Czytaj PL 2022

Prawo cywilne - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka Prawo cywilne. Zbiór przepisów (pdf) Stan prawny: 14 października 2022 r. Wydanie: 60, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do 14 października 2022 r., w tym:Księgi wieczyste i hipoteka:• ustawa z 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz.U. poz. 1846)Kodeks postępowania cywilnego:• wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 czerwca 2022 r., SK 3/20 (Dz.U. poz. 1371)• ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.)• ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektóryc...

  Nowość
  okładka Kontakty z dzieckiem. Jak regulować, jak egzekwować? Poradnik praktyczny (pdf), Ebook | Joanna Hetman-Krajewska

  Publikacja to jedyny na rynku tak obszerny poradnik dotyczący spraw o kontakty z dziećmi – zarówno z punktu widzenia osób uprawnionych do kontaktów, jak i tych, które jako główni opiekunowie dziecka są zobowiązane do umożliwienia kontaktów z nim. Został napisany w przystępny sposób, najważniejsze zagadnienia ujęto w ramkach, a wyjaśnienia kwestii prawnych przeplatają przykłady wzięte z życia, pokazujące standardowe sytuacje w tego typu sprawach.Autorka traktuje tytułową probl...

  Nowość
  okładka Prawo rodzinne i opiekuńcze. Vademecum (pdf), Ebook | Sławomira Kotas-Turoboyska

  Kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego zostało opracowane z zachowaniem chronologii wynikającej z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, aby ułatwić Czytelnikowi przyswojenie wiedzy i weryfikację postępów w nauce. Każdy podrozdział rozpoczyna się od omówienia podstawowych pojęć związanych z jego tematyką, a najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane zagadnienia wyjaśniono w formie schematów. Materiał uzupełniają zestawy kazusów oraz testów, a tak...

  Nowość
  okładka Służebność przesyłu. Zagadnienia prywatnoprawne oraz publicznoprawne (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Zbigniew Kuniewicz

  W publikacji omówiono najbardziej kontrowersyjne na gruncie prawa cywilnego, rolnego oraz administracyjnego zagadnienia związane z instytucją prawną służebności przesyłu oraz ukształtowaną przez orzecznictwo sądowe „służebnością gruntową odpowiadającą treści służebności przesyłu”. W książce zajęto się m.in. tematyką roszczeń właściciela, odszkodowań czy częściowego wywłaszczenia.Walorem opracowania jest krytyczne podejście do służebności ukształtowanej przez orzecznictwo Sądu...

  Nowość
  okładka Nowe instytucje prawa spadkowego w praktyce notarialnej (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Joanna Bocianowska

  Publikacja omawia z praktycznej perspektywy nowe instytucje prawa spadkowego wprowadzone do polskiego porządku prawnego w ostatnich latach, w tym:• europejskie poświadczenie spadkowe,• notarialne poświadczenie dziedziczenia,• zarząd sukcesyjny,• zapis windykacyjny.Autorzy – praktycy z wieloletnim doświadczeniem w działalności notarialnej – proponują rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów, powodujących duże trudności w codziennej pracy, unikając przy tym zbędnych ...

  Nowość
  okładka Czynności komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym (pdf), Ebook | Aleksandra Mazur

  W publikacji omówiono podstawowe zasady działania i czynności komornika sądowego, zarówno o charakterze egzekucyjnym, jak i nieegzekucyjnym. Analizie poddano formy, za pomocą których dokonywane są czynności komornika sądowego, m.in.: postanowienie, zarządzenie i protokół. Wyszczególniono kluczowe dla tych form elementy i podano przykłady ich praktycznego zastosowania w zakresie poszczególnych czynności komornika. Ponadto poruszono zagadnienie wykonalności czynności dokonywany...

  Nowość
  okładka Odszkodowanie za szkody z OC posiadacza pojazdu w związku z wypadkiem drogowym. Postępowanie. Wzory. (pdf), Ebook | Ewa Jędrzejewska

  W książce kompleksowo omówiono postępowanie w sprawach o roszczenia wynikające ze zdarzeń komunikacyjnych, które dochodzone są od zakładów ubezpieczeń z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przedstawiono w niej m.in.:• zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu mechanicznego,• zakres i istotę ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego,• odpowiedzialność gwarancyjną zakładu ubezpieczeń,• przebieg pos...

  okładka Rozwód. Praktyczny przewodnik (pdf), Ebook | Juchno-Marcjan Agnieszka, Sekuła-Barańska Karolina

