Adam Koliński

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Książka | Śliwczyński Bogusław, Adam Koliński

  Podręcznik został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk. Zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w trzeciej części kwalifikacji A.30 „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania”. Po opanowaniu materiału zawartego w książce przyszły technik logistyk będzie potrafił m.in.: - opisać system dystrybucji przedsiębiorstwa...

  Promocja
  okładka Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych, Książka | Śliwczyński Bogusław, Adam Koliński, Andrzejczyk Paweł

  Podręcznik pt. Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w pierwszej części kwalifikacji A.30 „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania”. Po opanowaniu materiału zawartego w podręczniku przyszły technik logistyk będzie ...

  Promocja
  okładka Model efektywności procesów logistycznych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, Książka | Adam Koliński

  Opracowanie można uznać za trzecią na polskim rynku wydawniczym monografię, która w całości poświęcona jest znaczeniu i organizacji pomiaru procesów logistycznych w łańcuchach dostaw. […] Prezentowane procedury, prawidłowości i model referencyjny analizy efektywności powinny zainteresować nie tylko menedżerów logistyki i łańcuchów dostaw, ale również kadrę akademicką i studentów wyższych uczelni ekonomicznych i technicznych, zwłaszcza na takich kierunkach kształcenia, jak: lo...

  okładka Współczesne trendy w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Ebook | Maciej Stajniak, Adam Koliński

  Głównym problemem i wyzwaniem dla sektora logistyki i transportu w Polsce jest zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu gospodarczego państwa. Przedsiębiorcy oraz decydenci rozwoju polskiej gospodarki mają świadomość, że obecnie każda działalność gospodarcza funkcjonuje w łańcuchach dostaw i sieciach zależności z dostawcami, odbiorcami, kooperantami i podwykonawcami, a sprawność i niezawodność systemu logistycznego warunkuje ciągłość procesów...

  okładka Efektywność procesów dystrybucji – teoretyczne i praktyczne aspekty modelowania, Ebook | Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński

  Analiza stanu wiedzy w zakresie efektywności procesów dystrybucji zakłada przeprowadzenie badań zorientowanych na specyfikę procesów dystrybucji, zarówno dotyczących analizy literaturowej, jak również identyfikacji potrzeb praktyki gospodarczej, z jednoczesnym uwzględnieniem wyników prac naukowych, zrealizowanych w ramach wcześniejszych prac. Połączenie tych dwóch aspektów umożliwiło zidentyfikowanie luki badawczej, która dotyczyłaby zarówno aspektów teoretyczny...

  okładka Zarządzanie i optymalizacja procesów logistycznych we współczesnych trendach gospodarczych, Ebook | Adam Koliński, Maciej Stajniak

  Specyfika procesów logistycznych powoduje konieczność koncentracji na tych czynnikach, które mają kluczowy wpływ na ciągłość przepływu towarowego w całym logistycznym łańcuchu dostaw. Należy zatem stwierdzić, że zarządzanie logistyką powinno koncentrować się na sposobach poprawy efektywności procesów, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego łańcucha dostaw oraz ciągłego nadzorowania i oceniania uzyskanych rezultatów. Z tego względu optymalizacja procesów logist...

  Promocja
  okładka Logistyka w jednostkach gospodarczych, Książka | Fajfer Paweł, Adam Koliński, Andrzejczyk Paweł

  Podręcznik pt. Logistyka w jednostkach gospodarczych został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w pierwszej części kwalifikacji A.32 „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych”. W książce omówiono najważniejsze zagadnienia związane z przepływem informacji w przedsiębiorstwach oraz narzędzia i...