Ruszyła akcja Czytaj PL 2021

Magdalena Wróbel

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Marka osobista w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej, Książka | Joanna Dzieńdziora, Grzesiak Mateusz, Magdalena Wróbel
  okładka Marka osobista w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej, Książka | Joanna Dzieńdziora, Grzesiak Mateusz, Magdalena Wróbel

  Publikacja dedykowana jest przede wszystkim kadrze menedżerskiej wszystkich szczebli zarządzania, przedstawicielom nauki zainteresowanym problematyką marki osobistej raz studentom na kierunkach zarządzanie, psychologia, socjologia. Autorzy książki kompleksowo omówili najważniejsze problemy budowania marki osobistej w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej w nowoczesnych organizacjach.

  okładka Współczesne aspekty zarządzania – ujęcie retrospektywne, Ebook | Magdalena Wróbel, Barbara Piontek
  okładka Współczesne aspekty zarządzania – ujęcie retrospektywne, Ebook | Magdalena Wróbel, Barbara Piontek

  Na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku wiele uwagi poświęca się organizacji oraz procesom zarządzania mającym na celu jej efektywne i sprawne funkcjonowanie. Wpisują się one w różne koncepcje rozwojowe, które w różnym stopniu akceptują, akcentują oraz kształtują i utrwalają relacyjność pomiędzy istniejącymi kapitałami: ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym. Wpływają one także na funkcjonowanie organizacji. Organizacja zajmuje kluczowe miejsce ...

  okładka Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Ebook | Marek Lisiński, Magdalena Wróbel
  okładka Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Ebook | Marek Lisiński, Magdalena Wróbel

  Zachodzące obecnie zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym w istotny sposób determinują proces zarządzania organizacjami i przyczyniają się do modyfikacji ich struktur. Zarówno przedsiębiorstwa, jak też organizacje sfery publicznej stoją współcześnie przed wyzwaniem poszukiwania nowych rozwiązań w procesie zarządzania, które pozwolą im na skuteczną realizację celów, zdobycie przewagi konkurencyjnej i sprostanie wymaganiom otoczenia. Monografia składa się z t...

  okładka Konsumpcja odpowiedzialna wyzwanie dla zarządzania rozwojem, Książka | Magdalena Wróbel
  okładka Konsumpcja odpowiedzialna wyzwanie dla zarządzania rozwojem, Książka | Magdalena Wróbel

  Monografia jest twórczym rozwiązaniem problemu zarządzania konsumpcją odpowiedzialną, umiejscowionego w obszarze zarządzania rozwojem zrównoważonym i trwałym oraz nowego, modelowego ujęcia tego procesu. Autorka podjęła ambitną próbę nowego podejścia do procesów konsumpcji od strony podmiotowej - cech zachowań człowieka występującego w roli konsumenta, ujęcia nawiązującego bezpośrednio do świadomości człowieka oraz do jednej z najważniejszych kategorii - jego odpowiedzialności...