okładka Malachitowe ostrzeaudiobook | MP3 | Aleksandra Pisarska

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Malachitowe ostrze

29,99 zł

Malachitowe ostrze
audiobook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Vio­let Silver­hunt i jej przy­ja­ciel, cza­ro­dziej Logan Fal­l­kryon, prze­mie­rzają Mal­kho­len bro­niąc jego miesz­kań­ców przed naj­gor­szymi potwo­rami i złymi mocami. Życie w dro­dze jest trudne, ale pro­ste. Przy­naj­mniej do dnia, w któ­rym spo­ty­kają księ­cia Nastilli.

Roz­po­czyna się wyścig z cza­sem i nie­sa­mo­wita podróż od Kniei Mroku po Góry Argen­tum Lunae. Demo­niczne siły budzą się do życia z głę­bo­kiego snu, a losy kró­le­stwa wiszą na wło­sku.

Vio­let musi prze­zwy­cię­żyć swoje lęki i zro­bić wszystko, aby oca­lić ojczy­znę. W cza­sie wyprawy powoli jed­nak zdaje sobie sprawę, że nie wszystko jest takim jakim się wydaje. Wro­go­wie i sojusz­nicy skry­wają tajem­nice, któ­rych roz­wi­kła­nie może zade­cy­do­wać o suk­ce­sie całej misji.

Szczegółowe informacje na temat audiobooka Malachitowe ostrze

Opinie i oceny audiobooka Malachitowe ostrze

0,0

0 ocen / 0 opinii

wspólnie z Lubimy Czytać
Oceń
Malachitowe ostrze

Malachitowe ostrze

Aleksandra Pisarska,

Moja ocena:
full