Wirtualne Targi

Praca zbiorowa Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  PromocjaNowość
  okładka Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców, Ebook | Praca zbiorowa

  Wprowadzone do Kodeksu pracy w 2023 r. przepisy o pracy zdalnej wymagały od pracodawców wdrożenia odpowiednich procedur i zmian w regulacjach wewnątrzzakładowych. Wcześniej ta forma wykonywania pracy była uregulowana w przepisach specustawy uchwalonej w związku z epidemią COVID-19. W Kodeksie pracy natomiast funkcjonowały przez wiele lat przepisy o telepracy, które również pozwalały na pracę z domu. Po roku od wejścia w życie nowych przepisów regulujących ten ...

  PromocjaNowość
  okładka Zatrudnianie i zwalnianie pracowników .Obowiązki pracodawców 2024, Ebook | Praca zbiorowa

  Poradnik „Zatrudnianie i zwalnianie pracowników” jest kompleksowym opracowaniem, które przedstawia krok po kroku zasady zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę. Uwzględniono w nim liczne zmiany, które weszły w życie w 2023 r. w wyniku dużych nowelizacji prawa pracy. W publikacji wyjaśniono m.in. nowe zasady obowiązujące przy zatrudnieniu pracownika na okres próbny. Czytelnicy zapoznają się też z nowymi obowiązkami informacyjnymi, jakie nałożo...

  PromocjaNowość
  okładka Odpowiedzialność materialna pracowników. Obowiązki pracodawcy, Ebook | Praca zbiorowa

  Kodeks pracy wyczerpująco reguluje odpowiedzialność materialną pracowników, ustanawiając podstawy tej odpowiedzialności odmiennie od zasad przyjętych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy charakteryzuje się tym, że pracownik nie zawsze ma obowiązek wyrównania całej szkody. Natomiast odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, która jest powiązana z pewnym zaufaniem w stosunku do pracownika, jest odpowiedzialnością materialną...

  PromocjaNowość
  okładka VAT od transakcji zagranicznych, Ebook | Praca zbiorowa

  W poradniku kompleksowo wyjaśniono, jak rozliczać transakcje zagraniczne – takie jak WDT, WNT, eksport, import, transakcje łańcuchowe, WSTO oraz wykonywane i nabyte usługi. Znajdziemy w nim także aktualne informacje o zasadach korekty i ustalania kursów walut. Szczegółowo są też przedstawione zasady dokumentowania tych transakcji. W książce Czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na pytania: ● Jak prawidłowo dokumentować transakcje zagraniczne? ● W jaki spos...

  PromocjaNowość
  okładka Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2024, Ebook | Praca zbiorowa

  Poradnik przystępnie przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać zarówno rodzice, jak i inni członkowie najbliższej rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo omówiono w nim zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Opracowanie uwzględnia zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją Kodeksu pracy, m.in. w urlop...

  Promocja
  okładka Notatnik Literacki 1(2)/2024 Notatnik Literacki 1(2)/2024, Ebook | Praca zbiorowa

  Tematem pierwszego numeru „Notatnika Literackiego” był debiut, tematem drugiego jest pożegnanie. Ale spokojnie, nie oznacza to, że po tak krótkiej przygodzie pismo znika z rynku. Wręcz przeciwnie – plany na przyszłość są, i to całkiem dalekosiężne. Inspiracją dla drugiego numeru „NL” stało się miejsce pamięci o życiu i dziele twórców angielskich, czyli Poets’ Corner w opactwie westminsterskim. Kilkaset grobów lub tablic poświęconych twórcom i twórczyniom literatury upamiętnia...

  Promocja
  okładka Administrator i Menedżer Nieruchomości 3/2024 Administrator i Menedżer Nieruchomości 3/2024, Ebook | Praca zbiorowa

  ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.
  W numerze m.in.:● Po co komu KZN?● Uciążliwy lokator a prawo● Co z azbestem?

  Promocja
  okładka Rynek Instalacyjny 3/2024 Rynek Instalacyjny 3/2024, Ebook | Praca zbiorowa

  W numerze m.in.: - Nowe zadania dla wentylacji;- Transformacja energetyczna budynków;- Systemy recyklingu wody.

