Grzegorz Gorzelak

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Zróżnicowania warunków życia Polskie rodziny i społeczności lokalne, Książka | Krzysztof Zagórski, Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki
  Promocja
  okładka Zróżnicowania warunków życia Polskie rodziny i społeczności lokalne, Książka | Krzysztof Zagórski, Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki

  Procesy społeczno-polityczne i ekonomiczne zachodzące obecnie w Polsce nie mają już tak radykalnego charakteru jak budowa ustroju demokracji wolnorynkowej i przystąpienie do Unii Europejskiej. Najważniejszym ich aspektem był dokonujący się w ostatnich latach stopniowy wzrost gospodarczy i związana z nim poprawa warunków bytu. Zbyt wcześnie jest jeszcze na stwierdzenie czy te dwa procesy uległy tylko spowolnieniu, czy wręcz zahamowaniu lub nawet odwróceniu w wyniku ostatniego ...

  Promocja
  okładka Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Książka | Grzegorz Gorzelak
  Promocja
  okładka Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Książka | Grzegorz Gorzelak

  Dorobek badawczy zespołu Centrum Europejskich Studiów regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Grzegorz Gorzelak jest profesorem nauk ekonomicznych, specjalizującym się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego. Kieruje Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego, jest także profesorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego. Jest twórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika „Studia Regio...

  Promocja
  okładka Nowe granice Unii Europejskiej współpraca czy wykluczenie, Książka | Grzegorz Gorzelak, Katarzyna Krok
  Promocja
  okładka Nowe granice Unii Europejskiej współpraca czy wykluczenie, Książka | Grzegorz Gorzelak, Katarzyna Krok

  Książka wprowadza czytelnika w problematykę współpracy transgranicznej w kontekście Unii Europejskiej. Prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na granicach: fińsko-rosyjskiej, estońsko-rosyjskiej, węgiersko-rumuńskiej, węgiersko-ukraińskiej, rumuńsko-mołdawskiej i wzdłuż północnych granic Grecji.

  Promocja
  okładka Polska lokalna 2007, Książka | Grzegorz Gorzelak
  Promocja
  okładka Polska lokalna 2007, Książka | Grzegorz Gorzelak

  Książka Polska lokalna 2007 prezentuje część wyników badań podjętych z inicjatywy rządu przez CBOS w 2007 roku, których celem był wszechstronny opis warunków życia społeczeństwa polskiego. Praca jest raportem podsumowującym wywiady z przedstawicielami instytucji lokalnych w 63 wybranych gminach, przeprowadzone przez zespół EUROREGu. Omawia też zogniskowane wywiady grupowe zespołu ERESTE z mieszkańcami siedmiu gmin, reprezentujących różne typy jednostek lokalnych.

  Promocja
  okładka Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Książka | Grzegorz Gorzelak, Maciej Smętkowski
  Promocja
  okładka Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Książka | Grzegorz Gorzelak, Maciej Smętkowski

  Książka przedstawia procesy metropolizacji zachodzące we współczesnej gospodarce informacyjnej. Ich najistotniejszym przejawem jest powstawanie sieci wielkich miast - ośrodków koordynacji, zarządzania i działalności innowacyjnej w skali globalnej.