  Publikacja omawia poszczególne etapy procesu rozwodowego oraz przybliża możliwe warianty wyborów, z którymi przyjdzie się zmierzyć stronie – od formułowania petitum pozwu, po przebieg postępowania, aż do rozstrzygnięcia, czyli wyroku wraz z omówieniem jego elementów i dalszych możliwych działań związanych np. z majątkiem wspólnym stron.Opracowanie zostało wzbogacone o przykładowe zapisy petitum pozwu oraz wniosku o zabezpieczenie. Zawarto w nim również orzecznictwo sądów, prz...

  okładka Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

  Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism – nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć. Zaprezentowano w niej najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, które należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia.Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podej...

  okładka W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Mirosława Steca (tom I i II). Perspektywa prywatnoprawna. Perspektywa publicznoprawna (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Katarzyna Małysa-Sulińska, Marcin Spyra, Andrzej Szumański

  Księga powstała dla uczczenia Jubileuszu 70. urodzin oraz zbliżającego się Jubileuszu 50-lecia pracy akademickiej na Uniwersytecie Jagiellońskim profesora Mirosława Steca.Przygotowane z tej okazji dzieło zawiera opracowania naukowe autorstwa uczniów i współpracowników Pana Profesora – przyjaciół ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, a także listy gratulacyjne i wspomnieniowe, nadesłane przez przedstawicieli świata służby publicznej. W ten sposób wszyscy autorzy pragną...

  okładka Aplikacja radcowska. Etyka zawodu radcy prawnego (pdf), Ebook | Wioletta Jedlecka, Joanna Helios, Piotr Ochman

  Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania obowiązujące na kolokwium ustnym z etyki radcy prawnego, zasad wykonywania zawodu oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców.Kazusy zostały opracowane w odniesieniu do regulacji wynikających z:• ustawy o radcach prawnych,• Kodeksu Etyki Radcy Prawnego,• Zbioru Stanowisk Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu,• regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego,• innych istotnych dla poruszanej materii aktów prawnych.Książka będ...

  okładka Egzekucja z ruchomości (pdf), Ebook | Anna Hrycaj

  W książce w sposób kompleksowy opisano przebieg egzekucji sądowej skierowanej do ruchomości.Autorka przedstawia przedmiot takiej egzekucji, rozważając również jej dopuszczalność ze: zwierząt, energii, wody, kopalin, urządzeń przesyłowych, ruchomości o szczególnym znaczeniu, pieniędzy i kryptowalut. Omawia poszczególne etapy egzekucji, tj. zajęcie wraz z oszacowaniem oraz licytacyjne i pozalicytacyjne sposoby sprzedaży ruchomości. Wyjaśnia również skutki nabycia ruch...

  okładka Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Olga M. Piaskowska

  Komentarz napisany przez praktyków i z myślą o praktykach w sposób kompleksowy omawia postępowanie egzekucyjne, międzynarodowe postępowanie cywilne oraz postępowanie arbitrażowe, tj. przepisy części trzeciej, czwartej i piątej Kodeksu postępowania cywilnego. Uwzględnia wszystkie nowelizacje, które do 1.07.2022 r. zostały implementowane do przepisów Kodeksu w zakresie, w jakim odnoszą się do komentowanych regulacji, choć odnosi się także do zmian wchodzących w życie z dniem 1....

  okładka Nowoczesne technologie – szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Andrzej Kidyba, Adam Olejniczak

  Książka jako pierwsza publikacja na rynku podejmuje temat wykorzystania nowych technologii w funkcjonowaniu spółek handlowych. Autorzy poddają pogłębionej analizie znaczenie rozwoju nowych technologii dla współczesnego systemu prawnego, w tym kształtu regulacji prawnych i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Najbardziej zauważalne jest oddziaływanie nie tylko w obszarze prawa materialnego, prywatnego i publicznego, lecz także w zakresie organizacji pracy, w tym organó...

  okładka Metodyka sporządzania umów gospodarczych (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

  Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu oraz aktualne orzecznictwo.Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.W opracowaniu zawarto nie tylko omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, lecz także wiele przykładów obrazujących konsekwencje stosowania przedstawionych rozwiązań.W 9. wydaniu u...

  okładka Zbiór cywilny PLUS (pdf)  Stan prawny: 11 sierpnia 2022 r. Wydanie: 21, Ebook | opracowanie redakcyjne

  Zbiór cywilny PLUS. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Komornicy sądowi. Koszty komornicze.Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów ...

