Omraam Mikhael Aivanhov

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Wolność, zwycięstwo ducha Kolekcja Izvor nr 211, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov
  okładka Wolność, zwycięstwo ducha Kolekcja Izvor nr 211, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov

  Żadne stworzenie nie może istnieć bez pewnej ilości elementów materialnych, które otrzymuje ze świata zewnętrznego. Jedynie Stwórca nie podlega tej zasadzie. Nie potrzebuje On dla siebie niczego z zewnątrz i w tym sensie można powiedzieć, że tylko Stwórca jest wolny. Pozostawił On w każdym ludzkim stworzeniu jakąś część Siebie samego: tę iskrę, tego ducha, który jest tej samej natury co On i dzięki duchowi każdy może uwolnić się z ograniczeń świata zewnętrznego i tworzyć to, ...

  okładka Wychowywanie zaczyna się przed urodzeniem Kolekcja Izvor nr 203, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov
  okładka Wychowywanie zaczyna się przed urodzeniem Kolekcja Izvor nr 203, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov

  Większość mężczyzn i kobiet, którzy przygotowują się do roli ojców i matek, wyobraża sobie, że ich możliwości ograniczają się do fizycznego wykonania tego, co jest potrzebne; cała reszta: budowa dziecka, jego charakter, możliwości, walory, braki – zależą od przypadku, albo od woli Bożej, co do której nie mają zbyt sprecyzowanego pojęcia. Ponieważ słyszeli coś o prawach dziedziczenia, przypuszczają, że dziecko fizycznie i duchowo będzie podobne do swoich rodziców, do swoich dz...

  okładka Złote reguły codziennego życia Kolekcja Izvor nr 227, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov
  okładka Złote reguły codziennego życia Kolekcja Izvor nr 227, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov

  „Przyzwyczajcie się do traktowania swego codziennego życia wraz z jego obowiązkami, ze zdarzeniami, które z sobą niesie i z ludźmi, z którymi trzeba obcować, albo których spotykacie – jako materii, którą należy przekształcać. Nie zadowalajcie się akceptowaniem tego, co Was napotyka. Nie przyjmujcie postawy biernej, lecz starajcie się tę materię ożywiać, dokładając starań, aby tchnąć w nią duszę i ducha. Bo prawdziwe życie duchowe polega na umiejętności włączania do każdego dz...

  okładka Siła seksualna lub uskrzydlony smok Kolekcja Izvor nr 205, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov
  okładka Siła seksualna lub uskrzydlony smok Kolekcja Izvor nr 205, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov

  „Jaka jest ta siła „siła silniejsza od wszystkich sił”, o której mówi Hermes Trismegistos? To siła seksualna. Ponieważ żadna inna siła we wszechświecie nie może się z nią równać, żadna inna siła nie ma mocy stwarzania życia. „Hermes Trismegistos mówi także o tej sile, iż „słońce jest jej ojcem”, co oznacza, że energia seksualna ma tę samą naturę, co energia słoneczna oraz, że jest przepojona świętością, światłem, życiem słońca. Jej stosowanie nie ogranicza się tylko do prokr...

  okładka Twórczość artystyczna i twórczość duchowa Kolekcja Izvor nr 223, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov
  okładka Twórczość artystyczna i twórczość duchowa Kolekcja Izvor nr 223, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov

  „Twórcą jest tylko ten, kto czyni wysiłki, żeby przekroczyć, przewyższyć samego siebie i przyciągnąć z niebiańskich rejonów elementy, z którymi następnie połączy się on w swojej twórczości, bowiem tworzenie nie jest prostym odtwarzaniem, kopiowaniem, ale krokiem naprzód, rozwojem. Oto są dla wszystkich wspaniałe perspektywy, nowe horyzonty: wiedzieć jak komunikować się ze światami wyższymi, wiedzieć, że modlitwa, medytacja, kontemplacja są środkami tworzenia. I jeśli niektórz...

  okładka Przyszłość dla młodzieży Kolekcja Izvor nr 233, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov
  okładka Przyszłość dla młodzieży Kolekcja Izvor nr 233, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov

  „Jakie istoty wzbudzają szacunek i podziw? Te, które walczyły, które wzniosły się wyżej i zatriumfowały nad przeszkodami i życiowymi próbami. Dlaczego na przykład ludzie – zwłaszcza młodzi – tak bardzo podziwiają sportowców? Właśnie dlatego, że oni ciągle starają się iść w górę. Nawet jeśli chodzi tylko o biegi, skoki, pływanie, wspinaczkę. Upodobanie wysiłku, wytrwałość i śmiałość, zawsze uważa się za wielkie przymioty.“
  Omraam Mikhaël Aivanhov

  okładka Święta Wielkanocne Jestem zmartwychwstaniem i życiem, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov
  okładka Święta Wielkanocne Jestem zmartwychwstaniem i życiem, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov

  "Wobec zbliżających się świąt Wielkanocnych nic nie powinno nas bardziej zajmować niż myślenie o odnowie, o regeneracji, ponieważ wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa świętujemy odrodzenie całej natury. To odrodzenie było celebrowane i nauczano o nim przed Jezusem, lecz światło wtajemniczenia zgubiło się i chrześcijanie nie wiedzą jak je mają rozumieć. W Wielkanoc powtarzają "Chrystus zmartwychwstał... Chrystus zmartwychwstał..." Tak, ale jeśli Chrystus zmartwychwstał oznacza ...

