Andrzej Nowak Kryminał i Sensacja

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:

Andrzej Nowak

Andrzej Nowak, ur. 1960, historyk i publicysta; profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN, kierownik Zakładu Dziejów Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim; w okresie stanu wojennego współpracownik pism drugoobiegowych; po 1989 roku sekretarz redakcji, a następnie (1991-94) redaktor naczelny dwumiesięcznika "Arka"; współzałożyciel i redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana” (1994-2012); autor kilkunastu książek z zakresu historii idei oraz stosunków politycznych w Europie Wschodniej. Ostatnio opublikował m.in. Imperium a ti druzi. Rusko, Polsko a moderni dĕjiny východni Evropy (2010); Od Polski do post-polityki. Intelektualna historia zapaści RP (2010); Imperiological Studies. A Polish Perspective (2011); Czas walki z Bogiem. Kościół na straży wolności Polaków (2011); Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci (1982-2012) (2012). Gościnnie wykładał historię Europy Wschodniej m.in. na uniwersytetach amerykańskich (Rice, Harvard, Columbia), angielskich (Cambridge, UCL), a także w Brnie, Dublinie i Tokio. Laureat m.in. nagród KLIO (dla najlepszej książki historycznej - w 1995 i 2001), Programu Mistrz Fundacji Nauki Polskiej (2011), nagród im. Jerzego Giedroycia (2012), im. Włodzimierza Pietrzaka, a także Wacław Jędrzejewicz History Medal, przyznawanego przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Członek Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich 2005 roku i wielokrotny uczestnik organizowanych przez prezydenta Kaczyńskiego seminariów w Lucieniu.