Ruszyła akcja Czytaj PL 2021

Prawo cywilne - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Nowość
  okładka Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej (pdf), Ebook | Paweł Daszczuk
  Nowość
  okładka Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej (pdf), Ebook | Paweł Daszczuk

  W opracowaniu przedstawiono istotę, charakter prawny i przesłanki ustanowienia kurateli, prawa i obowiązki kuratora, oraz nadzór nad sprawowaniem kurateli. Prezentowana analiza uwzględnienia zasady wynikające z teorii przedstawicielstwa. Autor wskazuje różnice między sytuacją, gdy osoba prawna nie może działać z uwagi na brak organu, a okolicznością, gdy jest to spowodowane brakami w jego składzie.Zagadnienia związane z kuratelą osoby prawnej budzą szereg wątpliwości praktycz...

  Nowość
  okładka Zobowiązania. Część ogólna (pdf), Ebook | Adam Brzozowski, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński, Elżbieta Skowrońska-Bocian
  Nowość
  okładka Zobowiązania. Część ogólna (pdf), Ebook | Adam Brzozowski, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński, Elżbieta Skowrońska-Bocian

  Autorzy przystępnie, w usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiają zagadnienia części ogólnej zobowiązań:• ich istotę, powstawanie, wykonanie, skutki niewykonania czy wygaśnięcia,• treść i rodzaje świadczeń,• kwestie dotyczące umów,• szkody i odszkodowania. Systematyka opracowania została oparta na podręczniku prof. Witolda Czachórskiego.Poszczególne zagadnienia omówiono w aktualnym stanie prawnym, z przywołaniem orzecznictwa oraz piśmiennictwa. Wywód te...

  Nowość
  okładka Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
  Nowość
  okładka Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

  Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism – nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć. Zaprezentowano w niej najważniejsze pisma procesowe:• pozwy,• apelacje,• akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań,• propozycje czynności, które należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia.W opracowaniu zawarto wzory typów pism niezbędnych w toku postępowania administracyjnego, jak o...

  Nowość
  okładka Prawo cywilne. Zbiór przepisów (pdf) Stan prawny: 11 października 2021 r., Ebook | Opracowania Zbiorowe
  Nowość
  okładka Prawo cywilne. Zbiór przepisów (pdf) Stan prawny: 11 października 2021 r., Ebook | Opracowania Zbiorowe

  UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:  KODEKS CYWILNY:19 września 2021 r. – ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1509)5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA:1 lipca 2022 r. – ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyj...

  Nowość
  okładka Legitymacja uprawnionego z akcji (pdf), Ebook | Kacper Wosiak
  Nowość
  okładka Legitymacja uprawnionego z akcji (pdf), Ebook | Kacper Wosiak

  W książce kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące zasad identyfikacji osoby uprawnionej z każdego rodzaju akcji oraz zaprezentowano w sposóbsystematyczny reguły wykonywania poszczególnych uprawnień udziałowych w spółce akcyjnej, z uwzględnieniem możliwych sytuacji spornych na tym tle.Publikacja obejmuje obszerną analizę wielu zagadnień ogólnych z zakresu prawa papierów wartościowych, zarówno w tradycyjnej – dokumentowej – formie, jak i papierów wartościowych zdemateri...

  Nowość
  okładka Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej (pdf), Ebook | Michał Ziółkowski
  Nowość
  okładka Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej (pdf), Ebook | Michał Ziółkowski

  Publikacja stanowi studium z zakresu prawa konstytucyjnego. Autor przedstawił zakresowo alternatywną względem utrwalonej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i doktrynie prawa interpretację przepisu konstytucyjnego o odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej. Interpretacja ta, choć nawiązuje do wieloletniej debaty akademickiej, opiera się na autonomicznym odczytaniu pojęć konstytucyjnych. Książka szeroko wykorzystuje dorobek...

