Praca Zbiorowa Prawo

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Niezbędnik specjalisty ds. bhp, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Niezbędnik specjalisty ds. bhp, Ebook | Praca Zbiorowa

  W "Niezbędniku specjalisty ds. bhp" znajdują się informacje dotyczące m.in. wymagań kwalifikacyjnych dla służby bhp, częstotliwości przeprowadzania i rodzajów szkoleń bhp, czynników i procesów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz organizacji miejsca pracy, ręcznego przenoszenia ciężarów, wypadków przy pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej.

  okładka Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany, Ebook | Praca Zbiorowa

  Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, szczególnie dla osób z Ukrainy. W 2016 r. przedsiębiorcy zarejestrowali niemal 1,4 ml oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca (ponad 97% dotyczy osób z Ukrainy). W wielu branżach coraz trudniej znaleźć pracowników z Polski, dlatego pracodawcy coraz częściej stają przed koniecznością zatrudnienia cudzoziemca.Należy jednak brać pod uwagę to, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczegól...

  okładka Przedsiębiorca w kryzysie, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Przedsiębiorca w kryzysie, Ebook | Praca Zbiorowa

  Na skutek pandemii koronawirusa przedsiębiorcy mogą mieć rozliczne problemy związane z prowadzeniem działalności. W publikacji wyjaśniamy, z jakich rozwiązań mogą skorzystać, aby zmniejszyć dokuczliwość kryzysu zapoczątkowanego pandemią. Opisujemy nie tylko specustawę o koronawirusie i tzw. tarczę antykryzysową, lecz także inne instrumenty prawne, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, aby złagodzić skutki kryzysu dla firmy. Przedstawiamy wprowadzone w zwią...

  okładka Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy, Ebook | Praca Zbiorowa

  ZUS przeprowadza planowe kontrole raz na 3-4 lata. Obecnie płatników do kontroli typuje specjalny algorytm, zainstalowany w systemie informatycznym ZUS, za pomocą którego na podstawie danych zapisanych w tym systemie - dokonywana jest tzw. wstępna analiza ryzyka. Dzięki tej analizie do kontroli typowani są ci płatnicy, u których prawdopodobieństwo naruszenia przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych jest stosunkowo najwyższe. Zdarzają się również kontrole dora...

  okładka Sprawozdanie finansowe w firmie, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Sprawozdanie finansowe w firmie, Ebook | Praca Zbiorowa

  Stan prawny 20 listopada 2018 r. 20 listopada 2018 r. Opis publikacji Roczne sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Publikacja „Sprawozdanie finansowe w firmie” omawia podatkowe i bilansowe aspekty związane z zamknięciem roku 2018. Ten niezbędnik każdego księgowego w bardzo przystępny sposób opisuje zagadnienia związane z weryfikacją i aktualizacją aktywów i pasywów (wycena) oraz ...

  okładka VAT w samorządzie – przegląd orzecznictwa, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka VAT w samorządzie – przegląd orzecznictwa, Ebook | Praca Zbiorowa

  Publikacja zawiera przegląd aktualnych interpretacji organów podatkowych oraz orzeczeń sądów na temat rozliczenia VAT w samorządzie. Znajdziemy odpowiedź na pytanie jak zdaniem organów podatkowych:• opodatkować aport do spółki gminnej;• rozliczyć wydatki na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej • rozliczyć montaż kolektorów słonecznych• rozliczyć budowę przydomowych oczyszczalni ścieków• rozliczyć usuwanie azbestu• opodatkować opłaty za korzystanie z przystankó...

  okładka Amortyzacja i środki trwałe w praktyce, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Amortyzacja i środki trwałe w praktyce, Ebook | Praca Zbiorowa

  Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym. Podstawowa trudność związana jest z wyborem, czy dany wydatek musi stanowić element wartości początkowej środka trwałego, cz...

  okładka Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach, Ebook | Praca Zbiorowa

  Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia pracownicze, związane z takimi kwestiami jak czas pracy, urlop wypoczynkowy czy ochrona trwałości zatrudnienia. A zatem zawieranie umów cywilnoprawnych może się okazać bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Zwłaszcza że, pomimo obowiązywania niekorzystnych przepisów dotyczących oskładkowania umów zleceń, nadal mogą być one atrakcyjne ze względu na mo...

