Ewa Bończak-Kucharczyk - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk

  Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami, z uwzględnieniem publicznych zasobów nieruchomości. Szczegółowo przeanalizowano w niej procedury obrotu nieruchomościami i tworzenia rozmaitych zasobów nieruchomości publicznych, problematykę związaną z wywłaszczaniem, ograniczaniem praw do nieruchomości, wyceną, scalaniem i podziałami nieruchomości, a także z ustalaniem opłat adiacenckich, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i zarząd nie...

  okładka Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa. Komentarz (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk

  Publikacja jest jedyną na rynku pozycją opisującą kompleksowo problematykę mieszkalnictwa i polityki mieszkaniowej państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa z 26.10.1995 r. oraz innych ustaw, które mają związek z regulacjami niniejszej ustawy lub znajdują zastosowanie w zakresie nieuregulowanym tą ustawą.W publikacji dużo uwagi poświęcono zagadnieniom takim jak:• zasady wsparcia gmin ze środków Rządowego Funduszu Rozwoj...

  okładka Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk

  W komentarzu przedstawiono zarówno przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i innych ustaw mających związek z ich funkcjonowaniem: Prawa spółdzielczego, Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustaw: o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.W publikacji dużo uwagi poświęcono zagadnieniom takim jak:– opłaty oraz ich podwyższanie przez spółdzielnie mieszkaniowe,– fundusz remontowy,– wygaśnięcie prawa do lokalu,– odr...

  okładka Sytuacja mieszkaniowa uchodźców z Ukrainy w Polsce (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk

  Autorka omawia przepisy związane z sytuacją mieszkaniową uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, zawarte w ustawie z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz innych aktach prawnych. Ocenia ich wpływ na byt uchodźców i perspektywę dalszego pobytu w kraju. Podkreśla przy tym szczególną sytuację prawną Ukraińców na tle uchodźców innych narodowości, cudzoziemców oraz obywateli Polski.Publikacja porusza m.in. kwestie...

  okładka Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk

  W książce przedstawiono przepisy różnych ustaw mieszkaniowych (nie tylko ustawy o ochronie praw lokatorów czy Kodeksu cywilnego), które dotyczą gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu lub innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością, a także które są związane z budowaniem mieszkań na wynajem z udziałem pomocy państwa i wynajmowaniem mieszkań.Ponadto szczegółowo objaśniono prawa i obowiązki gmin (ale też i innych jednostek samorządu terytoria...

  okładka Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk

  W komentarzu omówiono nie tylko przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i akty wykonawcze do niej, lecz także związane z nimi przepisy wielu innych ustaw. Wnikliwie przeanalizowano obszerne orzecznictwo. Autorka przedstawia m.in. zagadnienia dotyczące:obrotu nieruchomościami,gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości i tworzenia takich zasobów,użytkowania wieczystego,wywłaszczania i ograniczania praw do nieruchomości,wyceny, scalania i podziałów nieruchomośc...