Dante Alighieri Książki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Boska Komedia Lektura z opracowaniem, Książka | Dante Alighieri

  Notatki na marginesie Cytaty, które warto znać Streszczenie Monumentalne dzieło stanowi odzwierciedlenie sytuacji człowieka późnego średniowiecza, czasów wielkich konfliktów - między cesarstwem a papiestwem, mieszczaństwem a szlachtą, a także upadku obyczajów, wiary, Kościoła. Dzieło Dantego, przedstawiające alegoryczną wędrówkę poety po zaświatach, poprzez Piekło, Czyściec aż do Raju, stanowi próbę ukazania zagubionemu „w ciemnym lesie” świata człowiekowi prawdziwej drogi d...

  Promocja
  okładka Boska Komedia, Książka | Dante Alighieri

  Nowe, wyjątkowe, najbliższe oryginałowi tłumaczenie Boskiej Komedii Dantego. Relacja z najbardziej śmiałej i bogatej podróży w dziejach ludzkości – wędrówki po zaświatach. Polscy czytelnicy mają do dyspozycji wiele tłumaczeń tego dzieła – pięknych, poetycko porywających, ale pokazujących wyłącznie w przybliżeniu to, co dla samego Dantego-poety było nie mniej ważne od poetyckości: to, co zobaczył, poznał, usłyszał, przeżył w zaświatach Dante-wędrowiec, bohater własnego poema...

  Promocja
  okładka Boska komedia, Książka | Dante Alighieri

  Klasyka literatury polskiej i światowej w starannym wydaniu z przypisami – to książka, którą warto mieć w swojej domowej biblioteczce i do której warto wracać. Tekst opatrzono wskazówkami interpretacyjnymi i hasłami ułatwiającymi nawigację po książce – dzięki nim łatwo znaleźć potrzebny w trakcie omawiania lektury fragment, zgromadzić materiały do wypracowań i ustnych wypowiedzi, zapamiętać najważniejsze informacje i utrwalić znajomość lektury.

  Promocja
  okładka Boska komedia lektura z opracowaniem, Książka | Dante Alighieri

  Lektura z opracowaniem to znakomita pomoc i inspiracja dla uczniów oraz nauczycieli. Tekst opatrzono wskazówkami interpretacyjnymi i hasłami ułatwiającymi nawigację po książce – dzięki nim łatwo znaleźć potrzebny w trakcie omawiania lektury fragment, zgromadzić materiały do wypracowań i ustnych wypowiedzi, zapamiętać najważniejsze informacje i utrwalić znajomość lektury. Zamieszczone na końcu książki opracowanie podporządkowano podstawie programowej. Zawiera ono ciekawy biogr...

  Promocja
  okładka Boska Komedia, Książka | Dante Alighieri

  Boska Komedia jest średniowiecznym poematem włoskiego poety Dantego Alighieri należącym do kanonu literatury światowej. Utwór przedstawia wizję pielgrzymki autora do zaświatów: Piekła, Czyśćca i Raju. Opowieść o wędrówce autora-bohatera po tamtym świecie jest w dziele Dantego punktem wyjścia do stworzenia genialnego obrazu swojej epoki, a równocześnie do syntezy dominującej w średniowieczu myśli filozoficznej i teologicznej. Między innymi, rysując przerażający obraz Piekła i ...

  Promocja
  okładka Boska komedia. Lektura z opracowaniem, Książka | Dante Alighieri

  Lektura z opracowaniem to znakomita pomoc i inspiracja dla uczniów oraz nauczycieli. Tekst opatrzono wskazówkami interpretacyjnymi i hasłami ułatwiającymi nawigację po książce – dzięki nim łatwo znaleźć potrzebny w trakcie omawiania lektury fragment, zgromadzić materiały do wypracowań i ustnych wypowiedzi, zapamiętać najważniejsze informacje i utrwalić znajomość lektury. Zamieszczone na końcu książki opracowanie podporządkowano podstawie programowej. Zawiera ono ciekawy biogr...

