziesz w kategorii: Podręczniki i Encyklopedie

Kategoria „Podręczniki / Encyklopedie” zawiera publikacje skupiające się przede wszystkim na edukacji, nauce i rozwoju. W tym dziale znajdują się m.in. podręczniki, pomoce naukowe, repetytoria czy opracowania z każdej dziedziny. Księgarnia internetowa Woblink.com oferuje szeroki wybór różnorodnych leksykonów, albumów czy słowników, np. „Ilustrowany słownik terminów literackich”, „Filmowy leksykon psychologii”, „Leksykon fantastyki”, „Leksykon noblistów” czy album „Made in Poland”, który prezentuje produkty i marki, z których Polska słynie na świecie. W kategorii „Podręczniki / Encyklopedie” znajdują się również prace Władysława Kopalińskiego, najwybitniejszego polskiego leksykografa, tłumacza i publicysty, po którego dorobek naukowy chyba nigdy nie przestaniemy sięgać. W serwisie Woblink.com znajdziemy m.in. takie prace Kopalińskiego jak „Koty w worku, czyli z dziejów pojęć i rzeczy”, „Od słowa do słowa. Leksykon”, „Przygody słów i przysłów. Leksykon” czy „Opowieści o rzeczach powszednich”. Znajdziemy tutaj również lektury wraz ze szczegółowymi streszczeniami, analizami, charakterystykami bohaterów czy ważnymi pojęciami. Książki te stanowią niezrównaną pomoc podczas przygotowań do zajęć i testów. W kategorii „Podręczniki / Encyklopedie” nie mogło zabraknąć publikacji Jerzego Bralczyka, jednego z najbardziej uznanych polskich językoznawców i specjalisty w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. W serwisie Woblink.com znajdują się takie książki językoznawcy jak „Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka”, „1000 słów”, „Rozmowy przy stole”, „500 zdań polskich” czy „Świat przez słowa”.