Beata Stępień

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw, Ebook | Henryk Mruk, Beata Stępień
  okładka Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw, Ebook | Henryk Mruk, Beata Stępień

  Książka obejmuje wiedzę o tworzeniu, komunikowaniu i dostarczaniu wartości dla klienta, pokazaną zarówno od strony przedsiębiorstwa, jak i klienta. Autorzy przedstawili: •istotę wartości i jej postrzeganie z perspektywy rynku międzynarodowego; •tworzenie wartości dla klienta z punktu widzenia przedsiębiorstw międzynarodowych; •wartość i system zarządzania wartością dla klienta w świetle badań; •opinie konsumentów o działalności marketingowej pols...

  okładka Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Ebook | Beata Stępień
  okładka Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Ebook | Beata Stępień

  Książka ta zawiera wszechstronną analizę teoretyczną i empiryczną charakteru powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami oraz ich wpływu na efektywność gospodarowania i konkurencyjność, zwłaszcza w odniesieniu do lokalnych podmiotów zaangażowanych w taką działalność. Autorzy zbadali i dogłębnie przeanalizowali: naturę kooperacji oraz stopień jej terminologicznej zbieżności z innymi formami współdziałania gospodarczego; postrzeganie przyczyn, przeja...

  okładka Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, Ebook | Beata Stępień
  okładka Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, Ebook | Beata Stępień

  We współczesnej gospodarce praktycznie każde przedsiębiorstwo ma pośrednie lub bezpośrednie powiązania międzynarodowe. Aby skutecznie prowadzić międzynarodową działalność handlową, przedsiębiorca musi mieć rozległą wiedzę z wielu dziedzin, m.in. prawa, ekonomii czy zarządzania.Dzięki szczegółowemu opisowi poszczególnych etapów międzynarodowych transakcji handlowych niniejsza książka stanowi doskonały poradnik zarówno dla tych, którzy mają już doświadczenie w prowadzeniu międz...

  okładka Handel zagraniczny. Studia przypadków, Ebook | Beata Stępień
  okładka Handel zagraniczny. Studia przypadków, Ebook | Beata Stępień

  Współcześnie efektywne prowadzenie handlu zagranicznego wymaga nie tyko znajomości przepisów prawnych, różnych regulacji i technik, ale też praktycznego doświadczenia. Doskonalenie umiejętności przygotowywania i przeprowadzania transakcji może wspomóc uczenie się na doświadczeniach innych. Autorzy książki – eksperci i praktycy w obszarze handlu zagranicznego – pokazali sekwencję następujących po sobie czynności związanych z przygotowaniem i przebiegiem transakcji, posługując ...

  okładka Zasady pisania tekstów naukowych, Ebook | Beata Stępień
  okładka Zasady pisania tekstów naukowych, Ebook | Beata Stępień

  Z uwagi na rosnące wymagania promotorów prac naukowych, recenzentów  i wydawców oraz nasilającą się konkurencję między autorami, dążącymi do pomnożenia swego dorobku, znajomość zasad pisania tekstów naukowych stała się istotnym czynnikiem sukcesu każdego autora. Książka Beaty Stępień niewątpliwie może ułatwić jego osiągnięcie.z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Gołębiowskiego, SGHW publikacji omówiono podstawowe zasady pisania opracowań naukowych, najważniejsze cechy tekstów or...

  okładka Wartość luksusu Perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw, Książka | Beata Stępień
  okładka Wartość luksusu Perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw, Książka | Beata Stępień

  Globalna fala demokratyzacji luksusu i dynamicznie rosnące grupy aspirujących konsumentów z szybko rozwijających się gospodarek skłaniają do pytań o to: • jak współcześnie jest postrzegany luksus, co obecnie stanowi o jego wartości? • jakie cechy luksusu konsumenci z nowych rynków cenią najwyżej i dlaczego? • jak zmienia się globalny biznes luksusu i dokąd zmierza? Książka Wartość luksusu. Perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw jest próbą odpowiedzi na te pytania. U...

  okładka Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw, Książka | Beata Stępień
  okładka Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw, Książka | Beata Stępień

  Z przykładów przytoczonych w książce Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw wyłania się obraz dużego, ale niewykorzystanego na rynku międzynarodowym potencjału polskich przedsiębiorstw. Kwalifikacje, połączone z wiarą we własne siły, mają zatem decydujące znaczenie w podejmowaniu działań w zakresie internacjonalizacji. Niniejsza monografia nie jest popularnonaukowym zbiorem jedynie słusznych reguł i wskazówek, jak zarządzać firmą, aby osiągnąć s...

  okładka Zasady pisania tekstów naukowych Prace doktorskie i artykuły, Książka | Beata Stępień
  okładka Zasady pisania tekstów naukowych Prace doktorskie i artykuły, Książka | Beata Stępień

  Z uwagi na rosnące wymagania promotorów prac naukowych, recenzentów i wydawców oraz nasilającą się konkurencję między autorami, dążącymi do pomnożenia swego dorobku, znajomość zasad pisania tekstów naukowych stała się istotnym czynnikiem sukcesu każdego autora. Książka Beaty Stępień niewątpliwie może ułatwić jego osiągnięcie. z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Gołębiowskiego, SGH W publikacji omówiono podstawowe zasady pisania opracowań naukowych, najważniejsze cechy tekstów ...

  okładka Handel zagraniczny z płytą CD Poradnik dla praktyków, Książka | Beata Stępień
  okładka Handel zagraniczny z płytą CD Poradnik dla praktyków, Książka | Beata Stępień

  We współczesnej gospodarce praktycznie każde przedsiębiorstwo ma pośrednie lub bezpośrednie powiązania międzynarodowe. Aby skutecznie prowadzić międzynarodową działalność handlową, przedsiębiorca musi mieć rozległą wiedzę z wielu dziedzin, m.in. prawa, ekonomii czy zarządzania. Dzięki szczegółowemu opisowi poszczególnych etapów międzynarodowych transakcji handlowych niniejsza książka stanowi doskonały poradnik zarówno dla tych, którzy mają już doświadczenie w prowadzeniu międ...