Marek Ćwiklicki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Metody zarządzania wartością publiczną, Książka | Marek Ćwiklicki

  Wartość publiczna jest nową koncepcją, dopiero kształtującą się tak w teorii, jak i w praktyce zarządzania organizacjami publicznymi. Żeby wartość publiczną dostarczać społeczeństwu, niezbędne jest stosowanie odpowiednich narzędzi. Podstawową ich typologię omówiono w książce na konkretnych przykładach. Niniejsza praca adresowana jest do wszystkich osób zajmujących się badaniami zarządzania publicznego, tak do menedżerów publicznych, jak i do odbiorców usług publicznych. Prob...

  okładka Przewodnik po metodzie QFD, Ebook | Marek Ćwiklicki

  QFD definiuje się jako metodę planowania i rozwoju produktu lub usługi, umożliwiającą dokonanie precyzyjnej specyfikacji potrzeb i wymagań klientów, a następnie ich przełożenia na parametry produktu lub usługi. Podejście to, znane także pod nazwą rozwinięcie funkcji jakości, jest jednym z najważniejszych w zarządzaniu jakością, a także w procesach innowacyjnych ukierunkowanych na klienta.Metoda QFD wpisuje się w aktualne trendy dostosowania produktów do oczekiwań użytkowników...

  Promocja
  okładka Przewodnik po metodzie QFD Projektowanie i doskonalenie produktów i usług przy użyciu Quality Function Deployment, Książka | Marek Ćwiklicki

  Kompendium na temat QFD (Quality Function Deployment). QFD definiuje się jako metodę planowania i rozwoju produktu lub usługi, umożliwiającą dokonanie precyzyjnej specyfikacji potrzeb i wymagań klientów, a następnie ich przełożenia na parametry pro-duktu lub usługi. Podejście to, znane także pod nazwą rozwinięcie funkcji jakości, jest jednym z najważniejszych w zarządzaniu jakością, a także w procesach innowacyjnych ukierunkowanych na klienta. Metoda QFD wpisuje się w aktualn...

  Promocja
  okładka Hoshin kanri Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce, Książka | Marek Ćwiklicki, Hubert Obora

  Hoshin kanri jest japońską metodą zarządzania skupiającą się jednocześnie na nadawaniu firmie strategicznego kierunku i ciągłym doskonaleniu zarządzania operacyjnego. Autorzy scharakteryzowali tę metodę zarządzania, pokazali jej powiązania z innymi metodami, przedstawili procedurę wdrażania tej metody oraz najpopularniejsze zagraniczne modele hoshin kanri. Wiele miejsca poświęcono też polskiemu modelowi metody hoshin kanri w świetle badań przeprowadzonych przez autorów, a tak...

  Promocja
  okładka Metody TQM w zarządzaniu firmą Praktyczne przykłady zastosowań, Książka | Marek Ćwiklicki, Hubert Obora

  Książka zawiera kompleksową prezentację najważniejszych metod i technik Total Quality Management koniecznych dla prawidłowego wdrożenia zarządzania jakością w firmach. Autorzy koncentrują się na tzw. 7 „klasycznych” i 7 „nowych” metodach TQM; przedstawiają też inne narzędzia stosowane z powodzeniem przez japońskich menedżerów. Analizują je pod kątem możliwości wykorzystania w fazach: doskonalenia organizacji, rozwiązywania problemów, zarządzania strategicznego, tworzenia i fu...