  Promocja
  okładka Boska Komedia La Divina Commedia, Książka | Dante Alighieri

  Uniwersalny charakter Boskiej Komedii zasadza się na tym, że jest ona – by odwołać się do słów Ericha Auerbacha – naśladownictwem rzeczywistości we wszystkich jej sferach. Został w niej przedstawiony cały fizykalno-kosmologiczny, etyczny i historyczno-polityczny porządek świata i w tym sensie jest ona niewątpliwie syntezą kultury średniowiecznej, w której kształtowaniu wielką rolę odegrało dziedzictwo antyku, asymilowane przez pisarzy i myślicieli chrześcijańskich – tam, gdzi...

  Promocja
  okładka Boska Komedia, Książka | Dante Alighieri

  Genialny poemat Dantego Alighieri - przedstawia wizję jego mistycznej wędrówki przez Piekło i Raj. Dzieło, inspirowane pragnieniem skłonienia Czytelników do porzucenia występnego życia, roztacza proroczą wizję wiecznych kar, jakie czekają grzeszników w Piekle oraz wizję Raju jako miejsca wiecznego szczęścia dla sprawiedliwych. Arcydzieło literatury światowej w nowym przekładzie Agnieszki Kuciak.

  Promocja
  okładka Boska Komedia, Książka | Dante Alighieri

  Boska Komedia jest średniowiecznym poematem włoskiego poety Dantego Alighieri należącym do kanonu literatury światowej. Utwór przedstawia wizję pielgrzymki autora do zaświatów: Piekła, Czyśćca i Raju. Opowieść o wędrówce autora-bohatera po tamtym świecie jest w dziele Dantego punktem wyjścia do stworzenia genialnego obrazu swojej epoki, a równocześnie do syntezy dominującej w średniowieczu myśli filozoficznej i teologicznej. Między innymi, rysując przerażający obraz Piekła i ...

  Promocja
  okładka Boska komedia/La divina commedia, Książka | Dante Alighieri

  Uniwersalny charakter Boskiej Komedii zasadza się na tym, że jest ona – by odwołać się do słów Ericha Auerbacha – naśladownictwem rzeczywistości we wszystkich jej sferach. Został w niej przedstawiony cały fizykalno-kosmologiczny, etyczny i historyczno-polityczny porządek świata i w tym sensie jest ona niewątpliwie syntezą kultury średniowiecznej, w której kształtowaniu wielką rolę odegrało dziedzictwo antyku, asymilowane przez pisarzy i myślicieli chrześcijańskich – tam, gdzi...

  Promocja
  okładka Boska Komedia, Książka | Dante Alighieri

  Boska Komedia, uznana została za jedno z największych arcydzieł poezji świata. Potęga fantazji, barwność i plastyka wyobraźni, głębia myśli, rozległa skala uczucia, niemniej rozległa skala motywów twórczych, zespolenie w jedno pierwiastków epickich, lirycznych i dramatycznych, satyry z mistyką, ironii i dowcipu z tragicznym patosem, wreszcie bogactwo języka, dźwięczność wiersza, kunsztowna jego forma - wszystko to razem składa się na zapewnienie poematowi Dantego przodującego...

  Promocja
  okładka Boska Komedia, Książka | Dante Alighieri

  Monumentalne dzieło stanowi odzwierciedlenie sytuacji człowieka późnego średniowiecza, czasów wielkich konfliktów - między cesarstwem a papiestwem, mieszczaństwem a szlachtą, a także upadku obyczajów, wiary, Kościoła. Dzieło Dantego, przedstawiające alegoryczną wędrówkę poety po zaświatach, poprzez Piekło, Czyściec aż do Raju, stanowi próbę ukazania zagubionemu „w ciemnym lesie” świata człowiekowi prawdziwej drogi do zbawienia. Jego wędrówka w poemacie jest wędrówką ku Bogu, ...

