SBP

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Nietypowi użytkownicy bibliotek Poradnik psychologiczny, Książka | Karzewska Bożena
  Promocja
  okładka Nietypowi użytkownicy bibliotek Poradnik psychologiczny, Książka | Karzewska Bożena

  Książka ma charakter poradnikowy. Autorka w 11 rozdziałach przedstawia na podstawie literatury i własnych doświadczeń problemy dzieci z różnymi zaburzeniami (ADHD, dysleksja, dysgrafia, zaburzenia osobowości: nerwica, nadpobudliwość, nieśmiałość, nieprzystosowanie społeczne. Omawia specyfikę pracy z nietypowymi użytkownikami biblioteki. Zwraca uwagę na kontakt bibliotekarza z takimi czytelnikami, sposoby postępowania, ich pozyskiwanie jako stałych odbiorców biblioteki. Porusz...

  Promocja
  okładka Z dziejów bibliotek w Polsce Od średniowiecza do 1989 roku, Książka | Mężyński Andrzej
  Promocja
  okładka Z dziejów bibliotek w Polsce Od średniowiecza do 1989 roku, Książka | Mężyński Andrzej

  Znajomość dziejów swoich bibliotek to znakomita lekcja kształtowania osobowości zawodowej bibliotekarzy i to jest podstawowy cel niniejszej publikacji. Publikacja składa się z 7 zasadniczych części: Czasy staropolskie, Czasy zaborów, Okres międzywojenny 1918-1939, Lata II wojny światowej, Biblioteki w PRL. Lata 1945-1956. Cz. 1 i Biblioteki w PRL. Lata 1956-1986.Cz. 2. Warto ją przeczytać!

  Promocja
  okładka Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla starego druku, Książka |
  Promocja
  okładka Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla starego druku, Książka |

  … należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede wszystkim dawał możliwość identyfikacji dzieła… (K. Piekarski, 1930) Na jubileusz 15-lecia istnienia NUKAT-u, centralnego katalogu polskich bibliotek naukowych i akademickich, oddajemy do rąk Koleżanek i Kolegów – katalogerów zbiorów specjalnych, odnowione i zmienione, drukowane wydanie instrukcji „Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla starego druku” autorstwa Haliny Mieczko...

  Promocja
  okładka Obszary wiedzy o bibliotekarstwie, Książka | Jacek Wojciechowski
  Promocja
  okładka Obszary wiedzy o bibliotekarstwie, Książka | Jacek Wojciechowski

  Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania również nieodległej a możliwej przyszłości bibliotek. Napisana klarownie, w czym umiarkowany aparat naukowy nie stanowi przeszkody. Zawiera rozbudowany indeks przedmiotowy. (…) Wiedza o bibliotekarstwie wciąż ma rację bytu. Jako świadomościowy konstrukt, wykorzystywany w mediacyjnej praktyce, jak też kreowany teoretycznie oraz wykładany – chociaż niekoniecznie w pełnej zgodzie i w ...

  Promocja
  okładka Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej Ciągłość i zmiana, Książka | Hudzik Krystyna
  Promocja
  okładka Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej Ciągłość i zmiana, Książka | Hudzik Krystyna

  Dla historii najnowszej, czyli od momentu zjednoczenia Niemiec, nie ma u nas zbyt wielu, a na pewno ogólnych, opracowań. Obraz bibliotekarstwa niemieckiego tych ostatnich lat znamy tylko przez pryzmat opracowań szczegółowych, wąsko tematycznych, wycinkowych. W tym kontekście próba podjęta przez Krystynę Hudzik wydaje się niezwykle interesująca i potrzebna, gdyż przez wiele lat związki bibliotekarstwa niemieckiego i polskiego były – i pozostają – bliskie, co owocowało korzysta...

  Promocja
  okładka Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego, Książka |
  Promocja
  okładka Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego, Książka |

  Podstawowa działalność kulturalna – jak stanowi ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury , a jej formami organizacyjnymi są m. in. biblioteki, muzea, domy kultury, galerie sztuki, kina, teatry i filharmonie. W recenzowanym tomie skupiono się na działalności społecznej wymienionych instytucji - zwłaszcza - bibliotek - która w czasach niepokojów socjoekonomicznych i rozwarstwienia społecznego jest ...