  Promocja
  okładka Izolacje 3/2024 Izolacje 3/2024, Ebook | Praca zbiorowa

  W numerze m.in.: • Efektywność energetyczna budynków historycznych;• Dachy zielone na budynkach komercyjnych;• Akustyka w budynkach historycznych.

  Promocja
  okładka Elektro.Info 3/2024 Elektro.Info 3/2024, Ebook | Praca zbiorowa

  W numerze m.in.:• Wpływ temperatury na bezpieczeństwo eksploatacji rozdzielnic nn• Projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego• Nowe technologie i rozwiązania w instalacjach fotowoltaicznych

  Promocja
  okładka Samochód w firmie Podatki 3/2024, Ebook | Praca zbiorowa

  Z poradnika „Samochód w firmie” dowiesz się, jak zgodnie z prawem używać samochodu w swojej firmie i zaoszczędzić pieniądze. Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją bywają znaczne i po spełnieniu określonych warunków mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsię...

  Promocja
  okładka KSeF Wdrożenie w firmie, Ebook | Praca zbiorowa

  Publikacja „KSeF. Wdrożenie w firmie” jest obszernym przewodnikiem po KSeF, prezentującym zasady oraz praktyczne aspekty jego funkcjonowania. Przedsiębiorcy, osoby odpowiedzialne za rozliczenie VAT w firmie, księgowi i główni księgowi, a także właściciele i pracownicy biur rachunkowych dowiedzą się z poradnika, jak korzystać z KSeF oraz jakie działania należy podjąć, aby z sukcesem wdrożyć KSeF.W kolejnych częściach tej publikacji przedstawione zostały: główne cele i założeni...

  Promocja
  okładka Kodeks pracy 2024. Praktyczny komentarz z przykładami, Ebook | Praca zbiorowa

  „Kodeks pracy 2024. Praktyczny komentarz z przykładami” to publikacja opisująca najnowsze zmiany w prawie pracy, m.in. w zakresie wynagrodzeń pracowniczych oraz wymogów BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zawiera najaktualniejsze interpretacje urzędowe dotyczące przepisów Kodeksu pracy, które zostały zmienione w 2023 r. W komentarzu jest ponad 200 przykładów, a ponadto są w nim tabelaryczne zestawienia i wzory dokumentów. Właśnie dzięki temu ...

  Promocja
  okładka PIT, CIT, Ryczałt 2024, Ebook | Praca zbiorowa

  To uznana na rynku wydawniczym książka, z której dowiesz się m.in.: • jak zmieniają się przepisy od początku i w trakcie roku 2024, • co zmieniło się w zasadach pobierania zaliczek od funduszy kapitałów, • jakie są nowe obowiązki płatników, • jakie są zasady ustalania dochodów osiąganych z obligacji, • jak opłacać zaliczki oraz roczny PIT przedsiębiorców, • co zmieniło się w ulgach podatkowych, • jak podatnicy CIT powinni stosować nowe stawki ...

  Promocja
  okładka ZFŚS – zasady tworzenia i prowadzenia, Ebook | Praca zbiorowa

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeznaczony na: ● finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, ● dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz ● tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Zasady tworzenia przez pracodawców tego funduszu i zasady gospodarowania jego środkami określa ustawa o zakładowym funduszu...

  Promocja
  okładka VAT 2024, Ebook | Praca zbiorowa

  Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT, uwzględniający zmiany wchodzące w życie w 2024 r., oraz wybór najważniejszych rozporządzeń dotyczących VAT. Główną zaletą naszej publikacji jest wzbogacenie przepisów o „Przewodnik po zmianach w VAT 2024” w unikatowej formule. Na początku publikacji zamieszczona jest tabela zawierająca wykaz wszystkich zmian przepisów wchodzących w życie 1 stycznia 2024 r. oraz – zgodnie ze stanem prawnym z początku stycznia 2024...

  Promocja
  okładka Sprawozdanie finansowe 2023, Ebook | Praca zbiorowa

  Publikacja „Sprawozdanie finansowe 2023” jest skierowana do wszystkich osób zajmujących się księgowością i rozliczeniami podatkowymi. Ten niezbędnik każdego księgowego wyjaśnia podatkowe i bilansowe aspekty zamknięcia roku. Przystępnie opisuje aktualne zagadnienia związane z weryfikacją i aktualizacją aktywów i pasywów (wycena) oraz z wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych. Praktyczne przykłady przeprowadzą Czytelnika przez poszczególne etapy sporządzania spr...

