Krzysztof Wons

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Pogłębić wiarę w Jezusa Rekolekcje ze św. Łukaszem, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Pogłębić wiarę w Jezusa Rekolekcje ze św. Łukaszem, Książka | Krzysztof Wons

  To trzecia część rekolekcji przeżywanych w dynamice lectio divina. Tym razem autor - znakomity formator - prowadzi nas przez najważniejsze wydarzenia Ewangelii św. Łukasza, wskazując na zawarte w nich orędzie Jezusa skierowane do ucznia, czyli do nas. Nakładem naszego wydawnictwa ukazały się tego autora rekolekcje ze św. Mateuszem i Markiem.

  Promocja
  okładka Ty wiesz że Cię kocham Rekolekcje ze św. Piotrem. Cztery ewangelie, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Ty wiesz że Cię kocham Rekolekcje ze św. Piotrem. Cztery ewangelie, Książka | Krzysztof Wons

  Książka to propozycja przeżycia wyjątkowych rekolekcji ze św. Piotrem, najbardziej znanym uczniem Chrystusa.
  Autor odsłania przed nami nowe, dotąd nieznane, horyzonty historii Rybaka z Betsaidy.

  W dynamice lectio divina krok po kroku stara się zrozumieć drogę powołania człowieka, którego imię nie przestaje oddziaływać na historię zarówno pojedynczych osób, jak i całego Kościoła.

  Promocja
  okładka Przewodnik po stanach pokusy 20 rozważań o codziennych wyborach, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Przewodnik po stanach pokusy 20 rozważań o codziennych wyborach, Książka | Krzysztof Wons

  20 rozważań o codziennych wyborach „Jako osoby wolne żyjemy w napięciu między stanem łaski a stanami pokusy i grzechu. Dzisiejszy świat próbuje przemilczeć to napięcie. Lansuje modele życia bez napięć i bez walki. (…) W Przewodniku po stanach pokusy skorzystamy z mądrości słowa Bożego, ponieważ to ono najpełniej udziela światła w rozeznawaniu działania szatana oraz w oddzielaniu fałszu od prawdy. Słowo Boże pozwala nam z wnikliwością dostrzegać stany pokus, którym podlegamy,...

  Promocja
  okładka Piotr i Judasz Dwie historie i miłosierdzie, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Piotr i Judasz Dwie historie i miłosierdzie, Książka | Krzysztof Wons

  Dwie historie - podobne, a jednak odmienne. Szymon Piotr i Judasz Iskariota. Sporo ich łączyło. Przede wszystkim fascynacja Mistrzem i Jego miłość. Obu Jezus umiłował do końca. Mieli jedno powołanie, ten sam wybór życiowy, wspólnotę uczniów i misję. I Piotr, i Judasz posiadali moc leczenia wszelkich chorób. Obaj doświadczyli także kryzysu powołania, rozczarowania Jezusem, buntu, odejścia od Mistrza. Ale tylko Piotr wrócił do Jezusa… Prawdziwa lekcja życia i miłosierdzia. Kr...

  Promocja
  okładka Cała piękna Maryja, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Cała piękna Maryja, Książka | Krzysztof Wons

  Od początku była i jest cała piękna. Co chcemy powiedzieć, kiedy mówimy o Maryi, że jest cała piękna? Skąd czerpiemy to przekonanie? Czy nie jest to jedynie nasza pobożna insynuacja, wymysł naszej maryjnej religijności, wytwór ckliwego sentymentalizmu? Tytuł Cała Piękna nie jest dewocyjnym pomysłem. Nie wytworzyła go ludzka pobożność. Ma korzenie głęboko biblijne. Wyrósł z głębi stronic Pisma Świętego. Tylko Biblia- może nam odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy, że Maryj...

  Promocja
  okładka Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina Część 2, Książka | Innocenzo Gargano, Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina Część 2, Książka | Innocenzo Gargano, Krzysztof Wons

  Kolejny już zeszyt Przewodnika… składa się z kilku części. W pierwszej części o. Innocenzo Gargano podkreśla, że sercem lectio divina jest przede wszystkim słuchanie Słowa, które rozwija więź miłości między tajemniczą Osobą, która posługuje się księgą, a czytającym. Aby czytać Biblię, nie trzeba być specjalistą od pracy z tekstem, ale trzeba „mieć serce” do czytania tekstu Biblii. Druga część autorstwa ks. Krzysztofa Wonsa poświęcona jest towarzyszeniu uczestnikom w przeł...

