Krystyna Pietrych

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka O czym (nie) mówią poeci?, Książka | Krystyna Pietrych
  Promocja
  okładka O czym (nie) mówią poeci?, Książka | Krystyna Pietrych

  Poszukuję tego, co ukryte pod dykcją oficjalną, schowane pod czytelnymi znaczeniami, naruszające sensy nazbyt łatwo uznane za oczywiste i ostateczne. Taki sposób czytania, podważający utrwalone interpretacje i nakazujący podejrzliwie przyglądać się tekstowi, pozwala ujawniać się temu, co sytuuje się na granicy możności wypowiedzenia, co rozszczelnia wierzchnie znaczenia i odtajnia sensy przesłonięte i zagmatwane, nie proponuje jednak w zamian następnego jednoznacznego rozumie...

  okładka Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury, Ebook | Krystyna Pietrych
  okładka Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury, Ebook | Krystyna Pietrych

  Ta książka jest próbą - próbą językowo zapośredniczoną - współbycia z kilkoma autorami, dla których choroba związana z fizycznym cierpieniem stała się bolesnym doświadczeniem. Zaczynam od Aleksandra Wata, który w moim życiu nie tylko odegrał rolę wyjątkową, i z którego tekstami obcuje już niemal 20 lat, przyznaję, że ta relacja jest dla mnie szczególnie osobista, również ze względu na przemiany, jakim w tym czasie podlegała. Dalej: Zbigniew Herbert, Miron Białosze...

  okładka Strategie "ja" (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku, Ebook | Jacek Brzozowski, Krystyna Pietrych
  okładka Strategie "ja" (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku, Ebook | Jacek Brzozowski, Krystyna Pietrych

  U początków projektu Strategie ”ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku, rezultatem którego jest niniejsza publikacja, stała nieodmiennie powracająca myśl, że zaskakująco wiele - wbrew diagnozom radykalnie separującym poezję romantyczną od jej dwudziestowiecznych realizacji - łączy poetyckie dykcje na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci. _x000D_ Koncentrujemy się na fundamentalnym wymiarze tekstu, który jednocześnie poza tekstowość wykracza. Ten wymiar wyznacza...

  okładka Ecowskie inspiracje, Ebook | Krystyna Pietrych, Artur Gałkowski
  okładka Ecowskie inspiracje, Ebook | Krystyna Pietrych, Artur Gałkowski

  Tom powstał jako efekt współpracy kilkunastu autorów z polskich i włoskich ośrodków akademickich, a jednocześnie uczestników międzynarodowej konferencji semiotycznej, która odbyła się z udziałem Umberta Eco w Łodzi w 2015 roku. Badacze nawiązują do łódzkiego wykładu Umberta Eco i wyrażonej wówczas idei dotyczącej perspektyw semiotyki ogólnej i semiotyk szczegółowych, które rozwijają się obecnie w wielu kierunkach, świadcząc o potencjale metodologii semiotycznych w ujmowa...