Jan Błoński

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Język właściwie użyty Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku, Książka | Jan Błoński
  okładka Język właściwie użyty Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku, Książka | Jan Błoński

  Niniejszy tom obejmuje swym zasięgiem pełny horyzont czasowy dokonań badacza. Mieści zarówno wczesny szkic o poezji Tadeusza Różewicza (opublikowany w „Twórczości” w 1949 roku), jak i późne eseje ogłaszane na łamach „Tygodnika Powszechnego” na początku trzeciego tysiąclecia. Nie jest jednak systematycznym kursem historii literatury – staje się raczej wykładem prywatnym, tworzonym ze względu na osobiste fascynacje. Nie dlatego, by Błoński takiej syntezy stworzyć nie mógł, ale...

  okładka Listy 1958-1997, Książka | Jan Błoński, Czesław Miłosz
  okładka Listy 1958-1997, Książka | Jan Błoński, Czesław Miłosz

  Poznają się zimą 1956 roku w Paryżu. Czesław Miłosz, późniejszy laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, jest już emigrantem. Parę lat wcześniej „wybrał wolność”, po czym napisał głośny esej o zniewoleniu intelektualistów przez komunizm (Zniewolony umysł). Przede wszystkim jest jednak poetą, autorem Trzech zim, Ocalenia, Traktatu moralnego, obok Przybosia uznawanym za największego polskiego poetę tego okresu. Jan Błoński, niemal dwadzieścia lat młodszy, absolwent krakow...

  okładka Gospodarstwo krytyka Pisma wybrane Tom 3, Książka | Jan Błoński
  okładka Gospodarstwo krytyka Pisma wybrane Tom 3, Książka | Jan Błoński

  Tom trzeci Pism wybranych "ma charakter najbardziej eklektyczny lub może sylwiczny, bo znajdują się w nim zarówno szkice dopełniające wizję Błońskiego jako interpretatora poezji, prozy i dramatu, jak też przykłady tekstów felietonowych, w których najlepiej ujawniło się jego mistrzostwo pióra, także zresztą utworów krytycznych dotychczas nieznanych, wyjętych z maszynopisów i drukowanych w tym tomie po raz pierwszy. Może właśnie trzeci tom pokazuje najlepiej maesterię autora, d...

  okładka Listy 1963-1996, Książka | Jan Błoński, Sławomir Mrożek
  okładka Listy 1963-1996, Książka | Jan Błoński, Sławomir Mrożek

  To niezwykła historia PRL-u widzianego oczyma ludzi, którzy obserwowali polską rzeczywistość spoza granic kraju. Mrożek przebywał na emigracji, a Błoński, jako wykładowca, podróżował między Polską a Francją.

  okładka Miłosz jak świat, Książka | Jan Błoński
  okładka Miłosz jak świat, Książka | Jan Błoński

  W Roku Miłosza oddajemy do rąk Czytelnika drugie, poszerzone o liczne nowe teksty, wydanie książki, która ukazała się w 1998 roku i gromadzi pisane na przestrzeni wielu lat studia, eseje, analizy i szkice o twórczości Czesława Miłosza. Autor sytuuje poezję i eseistykę Miłosza w najważniejszych dla niej kontekstach, a przede wszystkim z niezrównaną przenikliwością interpretuje jej głębokie sensy i kształt artystyczny, zawartą w niej wizję świata, filozofię i eschatologię. ...

  okładka Błoński przekorny. Dziennik. Wywiady, Książka | Jan Błoński
  okładka Błoński przekorny. Dziennik. Wywiady, Książka | Jan Błoński

  Jan Błoński: charyzmatyczny profesor, wybitny znawca literatury, ale również prowokator i człowiek przekorny. Badacz twórczości Gombrowicza, Witkacego i Schulza. Postać wybitna i niezwykle ważna dla polskiej humanistyki XX wieku. Dzienniki i wywiady odkrywają przed nami jego zupełnie nieznane oblicze.  „Hej, do dzieła, Błoński! Okaż się pilnym, jeśli nie inteligentnym, albowiem to już ostatnia chwila dla ciebie” - tak rozpoczyna swój dziennik w 1962 roku. Uwagi dotyczące życi...