  Promocja
  okładka Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie, Książka |
  Promocja
  okładka Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie, Książka |

  Pierwsza część książki dotyczy wartości faktograficznej, źródłowej i informacyjnej kolekcji dokumentów życia społecznego, jak i poszczególnych rodzajów druków ulotnych i okolicznościowych. Na wybranych przykładach omówione zostały tu problemy wartościowania tego rodzaju druków, wartości kolekcjonerskiej i sentymentalnej wybranych typów wydawnictw efemerycznych oraz sprawy ich, przejawiającej się w tzw. potencjalnej wartości stałej, obecności na którym rynku książki. W dalszej...

  Promocja
  okładka Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej w ujęciu bibliologicznym, Książka | Jakub Maciej Łubacki
  Promocja
  okładka Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej w ujęciu bibliologicznym, Książka | Jakub Maciej Łubacki

  W niniejszej pracy podjęto próbę uporządkowania, krytycznego omówienia i usystematyzowania zagadnień dotyczących okładek (przede wszystkim płyt gramofonowych i książek) z perspektywy bibliologicznej. Przegląd i omówienie różnych dotychczasowych ujęć poruszanej problematyki doprowadziły do sformułowania kilku autorskich propozycji metodologicznych i terminologicznych. Niezaprzeczalną wartością pracy są skrupulatne analizy terminologiczne, uporządkowanie i synteza głównych zaga...

  Promocja
  okładka Jak ugryźć mangę? Co bibliotekarz powinien wiedzieć o komiksie japońskim, Książka | Skumanov Sarah
  Promocja
  okładka Jak ugryźć mangę? Co bibliotekarz powinien wiedzieć o komiksie japońskim, Książka | Skumanov Sarah

  Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują szeroki wybór gatunków i tytułów, wśród których można znaleźć odpowiednią dla siebie pozycję. Rynek mangi rozwija się w dynamiczny sposób i dostosowuje się do potrzeb czytelników oraz zmian na rynku wydawniczym. Mimo to komiksy japońskie pozostają nieznane szerokiemu gronu czytelników, głównie dorosłych. Na obecną sytuację składa się kilka czynników, w tym ni...

  Promocja
  okładka Gry planszowe Kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza, Książka | Januszewski Andrzej
  Promocja
  okładka Gry planszowe Kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza, Książka | Januszewski Andrzej

  Stale rośnie liczba graczy, pojawiają się nowi wydawcy, sklepy, recenzenci, blogerzy, a co tydzień swoją premierę ma kilka lub nawet kilkanaście nowych tytułów. Rosnąca popularność, wydawanie coraz większej liczby gier oraz coraz częstsze pojawianie się tematu planszówek w przestrzeni publicznej sprawiają, że gry planszowe zaczęły również znajdywać swoje miejsce w ofercie bibliotek. Niniejsza broszura przygotowana została przede wszystkim z myślą o potrzebach bibliotekarzy i ...

  Promocja
  okładka Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki, Książka |
  Promocja
  okładka Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki, Książka |

  Library is a growing organism. Use what you know, learn what you don’t know, engage in new ways” (Ranganathan S.R., 1931) Skąd on to wiedział 86 lat temu?! Gdy nie tylko w Indiach, ale i w Europie XIX-wieczny model biblioteki akademickiej trwał niezmienny, a maszyna do pisania na biurku bibliotekarza była ekstrawaganckim gadżetem. Dzisiaj i my wiemy i zmieniamy się, tak jak chciał Ranganathan, tak jak przeobrażają się biblioteki i czytelnicy, aby lepiej funkcjonować w świec...

  Promocja
  okładka Zarządzanie jakością w bibliotece, Książka |
  Promocja
  okładka Zarządzanie jakością w bibliotece, Książka |

  Choć znane jest już od wielu lat, ciągle ewoluuje. Pojawiają się nowe założenia, metody badań oraz praktyczne narzędzia wspierające wysoką jakość pracy instytucji bibliotecznych. W książce zaprezentowano wieloaspektowe ujęcie zarządzania jakością, prezentowane zarówno przez bibliologów, jak i praktyków bibliotekarzy, na co dzień zmagających się z koniecznością realizacji usług na najwyższym poziomie. Zaprezentowane artykuły zostały zgrupowane w trzech głównych zrębach: 1. Rek...