  Nowość
  okładka Proces cywilny. Sprawa o alimenty Od wniesienia pozwu do prawomocnego zakończenia postępowania. (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Aleksandra Partyk, Tomasz Partyk
  Nowość
  okładka Proces cywilny. Sprawa o alimenty Od wniesienia pozwu do prawomocnego zakończenia postępowania. (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Aleksandra Partyk, Tomasz Partyk

  Opracowanie ma na celu przedstawienie przebiegu procesu cywilnego w sprawie o alimenty na rzecz małoletniego dziecka należne od rodzica. Stanowi ono omówienie „krok po kroku” czynności podejmowanych w sprawie przez strony i sąd (przewodniczącego, asystenta sędziego, referendarza sądowego), w takim porządku, jak ma to miejsce w rzeczywistym postępowaniu sądowym.W odróżnieniu od większości pozycji dostępnych na rynku, niniejsza książka bazuje na metodzie case stu...

  okładka Prawo cywilne i handlowe w zarysie (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Wojciech J. Katner
  okładka Prawo cywilne i handlowe w zarysie (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Wojciech J. Katner

  W podręczniku zostały omówione podstawowe zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego, w tym: prawo osobowe, czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie roszczeń, ustrój i funkcjonowanie przedsiębiorców (zwłaszcza prawo spółek handlowych), zarys prawa rzeczowego (własność, inne prawa rzeczowe, księgi wieczyste, posiadanie), zobowiązania (m.in. umowy handlowe, odpowiedzialność odszkodowawcza), podstawy prawa spadkowego, prawa papierów wartościowych, zabezpieczenia wierz...

  okładka Następstwo prawne na wypadek śmierci po wspólnikach i akcjonariuszach spółek handlowych (pdf), Ebook | Paweł Zdanikowski
  okładka Następstwo prawne na wypadek śmierci po wspólnikach i akcjonariuszach spółek handlowych (pdf), Ebook | Paweł Zdanikowski

  Publikacja jest pierwszym na polskim rynku monograficznym opracowaniem problematyki następstwa prawnego po zmarłych wspólnikach i akcjonariuszach spółek handlowych. Postawiono i rozwiązano w niej szereg problemów pojawiających się na styku prawa spółek handlowych i prawa spadkowego. W szczególności omówiono zagadnienia takie jak:• skutki śmierci wspólnika w każdej ze spółek handlowych;• reżim prawny następstwa;• sposób wykonywania uprawnień przez spadkobierców;• ogranicz...

  okładka Alimenty. Wzory pism z komentarzem (pdf), Ebook | Joanna Hetman-Krajewska
  okładka Alimenty. Wzory pism z komentarzem (pdf), Ebook | Joanna Hetman-Krajewska

  Publikacja stanowi jedyny na rynku tak obszerny zbiór wzorów pism stosowanych w sprawach o alimenty, zarówno przez osoby dochodzące alimentów, jak i te zobowiązane do alimentacji. Każdy wzór uwzględnia podyktowane praktyką zagadnienia (np. alimenty: na rzecz małoletniego dziecka albo małżonka, w przypadku pieczy naprzemiennej, od dziadków, od dorosłych dzieci na rzecz rodzica, a także zabezpieczenie roszczeń i przymusową egzekucję alimentów) oraz jest opatrzony...

  okładka Metodyka sporządzania umów gospodarczych Edytowalne wzory dostępne online (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
  okładka Metodyka sporządzania umów gospodarczych Edytowalne wzory dostępne online (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

  Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu oraz aktualne orzecznictwo.Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.W opracowaniu zawarto nie tylko omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, lecz także wiele przykładów obrazujących konsekwencje stosowania przedstawionych rozwiązań...

  okładka Zbiór cywilny PLUS (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  okładka Zbiór cywilny PLUS (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., P.A.S.C., K.W.H., K.S.H., U.K.S., U.K.K.K.C. – uwzględniono oczekującą na podpis Prezydenta RP nowelizację ustanawiającą prawidłową podstawę normatywną dla odpowiedzialności cywilnej za krzywdę najbliższych członków rodziny poszkodowanego, która polega na niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z poszkodowanym z powodu wyrządzenia u niego trwałego i ciężkiego uszko...

  okładka Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Orzecznictwo. Piśmiennictwo (pdf), Ebook | Jacek Gudowski
  okładka Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Orzecznictwo. Piśmiennictwo (pdf), Ebook | Jacek Gudowski