  Promocja
  okładka Boska komedia, Książka | Dante Alighieri

  Boska Komedia jest średniowiecznym poematem włoskiego poety Dantego Alighieri należącym do kanonu literatury światowej. Utwór przedstawia wizję pielgrzymki autora do zaświatów: Piekła, Czyśćca i Raju. Opowieść o wędrówce autora-bohatera po tamtym świecie jest w dziele Dantego punktem wyjścia do stworzenia genialnego obrazu swojej epoki, a równocześnie do syntezy dominującej w średniowieczu myśli filozoficznej i teologicznej. Między innymi, rysując przerażający obraz Piekła i ...

  Promocja
  okładka Boska komedia, Książka | Dante Alighieri

  Nowe, wyjątkowe, najbliższe oryginałowi tłumaczenie Boskiej komedii Dantego. Relacja z najbardziej śmiałej i bogatej podróży w dziejach ludzkości – wędrówki po zaświatach. Polscy czytelnicy mają do dyspozycji wiele tłumaczeń tego dzieła – pięknych, poetycko porywających, ale pokazujących wyłącznie w przybliżeniu to, co dla samego Dantego-poety było nie mniej ważne od poetyckości: to, co zobaczył, poznał, usłyszał, przeżył w zaświatach Dante-wędrowiec, bohater własnego poema...

Dante Alighieri Książki

Dante Alighieri był włoskim poetą, filozofem i politykiem, jednym z najbardziej znanych twórców okresu średniowiecza. Jego najlepiej znanym dziełem pozostaje niezmiennie napisany w całości po włosku poemat “Boska komedia”, który uznawany jest za jedno z arcydzieł literatury światowej.

Dante - poeta

Dante Alighieri urodził się we Florencji w 1265 roku w rodzinie drobnoszlacheckiej. Studiował gramatykę, retorykę, filozofię, literaturę, a także teologię. Był również członkiem ruchu poetyckiego Dolce stil novo. Grupa ta działała na przełomie XIII i XIV wieku we Florencji i tworzyła pisane wytwornym językiem utwory poetyckie opisujące miłość idealną. W wieku mniej więcej lat 20 ożenił się z Gemmą di Manetto Donati - para doczekała się trójki lub czwórki dzieci. Nim wszedł w związek małżeński, Dante Alighieri doświadczył nieszczęśliwej miłości - zakochał się w Beatrycze Portinari, która zmarła przedwcześnie w 1290 roku. To właśnie ona przeprowadza głównego bohatera “Boskiej komedii” przez Niebo.

Działalność polityczna Dantego

Dante Alighieri był nie tylko poetą, ale także politykiem - w latach 1295-1300 był mocno zaangażowany w tą działalność, co zakończyło się powołaniem go na urząd przeora w roku 1300. Dante wstąpił także co cechu aptekarzy i lekarzy, co było warunkiem rozpoczęcia kariery politycznej. Podczas tego okresu Alighieri był między innymi w poselstwie u papieża, który zatrzymał go jako zakładnika. Jako stronnik Białych przetrwał dzięki temu okres zemsty Czarnych, którzy zyskali w tym czasie we Florencji przewagę. Nie uchroniło go to jednak od oskarżenia, a także skazania na grzywnę oraz dwa lata wygnania. Dante nie zapłacił, co wywołało karę dożywotniego wygnania, a jeśli ośmieliłby się powrócić, zostałby spalony na stosie. W związku z tym poeta do końca życia przemieszczał się pomiędzy różnymi dworami Włoch i pisał. Choć oferowano mu amnestię, nigdy już nie powrócił do Florencji. Zmarł w Rawennie w nocy z 13 na 14 września 1321 roku, niedługo po ukończeniu “Boskiej komedii”.

