Maria Sierpińska

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw, Książka | Maria Sierpińska, Małgorzata Kowalik, Agata Sierpińska-Sawicz, Michał Zubek
  Promocja
  okładka Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw, Książka | Maria Sierpińska, Małgorzata Kowalik, Agata Sierpińska-Sawicz, Michał Zubek

  Emisja obligacji jest często stosowaną formą pozyskania dofinansowania przez spółki kapitałowe. Dotyczy to zwłaszcza emisji obligacji w tzw. trybie zamkniętym, w którym propozycja nabycia obligacji skierowana jest do z góry określonej grupy inwestorów. Od 1 lipca 2019 r. emisja obligacji w tym trybie podlega jednak dodatkowym warunkom. Kluczową zmianą jest wprowadzenie obowiązku dematerializacji wszystkich obligacji, udziału wyspecjalizowanego doradcy w postaci agenta emisji ...

  okładka Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, Ebook | Maria Sierpińska
  okładka Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, Ebook | Maria Sierpińska

  Wiedza związana z controllingiem finansowym jest rozproszona. Niezbędne do jej opanowania elementy znajdują się w podręcznikach i książkach dotyczących: controllingu, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, rachunkowości zarządczej, co utrudnia studentom naukę. „Controlling finansowy w przedsiębiorstwie” jest pierwszym na rynku podręcznikiem, kompleksowo omawiającym tę tematykę. W książce czytelnicy znajdą odpowiedzi na pytania takie jak: jakie są ...

  okładka Finanse i rachunkowość, Ebook | Maria Sierpińska, Alina Dyduch, Zofia Wilmowska
  okładka Finanse i rachunkowość, Ebook | Maria Sierpińska, Alina Dyduch, Zofia Wilmowska

  Podręcznik obejmuje kompendium wiedzy z finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione: • rachunkowość jako system informacyjny firmy, • konto jako podstawowe urządzenie księgowe, • koszty i ich ujęcie ewidencyjne, • ustalenie, rozliczenie i podział wyniku finansowego, • sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów finansowych), • ocena kondycji finansowej firmy, • krótkoterminowe decyzj...

  Promocja
  okładka Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Książka | Maria Sierpińska, Dariusz Wędzki
  Promocja
  okładka Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Książka | Maria Sierpińska, Dariusz Wędzki

  Najważniejsze zalety publikacji, które zdecydowały o tym, że zdobywa ona coraz szersze grono czytelników: - podjęcie zagadnień, które należą do codziennych problemów każdego przedsiębiorstwa oraz do najistotniejszych obszarów oceny jego kondycji finansowej - położenie nacisku na praktyczną stronę procesu decyzyjnego - szerokie omówienie okoliczności i wyników towarzyszących podejmowaniu decyzji w obszarze płynności finansowej - duża liczba przykładów wzbogaconych schematami i...

  Promocja
  okładka Metody podejmowania decyzji finansowych Analiza przykłądów i przypadków, Książka | Maria Sierpińska, Tomasz Jachna
  Promocja
  okładka Metody podejmowania decyzji finansowych Analiza przykłądów i przypadków, Książka | Maria Sierpińska, Tomasz Jachna

  Książka stanowi oryginalne opracowanie zawierające narzędzia i sposoby rozwiązywania problemów finansowych. Dotyczą one zarówno decyzji krótko- jak i dłuterminowych. Autorzy wykorzystują swoje doświadczenia praktyczne i różne przypadki firm, w których zastosowane zostały narzędzia finansowe do przeprowadzenia rachunku efektywności podejmowanych działań i przedsięwzięć, pokazując szeroki zestaw narzędzi finansowych wraz z ich zastosowaniem w praktyce. W książce zawarto około ...

  Promocja
  okładka Finanse i rachunkowość, Książka | Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zo Wilimowska
  Promocja
  okładka Finanse i rachunkowość, Książka | Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zo Wilimowska

  Promocja
  okładka Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Książka | Maria Sierpińska, Tomasz Jachna
  Promocja
  okładka Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Książka | Maria Sierpińska, Tomasz Jachna

  Oddajemy w Państwa ręce III wydanie książki, która po raz pierwszy ukazała się w 1993 roku i od tamtej pory była ciągle dostępna na rynku. Autorzy wprowadzili zmiany obejmujące ponad 80% pierwotnych treści oraz uwzględnili najnowsze uregulowania prawne, w tym aktualną ustawę o rachunkowości. Książka w sposób całościowy i usystematyzowany prezentuje podstawowe zagadnienia oceny finansowej przedsiębiorstw. Są to: ocena bieżącej działalności przedsiębiorstwa (istota i wstęp...

  Promocja
  okładka Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Książka | Maria Sierpińska, Bogusław Niedbała
  Promocja
  okładka Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Książka | Maria Sierpińska, Bogusław Niedbała

  Rozwój gospodarki rynkowej, zmienne otoczenie przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności, globalizacja, coraz większe trudności z koordynacją jednostek wchodzących w ich skład - wszystkie te czynniki komplikują zarządzanie przedsiębiorstwami, które powinno być nastawione na przyszłość, oraz powodują, że konieczna jest kontrola jakości podejmowanych decyzji prowadzona na bieżąco. Służy do tego controlling operacyjny, który ułatwia stworzenie racjonalnego układu kompetencji i odp...

  Promocja
  okładka Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, Książka | Maria Sierpińska
  Promocja
  okładka Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, Książka | Maria Sierpińska

  Wiedza związana z controllingiem finansowym jest rozproszona. Niezbędne do jej opanowania elementy znajdują się w podręcznikach i książkach dotyczących: controllingu, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, rachunkowości zarządczej, co utrudnia studentom naukę. „Controlling finansowy w przedsiębiorstwie” jest pierwszym na rynku podręcznikiem, kompleksowo omawiającym tę tematykę. W książce czytelnicy znajdą odpowiedzi na pytania takie jak: jakie są rodzaje controllin...