Prawo handlowe i gospodarcze - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
  Promocja
  okładka Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

  Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism – nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć. Zaprezentowano w niej najważniejsze pisma procesowe:• pozwy,• apelacje,• akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań,• propozycje czynności, które należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia.W opracowaniu zawarto wzory typów pism niezbędnych w toku postępowania administracyjnego, jak o...

  Promocja
  okładka Prawo cywilne i handlowe w zarysie (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Wojciech J. Katner
  Promocja
  okładka Prawo cywilne i handlowe w zarysie (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Wojciech J. Katner

  W podręczniku zostały omówione podstawowe zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego, w tym: prawo osobowe, czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie roszczeń, ustrój i funkcjonowanie przedsiębiorców (zwłaszcza prawo spółek handlowych), zarys prawa rzeczowego (własność, inne prawa rzeczowe, księgi wieczyste, posiadanie), zobowiązania (m.in. umowy handlowe, odpowiedzialność odszkodowawcza), podstawy prawa spadkowego, prawa papierów wartościowych, zabezpieczenia wierz...

  Promocja
  okładka Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Andrzej Kidyba
  Promocja
  okładka Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Andrzej Kidyba

  Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii „Biblioteka Prawa Handlowego”: Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych najczęściej stosowanych w praktyce wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem.W części dotyczącej umów kodeksowych zaprezentowano wzory umów uregulowanych w kodeksie cywilnym (umowa sprzedaży, sprzedaży na próbę, sprzedaży na raty, dostawy, kontrakt...

  Promocja
  okładka Prawo spółek handlowych (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Andrzej Koch, Jacek Napierała
  Promocja
  okładka Prawo spółek handlowych (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Andrzej Koch, Jacek Napierała

  Podręcznik przedstawia kompleksową analizę zagadnień dotyczących tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezentacji wszystkich typów spółek uregulowanych w ustawie – Kodeks spółek handlowych.Wskazano w nim również na regulacje innych aktów prawnych, istotnych z punktu widzenia omawianej tematyki, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych przepisów Kodeksu cywilnego. W szczególności omówiono takie zagadnienia jak:• prokura, firma i przed...

  Promocja
  okładka Zbiór cywilny PLUS (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  Promocja
  okładka Zbiór cywilny PLUS (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., P.A.S.C., K.W.H., K.S.H., U.K.S., U.K.K.K.C. – uwzględniono oczekującą na podpis Prezydenta RP nowelizację ustanawiającą prawidłową podstawę normatywną dla odpowiedzialności cywilnej za krzywdę najbliższych członków rodziny poszkodowanego, która polega na niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z poszkodowanym z powodu wyrządzenia u niego trwałego i ciężkiego uszko...

  Promocja
  okładka Prawo handlowe. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  Promocja
  okładka Prawo handlowe. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 5 sierpnia 2021 r., w tym m.in.:Kodeks spółek handlowych:• ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)• ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)Krajowy Rejestr Sądowy:• ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze...

  okładka Spólki - w jakiej formie prowadzić biznes, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Spólki - w jakiej formie prowadzić biznes, Ebook | Praca Zbiorowa

  Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej to jedna z kluczowych decyzji podejmowanych podczas otwierania własnego biznesu. Od tego zależą m.in. późniejszy sposób podejmowania decyzji w firmie, odpowiedzialność za jej prowadzenie oraz podział zysków. Raz wybraną formę działalności można jednak zmienić. Impulsem do przekształceń często jest zwiększenie skali działalności. Bywa nim także korzystniejsze opodatkowanie zysków. Rewolucja w podatkach, jaką zap...

  okładka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Obowiązki biur rachunkowych, Ebook | Adam Sroga
  okładka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Obowiązki biur rachunkowych, Ebook | Adam Sroga

  W książce szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2021 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania. Zmiany te dotyczą m.in.: • zakresu obowiązkowego stosowania środkó...

  okładka Nowoczesne biuro rachunkowe, Ebook | Opracowania Zbiorowe
  okładka Nowoczesne biuro rachunkowe, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  W ostatnim czasie biura rachunkowe stanęły przed nowymi wyzwaniami. Wynikały one nie tylko ze zmian przepisów, lecz także z nagłej konieczności wprowadzenia pracy zdalnej. W praktyce oznacza to korzystanie w szerokim zakresie z rozwiązań elektronicznych i przejście na komunikację internetową. Wielu księgowych i właścicieli biur rachunkowych zadaje sobie pytania o to, gdzie powinna zmierzać księgowość i jakim wyzwaniom trzeba będzie sprostać w najbliższej i ...