  Promocja
  okładka Grzech i przebaczenie w świetle słowa Bożego, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Grzech i przebaczenie w świetle słowa Bożego, Książka | Krzysztof Wons

  Jeśli chcemy wejść w doświadczenie naszej grzeszności i w doświadczenie Bożego przebaczenia, musimy się otworzyć na łaskę, na słowo Boga. Jest ono jak światło, które nie tylko pokazuje drogę i rozświetla to, co nieraz zakryte przed naszymi oczami. Daje także "ciepło" miłującej obecności Boga; daje poczucie bezpieczeństwa. Słowo Boże nie przeraża, lecz pociąga; nie rani, lecz uzdrawia; nie potępia, lecz zbawia. Jest cudownym Bożym środowiskiem, w którym doświadczamy miłosierdz...

  Promocja
  okładka Tęsknota za ojcem Lectio divina do Ojcze nasz (Mt 6,9-13), Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Tęsknota za ojcem Lectio divina do Ojcze nasz (Mt 6,9-13), Książka | Krzysztof Wons

  Ojcze nasz - synteza całej Ewangelii, modlitwa, która wyraża najgłębszą tęsknotę serca...

  Zaproponowany przez autora komentarz do Modlitwy Pańskiej otwiera na Bożą miłość i Boże przebaczenie. Ojcze nasz to modlitwa wielu tęsknot: tęsknoty Ojca za dziećmi, dzieci za bliskością Ojca, tęsknoty w stanie grzechu i podczas ciemnej nocy wiary.
  Jak wołać "Ojcze...", gdy nie miało się ojca?
  Czy Ojciec "wodzi nas na pokuszenie"?

  Promocja
  okładka Wiara i kryzysy w świetle Słowa Bożego - wznowienie, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Wiara i kryzysy w świetle Słowa Bożego - wznowienie, Książka | Krzysztof Wons

  Wiara i kryzysy w świetle Słowa Bożego, to rozważania w świetle Słowa Bożego dedykowane zwłaszcza tym, którzy szczególniej “utykają w wierze”, przeżywają bolesne próby, cierpią jak Abraham i nie przestają ufać; którzy idą za Jezusem do końca, także wtedy, gdy ich wiara staje się jedynie krzykiem w bezradności. Ks. Krzysztof Wons podkreśla, że wiara każdego z nas karmi się Słowem i rozwija się dzięki Słowu. Jest ściśle związana z Jego słuchaniem. Nie chodzi tu o słowo abstra...

  Promocja
  okładka Kain i Abel są w nas Życie duchowe i relacje, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Kain i Abel są w nas Życie duchowe i relacje, Książka | Krzysztof Wons

  To kolejna książka znakomitego formatora, który swoje rozważania opiera na Słowie Bożym. Tym razem przybliża nam Słowa z Księgi Rodzaju, a konkretnie historię dwóch braci – Kaina i Abla. Powszechnie z łatwością osądzamy Kaina jako zabójcę brata. Niewątpliwie tak jest. Autor książki zachęca nas jednak, aby wniknąć w głębię słowa, jakie kieruje do nad Bóg poprzez te historię. Kain, zabijając brata, zabił najbardziej życiodajną część siebie. Co było przyczyną tej zbrodni? Czy ...

  Promocja
  okładka Wieczorne rozmowy z Jezusem w świetle Słowa Bożego, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Wieczorne rozmowy z Jezusem w świetle Słowa Bożego, Książka | Krzysztof Wons

  Rozważania zawarte w tej niewielkiej książce są znakomitą pomocą do przeprowadzenia wieczornej modlitwy. Zachęcają do codziennego czytania Pisma Świętego i szczerych rozmów z Jezusem, który leczy wszelkie rozdarcia i przebacza każdy grzech. Szczere rozmowy, które autor prowadzi z Jezusem, pomagają:
  – Uspokoić i oczyścić swoje serce
  – Usłyszeć głos mówiącego Boga
  – Zbadać i poznać swoje serce.

  Promocja
  okładka Pogłębić wiarę w Jezusa Rekolekcje ze św. Łukaszem, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Pogłębić wiarę w Jezusa Rekolekcje ze św. Łukaszem, Książka | Krzysztof Wons

  W oparciu o Ewangelię św. Łukasza możemy przeżyć rekolekcje w dynamice lectio divina. Tym razem autor, znakomity formator, prowadzi nas przez najważniejsze wydarzenia tej Ewangelii, wskazując na zawarte w niej orędzie Jezusa skierowane do uczniów.