  okładka Prawo cywilne. Przed egzaminem (pdf), Ebook | Grzegorz Kamieński, Emilia Gil

  Publikacja to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki przed egzaminem z zakresu prawa cywilnego materialnego. Zawiera kompleksowe omówienie zagadnień z wykorzystaniem metody nauki poprzez pytania i weryfikację prawidłowości udzielonych odpowiedzi.Zastosowanie formy pytań sprzyja syntezie, analizie i podsumowaniu wiedzy oraz angażuje czytelnika, który aktywnie ją zdobywa i weryfikuje. Taka forma umożliwia także efektywne powtarzanie, systematyzowanie i szybkie spra...

  okładka Egzekucja z rachunku bankowego. Komentarz (pdf), Ebook | Michał Mikołajczak

  Książka zawiera praktyczny komentarz do przepisów o egzekucji z rachunku bankowego, która jest jednym z najczęstszych i najbardziej efektywnych sposobów dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym.Niewątpliwym walorem publikacji są przede wszystkim trafnie dobrane przykłady zaczerpnięte z praktyki bankowej oraz egzekucyjnej, pozwalające szybko i skutecznie odnaleźć odpowiedzi na najczęściej występujące problemy.Pozycja omawia kwestie związane z zakresem oraz skutkami z...

  okładka Ius et Ratio. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Skowrońskiej-Bocian (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Witold Borysiak, Agnieszka Gołaszewska, Marcin Maria Olechowski, Jacek Wierciński

  Księga powstała dla uczczenia działalności naukowej oraz sądowniczej Profesor Elżbiety Skowrońskiej-Bocian – jednej z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej nauki prawa cywilnego oraz wieloletniej Sędzi Sądu Najwyższego.Dzieło zawiera blisko 60 artykułów poświęconych problematyce prawa prywatnego materialnego i procesowego oraz prawa sądowego. Ich autorami są uczniowie i współpracownicy Pani Profesor, będący reprezentantami nauki, władzy sądowniczej oraz praktyki prawnic...

  okładka Postępowanie cywilne. Przed egzaminem (pdf), Ebook | Piotr Gil, Izabella Gil, Emilia Gil

  Opracowanie zawiera kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu postępowania cywilnego z wykorzystaniem metody nauki poprzez pytania i zawarte w książce odpowiedzi. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki przed egzaminem – czytelnik uczy się poprzez zadawanie pytań, formułowanie własnych odpowiedzi, a następnie ich weryfikację z tymi, które znajdują się w książce.Publikacja zawiera ponadto zestaw wykresów, tabel, diagramów, które również ułatwiają przyswajan...

  okładka Środki obrony pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Maciej Rzewuski

  Zagadnienie prawem dozwolonych form obrony pozwanego jest niezwykle doniosłe praktycznie, ponieważ od przyjętej in concreto linii obrony procesowej zależeć będzie nie tylko czas trwania i przebieg postępowania, ale także efekt finalny w postaci rozstrzygnięcia sądowego kończącego postępowanie w sprawie.W publikacji omówiono różnego rodzaju zarzuty: materialne, procesowe i mieszane; zaprzeczenie procesowe i powództwo wzajemne, a także przedstawiono konsekwencje prawne biernej ...

  okładka Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz (pdf), Ebook | Tomasz Czech

  Komentarz obejmuje analizę przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także powiązanych z nią przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustawy nowelizującej ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z 2019 r. Szczegółowo omówiono problemy interpretacyjne wynikające z tych przepisów i przedstawiono praktyczne propozycje ich rozwiązania.Autor omówił m.in.:• pojęcie nieruchomości rolnej,• nabywanie nieruchomości roln...

  okładka Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Ewa Jędrzejewska

  Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Każdy wzór został opatrzony szczegółowym komentarzem, który analizuje znaczenie i zakres stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.W opracowaniu ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w róż...

  okładka Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu (pdf), Ebook | Katarzyna Kamińska

  Książka prezentuje kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących pieczy naprzemiennej w polskiej nauce prawa. Instytucja ta jest bardzo ważna z punktu widzenia praktyki prawa, ma wymiar krajowy i międzynarodowy.Autorka dokonała inwentaryzacji rozwiązań przewidzianych w zagranicznych porządkach prawnych, przeanalizowała ich podstawowe założenia, zasady stosowania oraz występujące podobieństwa i różnice, a następnie zweryfikowała polskie regulacje i praktykę orzeczniczą w tym z...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.