Visa Mobile

Prawo handlowe i gospodarcze - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka Zarządzanie biurem rachunkowym wydanie 2, Ebook | Elżbieta Krywko

  W dobie obecnych nieustannych zmian przepisów podatkowych oraz nowych obowiązków, jakie ciążą na podatnikach, zarządzanie biurem rachunkowym staje się coraz trudniejsze. Dodatkowo postępująca cyfryzacja usług księgowych sprawia, że przed księgowymi i właścicielami biur stawiane są kolejne wyzwania. Aby zapewnić wysoką jakość usług, niezbędne jest odpowiednie zarządzanie firmą, jak również swoimi obowiązkami. Im lepiej zorganizowana jest praca biura rachunkowego,...

  Nowość
  okładka Bezpieczne biuro rachunkowe., Ebook | Elżbieta Krywko, Adam Krywko

  Prowadzisz biuro rachunkowe i zależy Ci na bezpieczeństwie i ograniczaniu ryzyk związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności? Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa prowadzonej działalności jest bardzo ważne zarówno dla biura rachunkowego, jak i dla jego klientów. W publikacji „Bezpieczne biuro rachunkowe” przedstawiono to zagadnienie , koncentrując się na trzech kluczowych kwestiach, którymi są: ● bezpieczeństwo prawne – rozumiane jako jasna relacja z k...

  okładka Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo. Piśmiennictwo (pdf), Ebook | Jacek Gudowski, Krzysztof Strzelczyk

  Książka zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1922–2023 oraz piśmiennictwo z lat 1932–2023, dotyczące Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu handlowego lub zachowujące ścisły związek z ich przepisami.W zbiorze jest ok. 1000 orzeczeń przypisanych do poszczególnych artykułów Kodeksu spółek handlowych, w tym ok. 350 zachowujących aktualność orzeczeń wydanych w czasie obowiązywania Kodeksu handlowego, a także ok. 5200 pozycji piśmiennictwa, w tym ok. 500 pozycji dotyczących Ko...

  okładka Prawo spółek handlowych. Przed egzaminem (pdf), Ebook | Elwira Marszałkowska-Krześ, Emilia Gil

  Książka omawia zagadnienia z zakresu prawa handlowego w przystępnej formie pytań i odpowiedzi, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tego przedmiotu. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki materiału – czytelnik uczy się poprzez zadawanie pytań, formułowanie własnych odpowiedzi, a następnie ich weryfikację z tymi, które znajdują się w książce. Taka forma angażuje czytelnika, który aktywnie zdobywa i weryfikuje swoją wiedzę. Informacje uzyskane za pośrednic...

  okładka Crowdfunding - finansowanie społecznościowe. Aspekty prawne (pdf), Ebook | Wiktor Czeszejko- Sochacki

  Finansowanie społecznościowe to alternatywa dla tradycyjnych źródeł pozyskiwania kapitału zewnętrznego, zwłaszcza gdy banki i inwestorzy niechętnie lokują pieniądze w ryzykowne projekty.Monografia w prosty i zwięzły sposób przedstawia dostępną wiedzę na temat crowdfundingu w Polsce i w Unii Europejskiej. W ilustrowany sposób wskazuje istotne zależności między przepisami prawa polskiego oraz unijnego, wraz ze wskazaniem, które należy w poszczególnych przypadkach zastosować.Por...

  okładka Ustawa o fundacjach. Komentarz (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Andrzej Kidyba, Andrzej Kidyba, Małgorzata Dumkiewicz

  Duża liczba działających fundacji oraz popularność tej formy prawnej połączona z wciąż lakoniczną regulacją ustawową stwarza coraz więcej wyzwań nie tylko teoretycznoprawnych, lecz także praktycznych. Celem niniejszego komentarza jest wyjaśnienie istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów. Poruszone zostały tu nowe zagadnienia, jak np. problem skutków uchylenia uchwał zarządu fundacji, w tym uchwał o tak doniosłym znaczeniu, jak uchwały o połączeniu funda...

  okładka Prawo handlowe. Zagadnienia wybrane (pdf), Ebook | Praca zbiorowa

  W publikacji przystępnie i wyczerpująco zaprezentowano wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa handlowego. Przyswajaniu wiedzy pomaga klarowny układ tekstu, a także schematy, które ułatwiają zrozumienie omawianych problemów.Autorzy opracowali treść książki w sposób nowatorski i interdyscyplinarny. Poza kluczowy mi dla klasycznego prawa handlowego wątkami czytelnik odnajdzie w niej również kwestie będące przedmiotem innych gałęzi prawa.W publikacji p...

