Danuta Walczak-Duraj

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Ebook | Danuta Walczak-Duraj
  okładka Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Ebook | Danuta Walczak-Duraj

  Problematyka podejmowana w oddawanej do rąk Czytelnika monografii odnosi się do szeroko rozumianych związków i zależności między sferą etyki i moralności. Etyki rozumianej tutaj przede wszystkim jako zwarty zespół wartości i norm pełniących postulatywną funkcję wobec zachowań społecznych i moralności danego społeczeństwa, rozumianej tutaj jako zespół poglądów, indywidualnych bądź grupowych, odnoszących się do owej postulatywnej funkcji danego systemu etycznego, ...

  okładka Studenci wobec wyborów samorządowych w latach 2002-2014, Ebook | Danuta Walczak-Duraj
  okładka Studenci wobec wyborów samorządowych w latach 2002-2014, Ebook | Danuta Walczak-Duraj

  Praca dotyczy diagnozy i interpretacji opinii oraz oczekiwań studentów (często po raz pierwszy biorących udział w wyborach samorządowych) odnoszących się zarówno do przebiegu kampanii samorządowych, samych wyborów, jak i do władz lokalnych, wyłonionych w wyborach 2002 r., 2006 r., 2010 r. i w 2014 r., w stosunku do perspektywy ogólnopolskiej. Przedstawiona analiza potwierdza wewnętrzne zróżnicowanie tych ocen, gdyż ani sam przebieg kampanii samorządowych, ani działania władzy...

  okładka Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim, Ebook | Marcin Pierzchała,, Danuta Walczak-Duraj
  okładka Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim, Ebook | Marcin Pierzchała,, Danuta Walczak-Duraj

  W monografii opisano sposób pojmowania obywatelskości jako płaszczyzny integracji społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim na przykładzie Ligi Muzułmańskiej w RP. W wymiarze analiz teoretycznych dotyczył on trzech wiodących zagadnień – integracji, obywatelskości oraz wielokulturowości. Przedstawione analizy wykazały, że w społeczeństwach wielokulturowych, pomimo różnorodności jego modeli, obywatelskość i integracja wzajemnie się uzupełniają. Konieczne jest jednak ...

  okładka Praca etyka polityka, Ebook | Danuta Walczak-Duraj
  okładka Praca etyka polityka, Ebook | Danuta Walczak-Duraj

  Monografia stanowi zbiór wybranych tekstów Autorki z lat 2005–2019 dotyczących szeroko rozumianej pracy i polityki w kontekście etycznym. Zagadnienia te rozpatrywane są z perspektywy normatywnej – z punktu widzenia określonego, społecznego, w tym ekonomicznego, ładu aksjonormatywnego. Ważną kwestią są zmiany, jakie zachodzą w obszarze pracy i jej stosunków oraz w sposobie funkcjonowania współczesnych demokracji pod wpływem rozwoju technologii cyfrowych. Głównymi adresatami te...

  okładka Socjologia dla ekonomistów, Ebook | Danuta Walczak-Duraj
  okładka Socjologia dla ekonomistów, Ebook | Danuta Walczak-Duraj

  Podręcznik obejmuje wiedzę o istocie zjawisk i procesów życia gospodarczego jako podstawowych mechanizmach wyznaczających treść i formę przebiegu interakcji społecznych. Autorka poruszyła wiele bardzo aktualnych zagadnień, takich jak: kształtowanie ról społecznych, zaufanie i kapitał społeczny, wizerunek organizacji, kultura organizacyjna, grupy społeczne i style kierowania grupami, naród jako zbiorowość o charakterze kulturowym, struktura społeczna i nierównośc...

  Promocja
  okładka Praca etyka polityka Wybór tekstów, Książka | Danuta Walczak-Duraj
  Promocja
  okładka Praca etyka polityka Wybór tekstów, Książka | Danuta Walczak-Duraj

  Monografia stanowi zbiór wybranych tekstów Autorki z lat 2005–2019 dotyczących szeroko rozumianej pracy i polityki w kontekście etycznym. Zagadnienia te rozpatrywane są z perspektywy normatywnej – z punktu widzenia określonego, społecznego, w tym ekonomicznego, ładu aksjonormatywnego. Ważną kwestią są zmiany, jakie zachodzą w obszarze pracy i jej stosunków oraz w sposobie funkcjonowania współczesnych demokracji pod wpływem rozwoju technologii cyfrowych. Głównymi adresatami te...

  Promocja
  okładka Socjologia dla ekonomistów, Książka | Danuta Walczak-Duraj
  Promocja
  okładka Socjologia dla ekonomistów, Książka | Danuta Walczak-Duraj

  Podręcznik obejmuje wiedzę o istocie zjawisk i procesów życia gospodarczego jako podstawowych mechanizmach wyznaczających treść i formę przebiegu interakcji społecznych. Autorka poruszyła wiele bardzo aktualnych zagadnień, takich jak: kształtowanie ról społecznych, zaufanie i kapitał społeczny, wizerunek organizacji, kultura organizacyjna, grupy społeczne i style kierowania grupami, naród jako zbiorowość o charakterze kulturowym, struktura społeczna i nierówności społeczne, g...

  Promocja
  okładka Studenci wobec wyborów samorządowych w latach 2002-2014 Przyczynek do demokracji obywatelskiej, Książka | Danuta Walczak-Duraj
  Promocja
  okładka Studenci wobec wyborów samorządowych w latach 2002-2014 Przyczynek do demokracji obywatelskiej, Książka | Danuta Walczak-Duraj

  Praca dotyczy diagnozy i interpretacji opinii oraz oczekiwań studentów (często po raz pierwszy biorących udział w wyborach samorządowych) odnoszących się zarówno do przebiegu kampanii samorządowych, samych wyborów, jak i do władz lokalnych, wyłonionych w wyborach 2002 r., 2006 r., 2010 r. i w 2014 r., w stosunku do perspektywy ogólnopolskiej. Przedstawiona analiza potwierdza wewnętrzne zróżnicowanie tych ocen, gdyż ani sam przebieg kampanii samorządowych, ani działania władzy...