  Książka zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1920–2021 oraz piśmiennictwo z lat 1872–2021, dotyczące artykułów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami. Na publikację składa się część bogatych zbiorów bibliograficznych autora, obejmujących prawie 100 000 pozycji. Liczy ona ok. 2000 orzeczeń przypisanych do poszczególnych artykułów Kodeksu oraz ok. 3500 pozycji piśmiennictwa.W zbiorze umieszczono wszystkie orzecze...

  okładka Bezprawie legislacyjne (pdf), Ebook | Leszek Bosek
  okładka Bezprawie legislacyjne (pdf), Ebook | Leszek Bosek

  Publikacja jest jedynym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym, monograficznym opracowaniem problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej za delikty legislacyjne. Autor, szeroko eksponując zagadnienia ustrojowe i procesowe kontroli konstytucyjności prawa, wyczerpująco omawia przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Koncentruje się na aktualnych zagadnieniach rozstrzyganych w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, a także orzecznictwie try...

  okładka Prawo upadłościowe. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Aleksander J. Witosz
  okładka Prawo upadłościowe. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Aleksander J. Witosz

  Skoncentrowany na praktyce komentarz do Prawa upadłościowego został opracowany przez specjalistów z zakresu prawa gospodarczego, postępowania cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i rachunkowości.Szerokie grono ekspertów gwarantuje, zarówno poziom naukowy publikacji, jak i jej wartość praktyczną. Drugie wydanie uwzględnia kolejne zmiany legislacyjne, w tym w szczególności głęboką nowelizację upadłości konsumenckiej, umarzania zobowiązań upadłego będ...

  okładka Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Bartosz Karolczyk
  okładka Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Bartosz Karolczyk

  Książka stanowi praktyczny przewodnik dla zawodowych pełnomocników i sędziów w zakresie postępowań przed wyspecjalizowanymi sądami własności intelektualnej.Komentarz, przygotowany przez grupę praktyków z doświadczeniem procesowym w sprawach własności intelektualnej, problemowo analizuje kluczowe zmiany wprowadzone przez ustawę z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wprowadzającej postępowanie odrębne w sprawach własnoś...

  okładka Doręczenia elektroniczne. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Martyna Wilbrandt-Gotowicz
  okładka Doręczenia elektroniczne. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Martyna Wilbrandt-Gotowicz

  Książka jest eksperckim komentarzem na temat nowego systemu doręczeń elektronicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i innych podmiotach publicznych.Autorzy szczegółowo omawiają przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych, która wręcz rewolucjonizuje pracę m.in. samorządów.Nowy system obejmie bowiem większość procedur administracyjnych oraz postępowania: podatkowe, cywilne, karne i sądowoadministracyjne. Docelowo cała korespondencja podmiotó...

  okładka Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy. Komentarz (pdf), Ebook | Krystyna Krzekotowska, Magdalena Malinowska-Wójcicka
  okładka Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy. Komentarz (pdf), Ebook | Krystyna Krzekotowska, Magdalena Malinowska-Wójcicka

  Komentarz uwzględnia ostatnie nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w tym najnowszą, która wejdzie w życie 1.07.2021 r., obejmujące m.in.:• zmianę definicji dochodu gospodarstwa domowego;• zmianę sposobów weryfikacji przez gminę oświadczeń o dochodach najemców;• rozwiązania chroniące najemców, ustanowione i modyfikowane w poszczególnych „tarczach” – ustawach wprowadzanych w ramach zwalczenia skutków COVID...

  okładka Alimenty. Jak dochodzić, jak się bronić? Poradnik praktyczny (pdf), Ebook | Joanna Hetman-Krajewska
  okładka Alimenty. Jak dochodzić, jak się bronić? Poradnik praktyczny (pdf), Ebook | Joanna Hetman-Krajewska

