Elżbieta Alabrudzińska

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Dyplomacja europejska wobec wyzwań XX i XXI wieku, Książka | Elżbieta Alabrudzińska
  okładka Dyplomacja europejska wobec wyzwań XX i XXI wieku, Książka | Elżbieta Alabrudzińska

  Wiek XX, a następnie XXI wiek, przyniosły dyplomacji wiele wyzwań politycznych, ekonomicznych i społecznych. Celem niniejszej książki jest podjęcie dyskusji na temat stosunku dyplomacji europejskiej do tych problemów, ale również ustalenie wpływu, jaki wywarły one na kształt, formy i kierunki działania dyplomacji. W erze wojen i konfliktów jednym z celów dyplomacji państw europejskich stało się trwałe pokojowe ułożenie stosunków międzynarodowych i stworzenie systemu bezpiecze...

  okładka Dylematy europejskiej dyplomacji XX-XXI wieku, Książka | Elżbieta Alabrudzińska
  okładka Dylematy europejskiej dyplomacji XX-XXI wieku, Książka | Elżbieta Alabrudzińska

  Mimo, że dyplomacja państw europejskich staje się przedmiotem coraz większej liczby prac naukowych, wciąż jeszcze liczne aspekty jej historii i funkcjonowania w XX i XXI wieku są mało znane . Właśnie takim problemom poświęcone są opracowania składające się na niniejszą książkę. Ich autorzy to historycy, badacze stosunków międzynarodowych i politolodzy m.in. z takich ośrodków naukowych, jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wr...

  okładka Polska w dyplomacji europejskiej w XX-XXI wieku, Książka | Elżbieta Alabrudzińska
  okładka Polska w dyplomacji europejskiej w XX-XXI wieku, Książka | Elżbieta Alabrudzińska

  W niniejszej publikacji zaprezentowane zostały wyniki najnowszych badań mających na celu określenie miejsca Polski w dyplomacji państw europejskich, jak również ukazanie roli i znaczenia polskich dyplomacji w Europie w XX i Xxi w. Skoncentrowano się na dwóch okresach: latach 1918-1945 i po 1989 roku- ze względu na szczególne zadania, jakie stawały przed polską dyplomacją w każdym z nich. W państwie polskim, które pojawiało się na mapie politycznej Europy po ponad stu latach n...

  okładka 1815-2015 W dwusetną rocznicę protokołu dyplomatycznego, Książka | Elżbieta Alabrudzińska
  okładka 1815-2015 W dwusetną rocznicę protokołu dyplomatycznego, Książka | Elżbieta Alabrudzińska

  Wydawać się może zaskakujące, że najtrwalszym dziełem Kongresu Wiedeńskiego okazał się dokument przyjęty jako ostatni, 19 marca 1815 roku - XVII aneks do Aktu końcowego. Były to przepisy o rangach przedstawicieli dyplomatycznych. Dokument wprowadził trójstopniowy podział przedstawicieli dyplomatycznych, a czymś zupełnie nowym była przyjęta w nim zasada, że w ramach każdej rangi o pierwszeństwie wśród dyplomatów decydowała data oficjalnego objęcia przez nich funkcji. Do tej po...