Ruszyła akcja Czytaj PL 2021

Leszek Szaruga

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Przestrzenie literatury i okolice, Książka | Leszek Szaruga
  okładka Przestrzenie literatury i okolice, Książka | Leszek Szaruga

  Leszek Szaruga - Przestrzenie literatury i okolice

  okładka Łowca, Książka | Leszek Szaruga
  okładka Łowca, Książka | Leszek Szaruga

  Nowy tom wierszy Leszka Szarugi to głos poety dojrzałego, bogatego w doświadczenie zmiany zarówno w sensie indywidualnym, jak i w odniesieniu do wspólnotowych przeżyć związanych z meandrami wydarzeń politycznych i społecznych. To jednocześnie książka pełna świeżości i młodzieńczego wciąż zaciekawienia drugim człowiekiem, przemianami w świecie, odkryciami w różnych dziedzinach nauki, wszystkim, co nowe. Szaruga jest tytułowym Łowcą, stale gotowym do kolejnych badawczych wypraw...

  okładka Dane elementarne, Książka | Leszek Szaruga
  okładka Dane elementarne, Książka | Leszek Szaruga

  Akcja powieści toczy się w latach 1947-1980, a kończy w momencie wybuchu strajku w stoczni szczecińskiej. Bohaterowie spędzają w Szczecinie dzieciństwo, potem wyjeżdżają na studia do różnych miast. Część z nich powraca, część osiedla się poza Szczecinem, niektórzy emigrują, także wskutek wydarzeń roku 1968, niemniej cały czas pozostają ze sobą w kontakcie. Splatające się losy bohaterów tworzą fabularną osnowę powieści, stanowiącą tło dla dyskusji i refleksji poświęconych prze...

  okładka Deutsche vita Zarys dziejów literatury niemieckiej do końca wojny trzydziestoletniej, Książka | Leszek Szaruga
  okładka Deutsche vita Zarys dziejów literatury niemieckiej do końca wojny trzydziestoletniej, Książka | Leszek Szaruga

  Profesor Marek Zybura pisze o książce: "Leszek Szaruga traktuje literaturę szeroko, w jej rozumieniu z czasów wczesnego średniowiecza, jako „wspólną przestrzeń słowa pisanego”, do czego dzisiaj szczęśliwie zdajemy się powracać (także na uniwersytetach). Dlatego nie znajdziemy w tej książce tradycyjnych pod/rozdziałów poświęconych rodzajom i gatunkom literackim. Za to znajdzie tu czytelnik frapujące odwołania np. do „rozpraw filozoficznych bądź przyrodoznawczych, listów i zapi...

  okładka Zdjęcie, Ebook | Leszek Szaruga
  okładka Zdjęcie, Ebook | Leszek Szaruga

  "Zdjęcie" to po mistrzowsku napisana, przydymiona sentymentem, powieść autobiograficzna, opisująca polskie życie codzienne i literackie pomiędzy rokiem 1968 i upadkiem komunizmu. Można ją czytać jak fascynujący podręcznik historii lub też monografię Nowej Fali. Nie sposób bowiem znaleźć tylu informacji na temat Pokolenia ‘68 gdziekolwiek indziej. Powieść Leszka Szarugi nie jest jednak kolejnym, spóźnionym produktem „literatury rozrachunkowej”. Zakres problemowy ...

  okładka ...Zmowa kontrolowana, Audiobook | Leszek Szaruga
  okładka ...Zmowa kontrolowana, Audiobook | Leszek Szaruga

  José Martinez to młody meksykański historyk, który trafił do Polski na studia i który, nie tylko z powodów osobistych, nie może się od tego dziwnego kraju uwolnić. Nie może nawet wtedy, gdy przebywa poza nim. Uczy się polskości, próbuje zrozumieć nie tylko zawiłą historię tego państwa, ale również mechanizm władzy, która jeszcze trwa, ale zaczyna się już chwiać. Mistrzowska diagnoza systemu...

  okładka Wyjście z utopii Szkice, Książka | Leszek Szaruga
  okładka Wyjście z utopii Szkice, Książka | Leszek Szaruga

  Opatrzony niejako programowym tytułem zbiór tekstów znanego uczonego i poety Leszka Szarugi zawiera prace z lat 2008-2013. Autor od lat konsekwentnie diagnozuje nie tyle stan czy jakość współczesnej literatury polskiej, ile jej sens. Szuka jej związków z czasami minionymi, zwłaszcza z artystyczną „epoką” PRL-u, oraz tych cech, które nadają jej rys nowości, która niekoniecznie przekłada się na potocznie rozumianą nowoczesność. Próbuje ostrożnych, ale uderzająco trafnych syntez...

  okładka Przestrzenie dialogu, Książka | Leszek Szaruga
  okładka Przestrzenie dialogu, Książka | Leszek Szaruga

  Przestrzenie dialogu - Szaruga Leszek

  okładka Kultura Ksiega otwarta, Książka | Leszek Szaruga
  okładka Kultura Ksiega otwarta, Książka | Leszek Szaruga

