Adam Brzozowski

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Prawo cywilne. Część ogólna (pdf), Ebook | Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Elżbieta Skowrońska-Bocian

  W podręczniku kompleksowo zaprezentowano wiedzę z zakresu prawa cywilnego i stosunków cywilnoprawnych. Omawiane zagadnienia autorzy zilustrowali wieloma przykładami funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa z praktyki kontraktowej i orzecznictwa. Przygotowując niniejszy podręcznik, wykorzystali doświadczenia dydaktyczne wynikające z prowadzenia zajęć kursowych i seminariów.W książce w przystępny sposób przedstawiono m.in.:• pojęcia osoby fizycznej i osoby prawnej,• stosu...

  okładka Zobowiązania. Część ogólna (pdf), Ebook | Adam Brzozowski, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński, Elżbieta Skowrońska-Bocian

  Autorzy przystępnie, w usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiają zagadnienia części ogólnej zobowiązań:• ich istotę, powstawanie, wykonanie, skutki niewykonania czy wygaśnięcia,• treść i rodzaje świadczeń,• kwestie dotyczące umów,• szkody i odszkodowania. Systematyka opracowania została oparta na podręczniku prof. Witolda Czachórskiego.Poszczególne zagadnienia omówiono w aktualnym stanie prawnym, z przywołaniem orzecznictwa oraz piśmiennictwa. Wywód te...

  okładka Zobowiązania. Część szczegółowa (pdf), Ebook | Adam Brzozowski, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński, Wojciech J. Kocot, Elżbieta Skowrońska-Bocian

  Podręcznik jest kontynuacją wykładu z zakresu części ogólnej zobowiązań i podręcznika Zobowiązania. Część ogólna. Opracowanie omawia zagadnienia związane z treścią i wykonywaniem zobowiązaniowych umów nazwanych, w tym zawieranych z udziałem konsumentów, a także między przedsiębiorcami.W podręczniku uwzględniono obowiązujące, w tym najnowsze regulacje prawne oraz przywołano orzecznictwo i bogatą literaturę.Książka uwzględnia wieloletnie doświadczenie dydaktyczne autorów b...

  okładka Prawo rzeczowe. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Wiesław Opalski

  W podręczniku Prawo rzeczowe. Zarys wykładu w sposób usystematyzowany przedstawiono główne instytucje prawa rzeczowego:własność,użytkowanie wieczyste,ograniczone prawa rzeczowe (w tym m.in. prawnorzeczowe formy zabezpieczenia wierzytelności - zastaw, hipotekę),problematykę ksiąg wieczystych, ochrony własności i posiadania.Opracowanie zostało podzielone na części, rozdziały i paragrafy. Układ oraz kolejność omawianych zagadnień oparto na tradycyjnej systematyce ...