  Przedstawiamy jedyny na rynku tak obszerny praktyczny poradnik całościowo wyjaśniający problematykę spraw o alimenty – zarówno z punktu widzenia osób ich dochodzących, jak i tych zobowiązanych do alimentacji.Został napisany w przystępny sposób, ze świadomym pomijaniem niezrozumiałego prawniczego języka. Najważniejsze zagadnienia są ujęte w ramkach dla większej czytelności przekazywanych treści. Wyjaśnienia kwestii prawnych przeplatają wzięte z życia przykłady.Autorka pre...

  okładka Działania naruszające prawa do domen internetowych (pdf), Ebook | Andrzej Krasuski, Anna Wolska-Bagińska, Olga Zinkiewicz-Będźmirowska
  okładka Działania naruszające prawa do domen internetowych (pdf), Ebook | Andrzej Krasuski, Anna Wolska-Bagińska, Olga Zinkiewicz-Będźmirowska

  Opisana w książce problematyka prawnych aspektów domen internetowych stanowi jedno najbardziej aktualnych zagadnień w obszarze prawa nowych technologii. Dotyczy zarówno postępowań karnych w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem domen internetowych, jak i sporów rozstrzyganych na drodze cywilnej. Wśród analizowanych zagadnień znalazły się m.in.:• zdefiniowanie charakteru prawnego domeny internetowej i opis procesu jej rejestracji;• rozpoznanie i zaklasyfikowanie p...

  okładka System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom IV. Postępowanie nieprocesowe Część 1 vol. 1 i 2 (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Tadeusz Ereciński, Kazimierz Lubiński
  okładka System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom IV. Postępowanie nieprocesowe Część 1 vol. 1 i 2 (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Tadeusz Ereciński, Kazimierz Lubiński

  Prezentujemy Państwu kolejny tom Systemu Prawa Procesowego Cywilnego, który dotyczy postępowania cywilnego nieprocesowego. Na tom IV złożą się dwie części. Ze względu na obszerność poruszanych zagadnień część 1 została dodatkowo podzielona na dwa woluminy. Pod redakcją naukową Tadeusza Erecińskiego i Kazimierza Lubińskiego zostały omówione zagadnienia ogólne tego trybu postępowania cywilnego, odrębne w stosunku do regulacji procesowych. Z tych względów w tomie IV ni...

  okładka Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz (pdf), Ebook | Krzysztof Stasiak
  okładka Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz (pdf), Ebook | Krzysztof Stasiak

  Celem komentarza jest przede wszystkim wyjaśnienie, jak poprawnie stosować przepisy prawa zawarte w ustawie o kuratorach sądowych. Omawiając poszczególne artykuły ustawy, niejednokrotnie – dla właściwego ich zrozumienia – przedstawiono kontekst historyczny, w którym powstały. W komentarzustarano się także wskazać problemy związane ze stosowaniem niektórych norm prawnych oraz w wielu przypadkach zaproponowano rozwiązania dostrzeżonych trudności. W książce uwzględnion...

  okładka Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki (pdf), Ebook | Joanna Zajączkowska-Burtowy
  okładka Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki (pdf), Ebook | Joanna Zajączkowska-Burtowy

  Autorka dokonuje kompleksowej wykładni przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących instytucję kontaktów z dzieckiem. Omawia formy kontaktów, sposoby ich ograniczenia i pozbawienia, a także kontakty z innymi niż rodzice osobami bliskimi. Przytacza wiele praktycznych przykładów rozwiązań najczęściej występujących problemów, nie pomijając przy tym własnych wniosków, opartych na szerokim tle prawnoporównawczym i licznie powoływanych poglądach doktryny ...

  okładka Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych (pdf), Ebook | Aleksandra Orzeł-Jakubowska
  okładka Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych (pdf), Ebook | Aleksandra Orzeł-Jakubowska

  Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji przyznaje każdemu prawo do rozpoznania jego sprawy na zasadach określonych w ustawie zasadniczej, a którym tylko w części odpowiada postępowanie przed sądem polubownym. Rodzi to pytania o miejsce sądownictwa polubownego w porządku konstytucyjnym – tj. o dopuszczalność jego funkcjonowania – oraz o standardy, które muszą zostać zachowane w postępowaniu przed sądem polubownym. Niniejsza monografia przedstawia koncepcję zapisu na sąd polubowny j...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.