  okładka Harmonia i zdrowie Kolekcja Izvor nr 225, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov
  okładka Harmonia i zdrowie Kolekcja Izvor nr 225, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov

  „Prawa harmonii są najbardziej uroczystymi prawami we wszechświecie. Tak więc, zastanówcie się, medytujcie, popatrzcie w jakim stanie działacie, a zrozumiecie dlaczego w niektórych sytuacjach nie uzyskujecie zadowalających rezultatów. Tak więc harmonia jest najlepszą bronią przeciw chorobie. Jeżeli jesteście chorzy, to dlatego, że podtrzymujecie w was nieład; żywiliście pewne myśli, pewne uczucia, postawy i to się odbiło na waszym zdrowiu. Dlaczego jednak w tym organie, a nie...

  okładka Joga odżywiania Kolekcja Izvor nr 204, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov
  okładka Joga odżywiania Kolekcja Izvor nr 204, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov

  Książka ta nie jest podręcznikiem dietetyki. Nie poruszono w niej kwestii diety, gdyż dla Omraama Mikhaëla Aivanhova najważniejszym jest jak jeść i jak traktować żywność, a nie co lub ile jeść. Czytelnik będzie być może zaskoczony oryginalnością myśli, która stara się wszystkimi środkami wyrwać akt jedzenia ze swojej codziennej banalności i zwrócić mu mistyczne znaczenie, jakie osiągnął podczas Ostatniej Wieczerzy. Nawet ktoś, komu obcy jest ten duchowy aspekt, zrozumie, iż d...

  okładka Kamień filozoficzny Od Ewangelii do traktatów o alchemii. Kolekcja Izvor nr 241, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov
  okładka Kamień filozoficzny Od Ewangelii do traktatów o alchemii. Kolekcja Izvor nr 241, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov

  Ewangelie mogą być interpretowane i rozumiane w świetle nauki o alchemii. Z pozoru opowiadają o życiu jednego człowieka, Jezusa, który urodził się dwa tysiące lat temu w Palestynie, jednak w rzeczywistości, poprzez różne etapy Jego życia, od urodzenia aż po śmierć i zmartwychwstanie, opisują one także procesy alchemiczne. Alchemia, mimo potępienia jej przez duchowieństwo, głęboko przeniknęła mistykę i ezoterykę chrześcijańską. Kiedy przyjrzymy się niektórym rzeźbom w katedrac...

  okładka Niebiańskie Miasto Komentarz do Apokalipsy. Kolekcja Izvor nr 230, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov
  okładka Niebiańskie Miasto Komentarz do Apokalipsy. Kolekcja Izvor nr 230, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov

  Istnieją liczne interpretacje Apokalipsy, ale żadna z nich jeszcze nie dotknęła prawdy do głębi, ponieważ, zamiast widzieć w tej księdze tylko to, co istotne, to znaczy opis elementów i procesów życia wewnętrznego i kosmicznego, próbowano w nich rozpoznawać konkretne osoby, kraje i wydarzenia historyczne. W tej sytuacji bardzo łatwo o błędne wyobrażenia dotyczące czterech jeźdźców, bestii o siedmiu głowach i dziesięciu rogach, czy nowego Jeruzalem. Nie wystarczy zrozumieć int...

  okładka Potęga myśli Kolekcja Izvor nr 224, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov
  okładka Potęga myśli Kolekcja Izvor nr 224, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov

  Największą moc przyznał Bóg duchowi, dał mu ten dar. A ponieważ każda myśl jest przeniknięta tą mocą ducha, która ją stworzyła, oczywiście ona działa. Wiedząc o tym możecie stać się dobroczyńcami ludzkości. Poprzez przestrzeń, aż do najodleglejszych rejonów, każdy może wysłać swoje myśli jak posłańców, świetliste stworzenia, które wyposaża w pomoc ludziom, w niesienie pocieszenia, oświecenia, uzdrowienia. Kto świadomie wykonuje tę pracę przenika powoli arkana boskiego stworze...

  okładka Prawdziwa praca matki podczas ciąży, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov
  okładka Prawdziwa praca matki podczas ciąży, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov

  Podczas całego okresu ciąży matka powinna czuwać i ochraniać dziecko i świadomie stwarzać wokół niego atmosferę czystości i światła, aby pracować we współpracy z duszą, która ma się wcielić. Nawet jeśli nie może widzieć tej duszy, może przynajmniej z nią rozmawiać, zwracać się do niej w modlitwie i mówić: "Pomogę ci, dostarczę najlepszych materiałów, ale ty także staraj się przynieść mojemu dziecku przymioty i cnoty, aby stało się wspaniałą istotą, artystą, filozofem lub świę...

  okładka Chodźcie, dopóki macie światłość Kolwkcja Izvor nr 244, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov
  okładka Chodźcie, dopóki macie światłość Kolwkcja Izvor nr 244, Książka | Omraam Mikhael Aivanhov

  Egzystencja to długi łańcuch chwil, które należy przeżyć świadomie, jedną po drugiej. Wszystkie wysiłki, które podejmujemy, wpisują się w Księgę Życia. Podążajcie drogą do światła, a ludziom w rozpaczy i ciemności nieście światło i pokój.
  Co zaś jest na końcu tej drogi? Odkryjecie to, docierając do celu, a wówczas będziecie olśnieni – przekonuje Omraam Mikhaël Aivanhov.