  Promocja
  okładka Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz (pdf), Ebook | Dariusz Kwiatkowski, Robert Kosmal
  Promocja
  okładka Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz (pdf), Ebook | Dariusz Kwiatkowski, Robert Kosmal

  Komentarz zawiera kompleksowe i aktualne opracowanie materii prawa restrukturyzacyjnego. Autorzy – praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych w charakterze nadzorcy, zarządcy, tymczasowego nadzorcy sądowego, pełnomocnika wierzyciela, członka rady wierzycieli – opisują poszczególne przepisy ustawy, uwzględniając aktualne orzeczenia sądów powszechnych w tej materii oraz szerokie spektrum poglądów doktryny.&nb...

  Promocja
  okładka Przewodnik po transakcjach fuzji i przejęć (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  Promocja
  okładka Przewodnik po transakcjach fuzji i przejęć (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja w usystematyzowany sposób przybliża problematykę wybranych zagadnień współczesnego M&A (Mergers and Acquisitions).Transakcja M&A umożliwia skokowy rozwój biznesu, gwałtownie zmieniając konkurencyjność przedsiębiorcy. Jest z pozoru podobna do operacji zakupu określonego dobra, ale z uwagi na specyficzny przedmiot charakteryzuje się nie tylko dużą złożonością i stopniem komplikacji, lecz także unikalnością. Przygotowanie i przeprowadzenie takie...

  Promocja
  okładka Prawa konsumenta. Komentarz (pdf), Ebook | Tomasz Czech
  Promocja
  okładka Prawa konsumenta. Komentarz (pdf), Ebook | Tomasz Czech

  W książce przedstawiono kompleksową analizę przepisów ustawy o prawach konsumenta z uwzględnieniem powiązanych z nimi regulacji kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych. Szczegółowo omówiono m.in. obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem oraz zasady i tryb zawierania umowy na odległość. Wiele uwagi poświęcono wykładni przepisów o odstąpieniu przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W tym wyd...

  Promocja
  okładka Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I i II (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Małgorzata Dumkiewicz, Jerzy Szczotka, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
  Promocja
  okładka Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I i II (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Małgorzata Dumkiewicz, Jerzy Szczotka, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak

  Przyjaciele, uczniowie i współpracownicy Profesora Andrzeja Kidyby podjęli miły trud przygotowania księgi dla uczczenia jubileuszu czterdziestolecia Jego pracy naukowej. Krąg autorów księgi obejmuje znakomite gremium osób indywidualnie znanych i cenionych, reprezentujących nie tylko środowiska naukowe najważniejszych uczelni krajowych, lecz także przynależących do instytucji skupiających renomowanych praktyków.Szerokie merytoryczne spektrum materii poruszonej w wypowiedz...

  Promocja
  okładka Ustawa o sporcie. Komentarz (pdf), Ebook | Eligiusz Krześniak
  Promocja
  okładka Ustawa o sporcie. Komentarz (pdf), Ebook | Eligiusz Krześniak

  Komentarz do przepisów ustawy o sporcie zawiera także teksty ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz obowiązującą wersję Statutu Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Omawia zjawiska nowe w tym obszarze, np. zagadnienie e-sportu, wspólnych inicjatyw europejskich w dziedzinie sportu i działalności Polskiej Agencji Antydopingowej. Uwzględniono zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu wejścia w życie ustawy, w tym dotyczące:przywrócenia do polskiego prawa ...

  Promocja
  okładka Prawo gospodarcze i handlowe (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Wojciech J. Katner
  Promocja
  okładka Prawo gospodarcze i handlowe (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Wojciech J. Katner

  W podręczniku omówiono całość prawa prywatnego regulującego obrót gospodarczy, wskazując wszystkie instytucje prawne z zakresu tego prawa. Przystępnie zaprezentowano nawet najtrudniejsze problemy, przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury.W opracowaniu przedstawiono:prawo przedsiębiorców, zwłaszcza spółek ha...

  Promocja
  okładka Whistleblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające (pdf), Ebook | Damian Tokarczyk
  Promocja
  okładka Whistleblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające (pdf), Ebook | Damian Tokarczyk

  Książka w przystępny sposób przedstawia wszystkie aspekty związane z sygnalizowaniem nieprawidłowości i prowadzeniem wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Można je zdefiniować jako kompleks działań podejmowanych przez kierownictwo danej organizacji, zmierzających do wyjaśnienia czy w określonym czasie doszło w niej do nieprawidłowości, czyli naruszenia przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub zasad etyki.Publikacja stanowi przewodnik po systemach compliance i w...

