Mary Hooper

Mary Hooper

Urodzona w Londynie. Czuje tak ogromny sentyment do tego miasta, że często portretuje je w swoich powieściach. Pewnego dnia przeczytawszy w jakimś magazynie opowiadanie, doszła do wniosku, że napisałaby je lepiej… i tak się zaczęło. Pierwszy tekst wysłała do czasopisma dla dziewcząt, które nie tylko go opublikowało, lecz także wypłaciło debiutującej autorce czternaście funtów. Dziś Mary Hooper mieszka w Henley w hrabstwie Oxfordshire razem z mężem, ma dorosłe dzieci, a w środy opiekuje się wnukiem. Źródło: (tekst) http://www.nk.com.pl/mary-hooper/426/pisarz.html, (zdjęcie) http://unitedagents.co.uk/mary-hooper

Fani tego autora