Izabela Koładkiewicz

Izabela Koładkiewicz

Jest adiunktem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prowadzi badania dotyczące nadzoru korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu, przedsiębiorstw rodzinnych i internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Absolwentka chemii na Uniwersytecie Warszawskim, obroniła doktorat na ALK w roku 2001. Praca dotyczyła nadzoru korporacyjnego w kontekście Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Źródło: (tekst) Wolters Kluwer Polska, (zdjęcie) http://crow.kozminski.edu.pl/koladkiewicz.jpg

Fani tego autora