  Promocja
  okładka Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe (pdf), Ebook | Izabela Heropolitańska, Agnieszka Nierodka, Tomasz Zdziarski
  Promocja
  okładka Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe (pdf), Ebook | Izabela Heropolitańska, Agnieszka Nierodka, Tomasz Zdziarski

  W publikacji przedstawiono cały cykl kredytowania, począwszy od złożenia wniosku o udzielenie kredytu poprzez zawarcie umowy kredytu aż do jego spłaty bądź niespłacenia w terminie. Autorzy omawiają m.in.:zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z udzielaniem kredytu;zasady udzielania przez banki kredytów przedsiębiorcom i konsumentom, a także innym podmiotom, np. rolnikom, fundacjom, kościołom;wymogi formalnoprawne, jakie muszą być spełnione przez przyszłego kredytobior...

  Promocja
  okładka Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  Promocja
  okładka Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  W publikacji szczegółowo zaprezentowano problematykę prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, akcentując problemy pojawiające się w praktyce i przedstawiając propozycje konkretnych rozwiązań.W książce omówiono postępowanie rejestrowe i depozytowe, a także przepisy prawnokarne i zagadnienia etyczne. Opracowanie prezentuje kwestie z pogranicza prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, m.in. wpływ toczących się postępowań insolwencyjnych na przebi...

  Promocja
  okładka Kodeks spółek handlowych. Tom III Komentarz do art. 301-490 (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  Promocja
  okładka Kodeks spółek handlowych. Tom III Komentarz do art. 301-490 (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  W tomie trzecim dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówione zostały unormowania dotyczące spółki akcyjnej.Oprócz analizy przepisów ustawy − Kodeks spółek handlowych autorzy przedstawili przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania. Uwzględnili też ostatnie nowelizacje kodeksu, które wprowadziły poważne zmiany systemowe polegające m.in. na odejściu od tradycyjnej, dokumentowej formy akcji, a także zmiany uchwalone w związku ...

  Promocja
  okładka Prawo gospodarcze. Aspekty publicznoprawne (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  Promocja
  okładka Prawo gospodarcze. Aspekty publicznoprawne (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Podręcznik prawa publicznego gospodarczego, przygotowany przez autorów związanych z Katedrą Prawa Publicznego Gospodarczego i Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego, obejmuje całość zagadnień związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. W opracowaniu przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak:przedsiębiorca, gospodarka komunalna, samorzą...

  Promocja
  okładka Ochrona konsumencka przedsiębiorców (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Witold Chomiczewski
  Promocja
  okładka Ochrona konsumencka przedsiębiorców (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Witold Chomiczewski

  Od 1 stycznia 2021 r. ochroną konsumencką objęto przedsiębiorców jednoosobowych, w zakresie zawierania przez nich umów niebędących przedmiotem ich działalności gospodarczej. W publikacji omówiono w szczególności:co w praktyce powinni zrobić sprzedawcy, by dostosować swoje wzory umów, regulaminy oraz procedury reklamacyjne do nowych przepisów,jak należy rozumieć pojęcie umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej, ale nieposiadających dla danego przedsiębiorcy cha...

  Promocja
  okładka Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Jan Mojak
  Promocja
  okładka Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Jan Mojak

  Autor w przystępny sposób przedstawia m.in. pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, przenoszenie praw z papierów wartościowych, podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, skarbowe papiery wartościowe), towarowe papiery wartościowe (konosamenty i dowody składowe), udziałowe papiery wartościowe (akcje i certyfikaty inwestycyjne), regulacje związane z obrotem papierami wartościowymi n...

  Promocja
  okładka Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w praktyce i orzecznictwie (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  Promocja
  okładka Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w praktyce i orzecznictwie (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Książka w sposób praktyczny i kompleksowy przedstawia wszystkie aspekty gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Autorzy omawiają poruszone w niej zagadnienia prostym językiem oraz wskazują wiele przykładów z praktyki i orzeczeń sądowych. Publikacja analizuje poszczególne etapy funkcjonowania gwarancji:• zawarcie umowy zlecenia wystawienia gwarancji,• wystawienie gwarancji,• zmiany treści gwarancji lub przelew wierzytelności z niej wynikających,•...

  Promocja
  okładka Prosta spółka akcyjna. Komentarz (pdf), Ebook | redakcja naukowa, Rafał Adamus, Przemysław Malinowski, Opracowania Zbiorowe
  Promocja
  okładka Prosta spółka akcyjna. Komentarz (pdf), Ebook | redakcja naukowa, Rafał Adamus, Przemysław Malinowski, Opracowania Zbiorowe

  W komentarzu zawarto szczegółowe omówienie jednej z najbardziej kontrowersyjnych nowelizacji prawa handlowego ostatnich lat, która wprowadza nową instytucję w kodeksie spółek handlowych: prostą spółkę akcyjną. W książce czytelnik znajdzie dokładną analizę takich kwestii jak:- powstanie, rozwiązanie i likwidacja spółki,- prawa i obowiązki akcjonariuszy,- organy spółki,- zmiana umowy i emisja akcji,- odpowiedzialność cywilnoprawna.Autorzy przybliżają wprowadzone ...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.