  okładka Fundacja rodzinna. Skuteczne planowanie sukcesji, Ebook | Praca zbiorowa

  Przepisy umożliwiające skorzystanie z fundacji rodzinnej obowiązują od 22 maja 2023 r. Jest do długo wyczekiwane przez pionierów polskiej przedsiębiorczości rozwiązanie umożliwiające zabezpieczenie ich przedsiębiorstw rodzinnych w perspektywie wielopokoleniowej. W poradniku przedstawiono szczegółowe zasady działania fundacji rodzinnej. Opisano, jakie możliwości daje ta instytucja polskim przedsiębiorcom, jak będą działały jej organy oraz jakie będą ich prawa ...

  okładka Prawo handlowe (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Piotr Nazaruk

  Podręcznik w przystępny sposób prezentuje całość problematyki z zakresu prawa handlowego. Poza przedstawieniem fundamentalnej tematyki, takiej jak: zagadnienia ogólne prawa handlowego, ustrój prawny przedsiębiorców, prawo spółek, prawo umów handlowych oraz prawo papierów wartościowych i instrumentów finansowych, autorzy omawiają zagadnienia specjalistyczne: prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, prawo własności przemysłowej i prawo spółdzielcze. Na początku każdego roz...

  okładka Prawo zamówień publicznych w praktyce, Ebook | Marta Kozyra

  Książka w praktyczny sposób pokazuje, jak zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2021 r. wpłynęły na praktykę podmiotów biorących udział w procesie zamówień publicznych. Autorka – praktyk z wieloletnim doświadczeniem – wyjaśnia na przykładach, jak sprawnie, szybko i co najmniej bezbłędnie przeprowadzić cały proces zamówienia: od sporządzenia analizy zapotrzebowania, przez przygotowanie prawidłowej dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, jego rozstrzygnięci...

  okładka Nowoczesne biuro rachunkowe wyd.3, Ebook | praca zbiorowa

  Prowadzenie biura rachunkowego w ostatnich latach wiąże się z coraz to nowymi wyzwaniami. Stosowany w czasie epidemii COVID-19 model pracy zdalnej okazał się zaskakująco skuteczny i wiele firm rozważa pozostanie przy nim na stałe. W praktyce oznacza to korzystanie w szerokim zakresie z rozwiązań elektronicznych i przejście na komunikację internetową, co wymaga nowych kompetencji. Po doświadczeniach z tzw. Polskim Ładem wiele wskazuje na to, że biura rachunk...

  okładka Sprzedaż przez Internet, Ebook | Katarzyna Pośpiech-Białas

  Po długim czasie oczekiwania mamy w krajowym porządku prawnym przepisy implementujące regulacje unijne dotyczące zasad obowiązujących w środowisku cyfrowym lub z nim związanych. W zakresie sprzedaży przez Internet i usług cyfrowych zmiany dla przedsiębiorców są istotne. Na szczeblu europejskim już kilka lat temu zostały przygotowane regulacje mające znowelizować nieprzystające do rzeczywistości przepisy, ujednolicić i unowocześnić je w taki sposób, aby odpowia...

  okładka Kodeks spółek handlowych z komentarzem do zmian, Ebook | Adam Sroga

  Czytelnik dowie się z książki: ■ kiedy mamy do czynienia z grupą spółek, ■ czym jest „wiążące polecenie” spółki dominującej, ■ czy rada spółki nadzorczej może żądać dokumentów od spółki zależnej, ■ kiedy może nastąpić przymusowy wykup akcji lub udziałów wspólników, ■ czego może żądać rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody na zawarcie transakcji, ■ jak rozumieć uzasadniony interes spółki. Publikacja „Kodeks spółek handlowych z komentarzem do zm...

  okładka Umowa najmu lokalu handlowego (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Maciej Boryczko

  Publikacja zawiera przykład umowy najmu lokalu usługowego wraz z uzupełnieniem w postaci alternatywnych postanowień umożliwiających szczegółowe jej przygotowanie. Obejmuje również komentarz autorski do proponowanych klauzul, m.in. takich jak:• kary umowne,• waloryzacja czynszu,• wady lokalu,• możliwość rozwiązania umowy.Autorzy opisują również zagadnienia związane z zawarciem umowy dotyczącej lokalu w budynku, który ma dopiero zostać wybudowany.W książce zaprez...

  okładka Compliance w spółkach publicznych. Praktyczny przewodnik (pdf), Ebook | Agnieszka Nalazek, Alicja Piskorz-Szpytka