  „Był rok 1979, gdy, będąc po raz pierwszy w Paryżu, odważyłem się zadzwonić do Instytutu Literackiego i poprosić o spotkanie. Nie było to oczywiste. Wstępną rozmowę odbyłem w jednej z paryskich kawiarni z wysłanym «na przeszpiegi» Zygmuntem Hertzem. Zygmunt, człowiek niezwykłego poczucia humoru i, jak się potem okazało, znakomity kompan winopijny, uznał, że jestem godzien, w efekcie czego następnego dnia zameldowałem się w Maisons Laffitte. Drzwi otwarła mi jego żona, Pani Zo...

  okładka Zaczyna się, Książka | Leszek Szaruga
  okładka Zaczyna się, Książka | Leszek Szaruga

  Tomik wierszy Leszka Szarugi.
  Leszek Szaruga - poeta, tłumacz niemieckiej i rosyjskiej poezji, wykładowca uniwersytecki, historyk literatury, krytyk literacki. Autor powieści, esejów i aforyzmów, laureat Nagrody Kościelskich oraz Nagrody Literackiej "Kultury".
  31 grudnia 1967 roku debiutował na łamach "Życia Literackiego" - ukazały się wówczas dwa jego wiersze.
  31 grudnia 2017, z okazji 50-lecia pracy twórczej, wydana została książka: "Zaczyna się".

  okładka Zmowa kontrolowana, Książka | Leszek Szaruga
  okładka Zmowa kontrolowana, Książka | Leszek Szaruga

  José Martinez to młody meksykański historyk, który trafił do Polski na studia i który, nie tylko z powodów osobistych, nie może się od tego dziwnego kraju uwolnić. Nie może nawet wtedy, gdy przebywa poza nim. Uczy się polskości, próbuje zrozumieć nie tylko zawiłą historię tego państwa, ale również mechanizm władzy, która jeszcze trwa, ale zaczyna się już chwiać. Mistrzowska diagnoza systemu totalitarnego w wersji polskiej. Świetnie pokazane motywacje i decyzje prowadzące do ...

  okładka Przetwarzanie Międzymorza Zarys problematyki, Książka | Leszek Szaruga
  okładka Przetwarzanie Międzymorza Zarys problematyki, Książka | Leszek Szaruga

  Na tom składa się wybór szkiców i felietonów prezentujących badawcze poszukiwania autora podejmowane po roku 1989, skupionych przede wszystkim na problemach związanych z szeroko pojmowaną współczesnością tej części Europy, która przechodzi dość skomplikowany proces transformacji, czego świadectwem staje się literatura.

  okładka Trochę inne historie, Książka | Leszek Szaruga
  okładka Trochę inne historie, Książka | Leszek Szaruga

  Książka Leszka Szarugi jest szóstą pozycją wydaną w serii TANGERE.

  Tytuł serii może kojarzyć się z noli me tangere i rzeczywiście, ma wchodzić z tymi słowami w rezonans. Ale dotyczyć ma rzeczy ludzkich.

  Tangere, bezokolicznik od tango - dotykać.
  Chodzi o to właśnie, by dotykać, by zatrzymać. Z otwartością, odwagą i miłością.
  A także by dać się dotknąć, by dać się zatrzymać. By się spotkać.

  okładka Gra o tożsamość Szkice, Książka | Leszek Szaruga
  okładka Gra o tożsamość Szkice, Książka | Leszek Szaruga

  okładka Powinności literatury i inne szkice krytyczne krytyka XX i XXI wieku, Książka | Leszek Szaruga
  okładka Powinności literatury i inne szkice krytyczne krytyka XX i XXI wieku, Książka | Leszek Szaruga

  Na książkę składają się szkice krytyczne pisane - z kilkoma wyjątkami - w okresie ostatniego dziesięciolecia, ułożone w narrację próbującą poddać analizie przemiany literatury powojennej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu socrealizmu i jego współczesnej recepcji oraz nowych zjawisk, z jakimi mamy do czynienia po roku 1989. Wśród prezentowanych tekstów pojawiają się różne formy wypowiedzi krytycznoliterackiej - od recenzji, przez eseje oraz prace analityczne, po próby mały...

  okładka Palimpsest Międzymorza, Książka | Leszek Szaruga
  okładka Palimpsest Międzymorza, Książka | Leszek Szaruga

  Obszar kresowy ma olbrzymie znaczenie w historii wielu państw Europy Środkowo-Wschodniej i żyjących w tej przestrzeni narodów „bezpaństwowych”, jak Romowie czy Żydzi. Zapewne możliwe jest – choćby z perspektywy tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego – odczytywanie jego dziejów w szerszym kontekście, jaki proponuje przywoływane przez Jerzego Stempowskiego pojęcie „Międzymorze”, obejmujące nie do końca określone granicami tereny między Bałtykiem i Adriatykiem oraz Morzem Czarn...

  okładka Znaki przesilenia, Książka | Leszek Szaruga
  okładka Znaki przesilenia, Książka | Leszek Szaruga

  Seria Jeden Esej prezentuje teksty współczesnych twórców, historyków, badaczy kultury. Jest głosem ludzi niepokornych, gotowych podważać utrwalone narracje i skostniałe schematy poznawcze. Każda książka z tej serii stanowi gest otwarcia, zaciekawienia drugim człowiekiem i gotowości na spotkanie.