“Boska komedia”

Poematem przynoszącym Dantemu nieśmiertelną sławę jest “Boska komedia”, utwór napisany w latach 1308-1321, już na wygnaniu. Uznaje się go za syntezę średniowiecznej myśli filozoficznej, historycznej oraz teologicznej. “Boska komedia” pozostaje przede wszystkim arcydziełem literatury włoskiej, a także powszechnie uważana jest za element klasyki światowej, który wywarł ogromny wpływ na kształt późniejszej kultury europejskiej. Po raz pierwszy dzieło Dantego ukazało się drukiem w języku włoskim w 1472 roku. Opowiada ono o wędrówce poety w zaświaty, a motyw ten został zaczerpnięty z wcześniejszych dzieł literackich, w tym z “Eneidy” Wergiliusza. Dante Alighieri rozwinął go w obszerne dzieło, którego sam jest głównym bohaterem. To swoiste alter ego poety wędruje przez trzy dni i trzy noce, począwszy od Wielkiego Piątku do Wielkanocy w roku 1300, przemierzając Piekło, Czyściec i Raj. Do każdej z części zaświatów prowadzi bohatera inna osoba - po Piekle oprowadza go Wergiliusz, po czyśćcu święty Bernard z Clairvaux, a po Niebie ukochana Beatrycze. Dante trafia do tego świata po tym, jak zrozpaczony nie może wyjść z ciemnej puszczy (symbolu pełnej grzechu duszy) - uniemożliwiają mu to trzy bestie-alegorie: lew (pycha), pantera (rozwiązłość) oraz wilczyca (chciwość). Bohaterowi ukazuje się Wergiliusz, który proponuje, że będzie jego przewodnikiem po zaświatach, jako że przejście przez nie jest jedynym sposobem na opuszczenia puszczy. Na Woblink czekają na Was liczne wydania tego arcydzieła literatury światowej, zarówno w formie książek papierowych, ebooków, jak i audiobooków.

Co to jest książka?

Książka jest dokumentem piśmienniczym, obszernym zazwyczaj zapisem wszelkiej ludzkiej myśli. Występuje w postaci wielostronicowej publikacji o określonej liczbie stron i trwałym charakterze.

Postać dzisiejszej książki drukowanej ma formę kodeksu będącego zbiorem kartek połączonych grzbietem. Taki sposób utrwalania zapisu w momencie upowszechnienia pergaminu zastąpił wcześniejszą formę dokumentu piśmienniczego, jakim był zwój.

Według definicji Słownika języka polskiego PWN książka jest złożonym oraz oprawionym arkuszem papieru zadrukowanym tekstem o charakterze literackim, użytkowym bądź naukowym. Jednak współcześnie definicja ta powinna zostać poszerzona o książki elektroniczne będące cyfrowym odpowiednikiem tych drukowanych. Do książek elektronicznych zaliczane są zarówno ebooki, jak i audiobooki. Treść utrwaloną w formie elektronicznej można odczytać za pomocą odpowiedniego oprogramowania na laptopach, tabletach, smartfonach, a przede wszystkim na przeznaczonych do tego celu czytnikach.

E-książki odgrywają bardzo dużą rolę. Podjęty jakiś czas temu proces digitalizacji książek umożliwia dostęp do światowych zasobów wiedzy znacznie większej liczbie osób. Zbiory ksiąg to niepodważalne światowe dziedzictwo kultury, jednak ze względu na ograniczoną możliwość szybkiego dostępu do przechowywanych w księgozbiorach publikacji, a także brak możliwości jakiegokolwiek dostępu do dzieł o znacznej wartości historycznej proces digitalizacji daje szansę na udostępnianie światowych dzieł szerokiej masie odbiorców.

Czym wyróżnia się dana okładka (oprawa)?

Okładka to wszystko, co zostało od zewnątrz trwale złączone ze znajdującym się w środku wkładem. Składa się z przedniej i tylnej okładziny (potocznie zwanej okładką), a także z grzbietu okładki. To właśnie okładka definiuje i określa ostateczny wygląd książki, gdyż determinuje między innymi sposób, w jaki łączą się ze sobą wszystkie kartki i jaka jest wewnętrzna budowa książki. Oprawy mogą być miękkie, twarde czy też zintegrowane – różnią się przede wszystkim wielkością, wagą, wytrzymałością oraz ceną. Przykładowo książki w twardej oprawie są większe, cięższe, bardziej wytrzymałe i droższe od tych w miękkiej.