  Promocja
  okładka Opowieść o tęskniących za domem, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Opowieść o tęskniących za domem, Książka | Krzysztof Wons

  Najpierw poznawałem Kościół w domu, teraz spotykam dom w Kościele. W domu uczyłem się przyjmować Kościół, w którym jest ludzka słabość; poznawałem Kościół nielukrowany i niewybielany, Kościół grzeszników. W takim właśnie Kościele blisko mi do Boga. Bliżej mi do Niego, ponieważ jest Kościołem zranionym tak jak ja. Kościół rozpoznaję, podobnie jak Jezusa, po jego ranach, a nie pomimo ran.

  Promocja
  okładka Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego, Książka | Krzysztof Wons

  Istnieje takie źródło poznawania siebie, które wykorzystując ludzkie zdolności, umożliwia nam dotarcie do najgłębszego obrazu siebie. Jest to boska droga poznania. Jest to poznanie siebie "oczami" Boga, przez Słowo Boga. Bóg zostawił nam Pismo Święte nie tylko po to, aby objawić siebie, ale także, aby objawić nam nas samych - to, kim jesteśmy w Jego oczach. Przez modlitwę Słowem Bożym wracamy do źródeł swojego rzeczywistego piękna, do najczystszego obrazu swojego "ja". W "twa...

  Promocja
  okładka Modlitwa Ewangelią na każdy dzień 1 okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Modlitwa Ewangelią na każdy dzień 1 okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego, Książka | Krzysztof Wons

  Praktyczna pomoc do modlitwy Słowem. Proponuje wprowadzenia do medytacji i kontemplacji ewangelicznej na wszystkie dni roku liturgicznego. Zachęca do codziennego przemodlenia Ewangelii z dnia, czytanej w Kościele zgodnie z kalendarzem czytań roku liturgicznego. Wprowadzenia do modlitwy Ewangelią obejmują teksty Ewangelii z niedzieli (ABC), dni tygodnia, uroczystości i świąt.

  Promocja
  okładka Ewangelia czytana życiem Rekolekcje lectio divina z Bratem Albertem, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Ewangelia czytana życiem Rekolekcje lectio divina z Bratem Albertem, Książka | Krzysztof Wons

  Lectio divina to praktyka lektury Pisma Świętego osadzonej w modlitwie i kontemplacji. Kolejne jej kroki – od odczytania świętego tekstu po jego rozważanie i medytację nad nim – pomagają człowiekowi w spotkaniu z żywym słowem Boga. Ks. Krzysztof Wons proponuje taką lekturę wybranych fragmentów biblijnych w odniesieniu do duchowości św. Brata Alberta. Ukazuje go jako człowieka ewangelicznej pasji, który wymaga od siebie i od innych, aby życie Jezusa czystego, ubogiego i posłu...

  Promocja
  okładka Cały sprawiedliwy Józef, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Cały sprawiedliwy Józef, Książka | Krzysztof Wons

  Józef z Nazaretu - znany nam wszystkim, a jednocześnie nieznany nikomu, za wyjątkiem garstki krewnych i sąsiadów. Jest jednak coś w jego człowieczeństwie, co fascynuje najbardziej i czyni go świętym: był człowiekiem krystalicznie sprawiedliwym. Sprawiedliwym wobec Boga, wobec małżonki Maryi, wobec Jezusa i wobec własnego powołania do ojcostwa. Józef cały pulsuje świętością, ponieważ cały jest sprawiedliwy. Fascynujące spotkanie z Józefem – zwykłym człowiekiem – w klimacie ...

  Promocja
  okładka Uwierzyć Jezusowi Rekolekcje ze św. Markiem, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Uwierzyć Jezusowi Rekolekcje ze św. Markiem, Książka | Krzysztof Wons

  Książka stanowi wyraz doświadczeń rekolekcjonisty i kierownika duchowego. Rozważania inspirowane fragmentami Ewangelii św. Marka zachęcają do wnikliwej medytacji Słowa Bożego. Publikacja może służyć jako podręcznik rekolekcyjny dla prowadzących i przeżywających rekolekcje lectio divina w grupach zamkniętych, ale także jako propozycja indywidualnej formacji w warunkach codzienności.