  Promocja
  okładka Zostawili swój ślad, Książka |
  Promocja
  okładka Zostawili swój ślad, Książka |

  W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”, zatytułowanym Zostawili swój ślad…, żegnamy dwudziestu ośmiu bibliotekarzy urodzonych na ogół przed lub w czasie II wojny światowej, co miało niewątpliwy wpływ na wybór przez nich kierunku kształcenia i drogi zawodowej. Zachowujemy ich w pamięci nie tylko ze względu na ich walory osobiste, ale przede wszystkim ze względu na trwały wkład w rozwój szeroko pojętego bibliotekarstwa i informa...

  Promocja
  okładka Mój bajarz odnowiony, Książka | Joanna Papuzińska
  Promocja
  okładka Mój bajarz odnowiony, Książka | Joanna Papuzińska

  Przesłanie tożsamościowe zapisane w tekstach literatury dziecięcej zawsze było w Polsce bardzo silnie eksponowane. Jest to jej rysem charakterystycznym, wielokrotnie podkreślanym przez badaczy takich jak Izabela Lewańska i inni. Podział na „swoje” i „obce” w niektórych okresach i tekstach był eksponowany tak silnie, że patrząc nań ze współczesnego punktu widzenia śmiało można powiedzieć, iż graniczył, a nawet wkraczał na obszar ksenofobii. Tak, ksenofobia była niewątpliwą cno...

  Promocja
  okładka Geografia krain zmyślonych Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, Książka |
  Promocja
  okładka Geografia krain zmyślonych Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, Książka |

  Publikacja zawiera dwadzieścia jeden interesujących, odkrywczych naukowo i spójnych tematycznie artykułów pomieszczonych w tomie w logicznym porządku kompozycyjnym od tekstów o charakterze teoretycznym (np. literacka mapa miejsc nieistniejących przedstawiona w kontekście przestrzeni domu i dzieciństwa), rozważań o charakterze historycznym z wpisaną w tekst swoistą „polityką historyczną” wyimaginowanej krainy dzieciństwa – krainy wymyślonej i szczęśliwej lecz podszytej ideolog...

  Promocja
  okładka Czytanie menażerii Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, Książka |
  Promocja
  okładka Czytanie menażerii Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, Książka |

  Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury, literatury i sztuki dla dzieci i młodzieży. Z pewnością będzie także stanowić impuls do dalszych badań naukowych i działań organizacyjnych tych autorów, dla których temat „zwierzęcy” to punkt metodologicznych odwołań i komparatystycznych odniesień. [...] Przedstawiona w całym tomie „zwierzęca” egzemplifikacja ma charakter „naturalizowanej epistemologii mądrościowej”, zwiększającej zdoln...

  Promocja
  okładka Harry Potter Fenomen społeczny zjawisko literackie ikona popkultury, Książka |
  Promocja
  okładka Harry Potter Fenomen społeczny zjawisko literackie ikona popkultury, Książka |

  „(…) Czytelnik znajdzie na kartach tej książki artykuły, które odwołują się do rozmaicie interpretowanego przekazu powieści Rowling, ich związków z różnymi gałęziami kultury oraz łączącego się z Harrym Potterem fenomenu społecznego właśnie z perspektywy całości serii. Podjęte w tych szkicach rozważania obejmują swoim zasięgiem szerokie spektrum tematów i perspektyw badawczych”. Weronika Kostecka, Maciej Skowera Poniższa publikacja zawiera studia dotyczące nie tylko tego pop...

  Promocja
  okładka Ciekawe przypadki z życia książki, czyli Nie jest grzechem lubić książki dla nich samych, Książka | Pietrzkiewicz Dorota
  Promocja
  okładka Ciekawe przypadki z życia książki, czyli Nie jest grzechem lubić książki dla nich samych, Książka | Pietrzkiewicz Dorota

  Dzieje książek to losy pojedynczych egzemplarzy, całych kolekcji prywatnych bądź instytucjonalnych, a przede wszystkim historie ludzi, którzy je pisali, ilustrowali, tłoczyli, oprawiali, finansowali ich wydanie, gromadzili – dla własnych przyjemności lub dla szerszej publiczności – oraz strzegli i chronili. To także etapy rozwoju: pisma i jego funkcji, sposobów wyrabiania papieru, technik drukarskich, graficznych, introligatorskich, form dystrybucji i kultury czytelniczej. Z...