  W publikacji przedstawiono praktyczne aspekty związane z utworzeniem i utrzymywaniem skutecznych rozwiązań i środków stosowanych przez spółki publiczne. Ma to na celu zapewnienie zgodności ich działania w zakresie realizacji wymagań wynikających zarówno z przepisów prawa, jak i norm społecznych oraz etycznych, regulacji i standardów postępowania, które dobrowolnie przyjmują do stosowania. Sformalizowany zespół powiązanych rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych, którego pr...

  okładka Prawo gospodarcze publiczne (pdf), Ebook | Kazimierz Strzyczkowski

  Podręcznik jest kompleksowym i usystematyzowanym wykładem prawa gospodarczego publicznego przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. W części ogólnej scharakteryzowano: źródła i zasady ustroju gospodarczego, gospodarcze wolności i prawa podstawowe, zadania i obowiązki państwa wobec gospodarki, jak również organizację podmiotów realizujących zadania prawa gospodarczego w ramach określonych funkcji.Część szczegółowa została podzielona zgodnie z dzied...

  okładka Prawo handlowe. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 1 stycznia 2023 r., w tym m.in.:Kodeks spółek handlowych:• ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. poz. 1488)• ustawa z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. poz. 2280)• ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych ...

  okładka Meritum Prawo spółek. Tom I i II (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Andrzej Kidyba

  Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek.Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej akcyjnej, ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową n...

  okładka Kodeks spółek handlowych po 20 latach obowiązywania (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys

  Publikacja zawiera wieloaspektowe oceny zmian przepisów Kodeksu spółek handlowych po 20 latach jego obowiązywania – zarówno w ujęciu systemowym, jak i w stosunku do zagadnień szczegółowych. Autorzy po raz kolejny zwracają uwagę na potrzebę instytucjonalnego wyodrębnienia prawa handlowego w ramach szeroko rozumianego prawa prywatnego.W opracowaniu omówiono szereg istotnych z praktycznego i teoretycznego punktu widzenia kwestii dotyczących m.in.:– odpowiedzialności wspólników s...

  okładka Prawo handlowe. Zbiór przepisów. (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia europejska. Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 15 sierpnia 2022 r., w tym m.in.:Kodeks spółek handlowych:• ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych in...

  okładka Prawo holdingowe. Praktyczny komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Mateusz Baran (redaktor), Aleksandra Czarnecka (redaktor)

  Publikacja zawiera szczegółową analizę przepisów dotyczących prawa holdingowego, z którymi przedsiębiorcy działający w Polsce będą musieli zmierzyć się już jesienią 2022 r.Zaprezentowane rozważania odnoszą się do unormowań wprowadzonych w nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, które nie były dotychczas przedmiotem szerokich rozważań piśmiennictwa ani orzecznictwa sądowego. Dzięki temu opracowanie umożliwi licznej grupie podmiotów, tj. spółkom kapitałowym tworzą...

  okładka Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej. W poszukiwaniu modelu ochrony (pdf), Ebook | Monika Namysłowska

  W monografii przeanalizowano m.in. następujące zagadnienia:• pojęcie i specyfikę nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami,• rodzaje przepisów prawnych zakazujących np. klauzula generalna, czarna lista,• reklamę wprowadzającą w błąd i reklamę porównawczą,• tajemnicę przedsiębiorstwa,• opóźnienia w płatnościach,• relacje wertykalne między przedsiębiorstwami,• podobieństwa i różnice w ochronie relacji B2C i B2B,• wnioski w zakresie przyszłości modelu zwalczania ni...

  okładka Umowa spółki jawnej (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Aldona Pietrzak

  Publikacja prezentuje wzór umowy spółki jawnej wraz z komentarzem do poszczególnych jej zapisów. Autorzy, korzystając z dorobku teoretyków polskiego prawa handlowego, w przystępny i syntetyczny sposób odpowiadają na praktyczne pytania prawne. Materiałem do analizy jest nie tylko tekst przepisów, lecz także przegląd najczęściej spotykanych w obrocie postanowień umów spółek jawnych wraz z rekomendacjami i pouczeniami.Opracowanie uwzględnia zarówno obligatoryjne elementy konstru...

  okładka Nowe zasady sprzedaży internetowej, Ebook | Katarzyna Pośpiech-Białas

  Rosnące oczekiwania klientów związane z nowymi technologiami wpływają na dynamikę zmian na rynku handlu elektronicznego. Coraz większe znaczenie zyskuje sprzedaż produktów przez internet oraz usług cyfrowych. Do przyspieszenia transformacji cyfrowej i wprowadzenia nowych modeli biznesowych na tym rynku przyczyniła się ponadto pandemia COVID-19. Unijny prawodawca od wielu lat dostrzega potrzebę ujenolicenia zasad obowiązujących w środowisku cyfrowym lub z nim ...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.