  Promocja
  okładka Czas pracy 2024. Planowanie, rozliczanie i ewidencja, Ebook | Praca zbiorowa

  Organizacja czasu pracy pracowników oraz jego rozliczanie i ewidencjonowanie należą do podstawowych obowiązków pracodawców. Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Generalnie czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Pracownikowi ponadto przysługuje w każ...

  Promocja
  okładka Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2024 r., Ebook | Praca zbiorowa

  Poradnik „Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2024 r.” przystępnie objaśnia najpopularniejsze cywilnoprawne formy zatrudnienia, w szczególności umowę zlecenia, umowę o dzieło, kontrakt menedżerski, w tym zawierane w ramach działalności gospodarczej. Zaletą publikacji jest kompleksowe ujęcie tej tematyki – w aspekcie prawnym, składkowym, podatkowym i zasiłkowym. Są tu ponadto rekomendacje w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy zatrudnienia – wraz ze wskazanie...

  Promocja
  okładka Środowiska industrialne/postindustrialne zależności (w literaturze i kulturze polskiej od XIX do XXI wieku), Ebook | Praca zbiorowa

  Industrializacja pozwoliła na wytworzenie nowych towarów,usług, środków produkcji, transportu i komunikacji. Była koniecznym warunkiem nowoczesnej transformacji świata, lecz stała się też główną przyczyną zniszczenia środowiska. Literatura towarzyszyła uprzemysłowieniu ze zmienną intensywnością – czasem temat wydawał się popularny, wręcz modny, ale równie często nawet pisarze tworzący w bliskości przemysłu odwracali od niego wzrok, by zająć się zagadnieniami jak najdal...

  Promocja
  okładka Linux Magazine (lipiec 2022) Linux Magazine (lipiec 2022), Ebook | Praca zbiorowa

  Miesięcznik ten dedykowany jest przede wszystkim profesjonalistom z branży IT, którzy na co dzień pracują z systemem Linux, w tym administratorom systemów, programistom oraz zaawansowanym użytkownikom. Publikacja ta została również stworzona z myślą o menedżerach IT oraz specjalistach technologicznych, którzy poszukują efektywnych sposobów wykorzystania Linuxa w swoich infrastrukturach informatycznych.Zawartość miesięcznika skupia się na dostarczaniu praktycznych wskazówek or...

  Promocja
  okładka Linux Magazine (wrzesień 2022) Linux Magazine (wrzesień 2022), Ebook | Praca zbiorowa

  Miesięcznik ten dedykowany jest przede wszystkim profesjonalistom z branży IT, którzy na co dzień pracują z systemem Linux, w tym administratorom systemów, programistom oraz zaawansowanym użytkownikom. Publikacja ta została również stworzona z myślą o menedżerach IT oraz specjalistach technologicznych, którzy poszukują efektywnych sposobów wykorzystania Linuxa w swoich infrastrukturach informatycznych.Zawartość miesięcznika skupia się na dostarczaniu praktycznych wskazówek or...

  Promocja
  okładka Linux Magazine (styczeń 2022) Linux Magazine (styczeń 2022), Ebook | Praca zbiorowa

  Miesięcznik ten dedykowany jest przede wszystkim profesjonalistom z branży IT, którzy na co dzień pracują z systemem Linux, w tym administratorom systemów, programistom oraz zaawansowanym użytkownikom. Publikacja ta została również stworzona z myślą o menedżerach IT oraz specjalistach technologicznych, którzy poszukują efektywnych sposobów wykorzystania Linuxa w swoich infrastrukturach informatycznych.Zawartość miesięcznika skupia się na dostarczaniu praktycznych wskazówek or...

  Promocja
  okładka Linux Magazine (październik 2022) Linux Magazine (październik 2022), Ebook | Praca zbiorowa

  Miesięcznik ten dedykowany jest przede wszystkim profesjonalistom z branży IT, którzy na co dzień pracują z systemem Linux, w tym administratorom systemów, programistom oraz zaawansowanym użytkownikom. Publikacja ta została również stworzona z myślą o menedżerach IT oraz specjalistach technologicznych, którzy poszukują efektywnych sposobów wykorzystania Linuxa w swoich infrastrukturach informatycznych.Zawartość miesięcznika skupia się na dostarczaniu praktycznych wskazówek or...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.