  Promocja
  okładka Bibliotekarstwo Nauka - Dydaktyka - Praktyka, Książka |
  Promocja
  okładka Bibliotekarstwo Nauka - Dydaktyka - Praktyka, Książka |

  Ze wstępu dr hab. Anny Tokarskiej: Podręcznik adresowany jest do bibliotekarzy praktyków, osób kształcących się w zakresie bibliotekarstwa i zainteresowanych tą tematyką oraz studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w dyscyplinie bibliologia i informatologia. Do tej pory ukazało się niewiele podręczników z tej dziedziny o charakterze naukowym, wśród całościowych można wymienić dwa: Bibliotekarstwo naukowe pod red. Adama Łysakowskiego (1956) oraz dwukrotne w...

  Promocja
  okładka Świat bibliotek z bibliotecznych podróży, Książka | Ciesielska-Kruczek Renata
  Promocja
  okładka Świat bibliotek z bibliotecznych podróży, Książka | Ciesielska-Kruczek Renata

  Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, bibliotekarzy, zapalonych globtroterów, aby na swoich szlakach podróżnych odnajdywali biblioteki, bowiem „Biblioteki przechowują energię, która podsyca wyobraźnię. Otwierają okna na świat, inspirują nas do odkrywania i zdobywania, przyczyniają się też do poprawiania naszej jakości życia. Biblioteki zmieniają życie na lepsze”. Dzięki tej książce zainteresowani poznają dzieje kilkunastu bibliotek z całego świata i zn...

  Promocja
  okładka W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, Książka |
  Promocja
  okładka W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, Książka |

  Książka składa się z czterech części zatytułowanych: 1. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym, 2. Dzieci i młodzież w świecie czasopism, 3. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz 4. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży w ujęciu międzynarodowym. Zamieszczono w niej artykuły zarówno przedstawicieli świata nauki jak i praktyków z różnych stron naszego kraju. Książka będzie ciekawą lekturą dla: bibliologów, socjologów, psychologów, peda...

  Promocja
  okładka Dzieje książki w Polsce 1944-1989 Wybór źródeł, Książka | Jarosz Dariusz
  Promocja
  okładka Dzieje książki w Polsce 1944-1989 Wybór źródeł, Książka | Jarosz Dariusz

  Praca zawiera unikatową próbę zebrania, opracowania i skomentowania najważniejszych dokumentów, które pokazują przede wszystkim różnorodność uwikłań (głównie, choć nie tylko, politycznych), jakim poddana była książka w Polsce po II wojnie światowej. Obok publikowanych wcześniej aktów prawnych, stanowiących wyraz polityki władz państwowych wobec książki i ludzi książki, główna jej część zawiera dokumenty mało lub w ogóle nieznane, odnalezione w nierzadko dotychczas niezbadan...

  Promocja
  okładka Mit dziecka Korczaka - Nietzsche - Zaratustra, Książka | Jaworek Marta
  Promocja
  okładka Mit dziecka Korczaka - Nietzsche - Zaratustra, Książka | Jaworek Marta

  Niniejsza książka nie rości sobie prawa do bycia monografią. Zbyt wycinkowy jest obszar podjętych w niej lektur, zbyt ściśle dla tak obszernej i zróżnicowanej twórczości obrana perspektywa badawcza. Celem przyświecającym pisaniu tej rozprawy było wydobycie nietzscheanizmu jako tego kontekstu twórczości Henryka Goldszmita, który pozwala wpisać całokształt jego dzieła w horyzont odczytań tak zwanej pierwszej literatury, literatury wysokiej. W obecnej świadomości czytelniczej li...

  Promocja
  okładka Antyporadnik czyli jak nie należy używać komputera w małej bibliotece, Książka | Radwański Aleksander
  Promocja
  okładka Antyporadnik czyli jak nie należy używać komputera w małej bibliotece, Książka | Radwański Aleksander

  JEŚLI:

  prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole
  nie jesteś maniakiem komputerowym
  nie tęsknisz za dodatkową pracą związaną z opornym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
  w przypadku awarii nie masz ochoty na rozwiązywanie zagadek

  TO praktyczne rady Autora zawarte w Antyporadniku są dla Ciebie. Przeczytaj dokładnie, pomyśl i zastosuj je w swojej pracy zawodowej.