  Promocja
  okładka Uwierzyć Jezusowi Rekolekcje ze św. Markiem, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Uwierzyć Jezusowi Rekolekcje ze św. Markiem, Książka | Krzysztof Wons

  Książka stanowi wyraz doświadczeń rekolekcjonisty i kierownika duchowego. Rozważania inspirowane fragmentami Ewangelii św. Marka zachęcają do wnikliwej medytacji Słowa Bożego. Publikacja może służyć jako podręcznik rekolekcyjny dla prowadzących i przeżywających rekolekcje lectio divina w grupach zamkniętych, ale także jako propozycja indywidualnej formacji w warunkach codzienności.

  Promocja
  okładka Modlitwa Ewangelią na każdy dzień 3 Okres zwykły (tygodnie I-XVIII), Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Modlitwa Ewangelią na każdy dzień 3 Okres zwykły (tygodnie I-XVIII), Książka | Krzysztof Wons

  Praktyczna pomoc do modlitwy Słowem. Proponuje wprowadzenia do medytacji i kontemplacji ewangelicznej na wszystkie dni roku liturgicznego. Zachęca do codziennego przemodlenia Ewangelii z dnia, czytanej w Kościele zgodnie z kalendarzem czytań roku liturgicznego. Wprowadzenia do modlitwy Ewangelią obejmują teksty Ewangelii z niedzieli (ABC), dni tygodnia, uroczystości i świąt.

  Promocja
  okładka Gdy Bóg przychodzi w ciemnościach Lectio divina do czterech nocy zbawienia, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Gdy Bóg przychodzi w ciemnościach Lectio divina do czterech nocy zbawienia, Książka | Krzysztof Wons

  Tradycja chrześcijańska zakorzeniona w żydowskiej uczy, że pośród wielu nocy opisanych w Biblii cztery są najważniejsze: noc stworzenia, noc Abrahama, noc wyjścia z Egiptu i przejścia przez Morze Czerwone oraz noc Mesjasza. Ta czwarta nadaje ostateczny sens każdej nocy, jaka kiedykolwiek się wydarzyła i jeszcze wydarzy w moim życiu. Kiedy jednak nadchodzą ciemności nie wystarczy wiara, że Bóg jest. Mogę bowiem wierzyć, że On jest, i jednocześnie zwątpić, że jest ze mną. Po ...

  Promocja
  okładka Cały sprawiedliwy Józef, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Cały sprawiedliwy Józef, Książka | Krzysztof Wons

  Józef z Nazaretu - znany nam wszystkim, a jednocześnie nieznany nikomu, za wyjątkiem garstki krewnych i sąsiadów. Jest jednak coś w jego człowieczeństwie, co fascynuje najbardziej i czyni go świętym: był człowiekiem krystalicznie sprawiedliwym. Sprawiedliwym wobec Boga, wobec małżonki Maryi, wobec Jezusa i wobec własnego powołania do ojcostwa. Józef cały pulsuje świętością, ponieważ cały jest sprawiedliwy. Fascynujące spotkanie z Józefem – zwykłym człowiekiem – w klimacie ...

  Promocja
  okładka Umiłowany Rekolekcje z umiłowanym uczniem, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Umiłowany Rekolekcje z umiłowanym uczniem, Książka | Krzysztof Wons

  Umiłowany uczeń Jezusa, który spoczął na Jego łonie, położył głowę na Jego piersi i słuchał bicia Jego serca, które całe zanurzone jest w Ojcu, „poruszane” miłością Ducha Świętego. Kolejne zaproszenie ks. Krzysztofa Wonsa SDS do przeżycia rekolekcji w dynamice lectio divina, tym razem umiłowanym uczniem Jezusa. W Ewangelii św. Jana lider Szymon Piotr niemal nie istnieje i „nie funkcjonuje” bez umiłowanego ucznia – i odwrotnie. Pierwszy potrzebuje drugiego, a drugi pierwszeg...

  Promocja
  okładka Modlitwa Ewangelią na każdy dzień 2 okres Wielkiego Postu i Wielkanocy, Książka | Krzysztof Wons
  Promocja
  okładka Modlitwa Ewangelią na każdy dzień 2 okres Wielkiego Postu i Wielkanocy, Książka | Krzysztof Wons

  Praktyczna pomoc do modlitwy Słowem. Proponuje wprowadzenia do medytacji i kontemplacji ewangelicznej na wszystkie dni roku liturgicznego. Zachęca do codziennego przemodlenia Ewangelii z dnia, czytanej w Kościele zgodnie z kalendarzem czytań roku liturgicznego. Wprowadzenia do modlitwy Ewangelią obejmują teksty Ewangelii z niedzieli (ABC), dni tygodnia, uroczystości i świąt.