Eliza Maniewska - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Kodeks pracy. Komentarz (pdf), Ebook | Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

  W 13. wydaniu komentarza omówiono zmienione oraz nowe przepisy dotyczące w szczególności:umów na okres próbny i na czas określony,zatrudnienia równoległego (dodatkowego),kontroli trzeźwości pracownika,pracy zdalnej,licznych nowych obowiązków informacyjnych pracodawcy,elastycznej organizacji pracy orazurlopu opiekuńczego i innych uprawnień pracownika związanych z rodzicielstwem.Przepisy są komentowane przystępnie, bez nadmiernych rozważań teoretycznych, i zilustrowan...

  okładka Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi (pdf), Ebook | Eliza Maniewska, Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Michał Raczkowski

  W podręczniku zaprezentowano problematykę prawa pracy w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Autorzy omówili zagadnienia związane z poszczególnymi instytucjami prawnymi, uwzględniając przy tym dorobek doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.Opracowanie uwzględnia zmiany legislacyjne, w szczególności wprowadzone ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych ...

  okładka Kodeks pracy. Komentarz (pdf), Ebook | Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

  W komentarzu uwzględniono wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2019 r. W szczególności omówiono zmienione oraz nowe przepisy dotyczące: udostępniania pracodawcy danych osobowych pracownika i ich przetwarzania, monitoringu w zakładzie pracy, zasad zatrudniania młodocianych, dyskryminacji pracownika, mobbingu i świadectwa pracy oraz instytucję tzw. tymczasowego przywrócenia pracownika do pracy (art. 4772 § 2 k.p.c.). Zawarto także usystematyzow...