  okładka Dokumentacja kadrowa., Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Dokumentacja kadrowa., Ebook | Praca Zbiorowa

  W książce omówiono rewolucyjne zmiany, jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. W publikacji przedstawiono m.in.:● nowe zasady przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej,● zmienione okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych,● nowe zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę w formie bezgotówkowej. Z książki można się też dowiedzieć:● jak przygotować się do zmian przepisów w zakresie prowadzenia dok...

  okładka Handel w Internecie – skutki rozliczeń VAT, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Handel w Internecie – skutki rozliczeń VAT, Ebook | Praca Zbiorowa

  Obecnie bardzo często sprzedawcy posiadający tradycyjne sklepy mają również sklepy internetowe. Sposób rozliczania transakcji internetowych różni się od rozliczania tradycyjnych transakcji. W Internecie sprzedają towary również osoby, które nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Nie oznacza to, że są zwolnione z rozliczania VAT. Publikacja kompleksowo omawia problemy związane z rozliczeniem VAT, gdy sprzedaż jest dokonywana przez Internet. Znajdziemy informacje:•...

  okładka Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Zwolnienia grupowe – obowiązki pracodawcy, Ebook | Praca Zbiorowa

  Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podlegają szczególnym przepisom prawnym. Są one uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Publikacja szczegółowo omawia tryb i zasady zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników, z uwzględnieniem praktycznych aspektów prezentowanej problematyki. Oprócz obszernych wyjaśnień związanych ze zwolnienia...

  okładka 10 najważniejszych wzorów dokumentów dla wspólnot mieszkaniowych, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka 10 najważniejszych wzorów dokumentów dla wspólnot mieszkaniowych, Ebook | Praca Zbiorowa

  Zyskaj szablony najistotniejszych pism sporządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe wraz z komentarzami ekspertów.

  okładka Ordynacja podatkowa, NIP 2018. Podatki część 3, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Ordynacja podatkowa, NIP 2018. Podatki część 3, Ebook | Praca Zbiorowa

  Publikacja zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:• Ordynację podatkową,• ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),• wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2018 r., wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych.W publikacji zamieszczono również przewodniki po zmianach w przepisach Ordynacji podatkowej i NIP w formie tabelarycznej. Przewodniki zawierają porównanie treści przepisów przed i po zmian...

  okładka Uniknij roszczeń pacjenta – na co zwrócić uwagę w dokumentacji medycznej, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Uniknij roszczeń pacjenta – na co zwrócić uwagę w dokumentacji medycznej, Ebook | Praca Zbiorowa

  Przy prowadzeniu dokumentacji medycznej istnieje wiele zasad, ważne jest też, aby przed zabiegiem odebrać od pacjenta zgodę na wykonanie świadczenia na piśmie. Z e-booka dowiesz się, jakie mogą być konsekwencje dla lekarza i placówki, jeśli nie dopełnią tych obowiązków i co zrobić, jeśli pacjent domaga się odszkodowania.

  okładka PIT-y i ulgi podatkowe 2017. Rozliczenie podatkowe, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka PIT-y i ulgi podatkowe 2017. Rozliczenie podatkowe, Ebook | Praca Zbiorowa

  Komplet informacji – jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2017 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych.Publikacja składa się z instrukcji:• prawidłowego sporządzania PIT-8C, PIT-11 przez płatników, • poprawnego wypełniania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 przez podatnikóworaz• korzystania z ulg podatkowych przysługujących podatnikom dokonującym rozliczenia rocznego (m.in. ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi mieszkaniowej, z tytułu w...

  okładka Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami, Ebook | Praca Zbiorowa

  Publikacja „Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami” zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian.W publikacji omówione zostały m.in. • wchodzące w życie od 1 marca 2018 r. zmiany dotyczące zakazu pracy w placówkach handlowych – wprowadzono zakaz pracy w handlu w niedziele i święta, a jednocześnie przewidziane zostały liczne wyjątki w tym zakresie;• nowe zasady o...

  okładka Czas pracy w 2018 r., Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Czas pracy w 2018 r., Ebook | Praca Zbiorowa

  Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia regulacje dotyczące rozliczania czasu pracy w 2018 r. Uwzględnia zmiany jakie wejdą w życie od 1 marca 2018 r. w zakresie zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta. Zawiera również wymiary czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych jakie obowiązują w 2018 r. Publikacja ponadto omawia:- stosowanie odpoczynków dobowych i tygodniowych,- poszczególne systemy czasu pracy,- rekompensowanie pracy n...

  okładka PIT, CIT, ryczałt 2018. Podatki część 1, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka PIT, CIT, ryczałt 2018. Podatki część 1, Ebook | Praca Zbiorowa

  Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zostaną wprowadzone liczne zmiany. Część z nich ma na celu wyeliminowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej. Mają temu służyć m.in. wyodrębnienie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, a także modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej oraz wprowadzenie limitów dla kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o świadczenie usług ni...

  okładka PKPiR 2018, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka PKPiR 2018, Ebook | Praca Zbiorowa

  Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W publikacji omówiono: • rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów),• rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, zasady dokonywania korekty kosztów, dowody księgowe rozliczające koszty),• zamknięcie ksi...

  okładka Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2018 r., Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2018 r., Ebook | Praca Zbiorowa

  W wyniku zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r., wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. W 2018 r. minimalna stawka godzinowa nie będzie mogła wynosić mniej niż 13,70 zł. Rok po wejściu w życie nowych regulacji nadal trwają kontrole PIP w zakresie wypłacania minimalnej stawki godzinowej. Na podmiot wypłacający należne wygrodzenie w wysoko...

  okładka VAT 2018. Podatki cześć 2, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka VAT 2018. Podatki cześć 2, Ebook | Praca Zbiorowa

  W 2018 r. Minister Finansów planuje wprowadzić wiele zmian. Obecnie trwają prace nad pięcioma projektami zmieniającymi ustawę VAT od 2018 r. Niektóre zmiany są już znane. Zostaną wprowadzone system podzielonej płatności split payment oraz e-kasy. Każdy podatnik VAT będzie wysyłał JPK_VAT. Zmienią się zasady:• rozliczania ulgi na złe długi,• uzyskiwania zwrotów VAT,• prowadzenia ewidencji VAT,• składania deklaracji. Przygotowana publikacja zawiera:• uj...

  okładka PDOP 2017, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka PDOP 2017, Ebook | Praca Zbiorowa

  Publikacja zawiera:ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan prawny 5 lutego 2017 r.),wyciąg z ustaw zmieniających ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych przedstawiające tzw. przepisy przejściowe,wykaz aktów prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. zmiany w przepisach zostały w tekście wyróżnione pogrubioną czcionką, dzięki czemu łatwo je odnaleźć w tekście ustawy....

  okładka Kodeks pracy 2017, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Kodeks pracy 2017, Ebook | Praca Zbiorowa

  Zmiany dotyczące obowiązku tworzenia zakładowych regulaminów pracy i wynagradzania, modyfikacje w zakresie wydawania świadectw pracy oraz nowe terminy związane ze składaniem odwołań do sądu pracy - m.in. te zmiany uwzględnia ujednolicone wydanie Kodeksu pracy. Stan prawny przepisów: 1 stycznia 2017 r.

  okładka Kodeks pracy 2017, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian, Ebook | Praca Zbiorowa
  okładka Kodeks pracy 2017, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian, Ebook | Praca Zbiorowa

  Książka zawiera aktualną na 1 stycznia 2017 r. treść ustawy Kodeks pracy, a także ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z omówieniem ostatnich zmian w przepisach. Niniejszy zbiór przepisów dedykowany jest przede wszystkim pracodawcom, menadżerom HR oraz specjalistom zatrudnionym w działach kadrowo-płacowych. Może przydać się również prawnikom i innym osobom na co dzień zawodowo zajmującym się prawem pracy

Co znajdziesz w kategorii: Prawo

Publikacje znajdujące się w kategorii „Prawo” w księgarni internetowej Woblink.com dotyczą przede wszystkim systemu norm prawnych, dyrektyw postępowania, funkcjonowania państwa, działania społeczeństwa, ustaleń organów władzy, odpowiedzialności publicznej oraz działania służb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem państwa. Znajdują się tu również kodeksy prawne, zbiory przepisów czy ustaw, informacje dotyczące spraw kadrowych i prawa pracy, a także wszelkie publikacje opisujące znaczące zmiany zachodzące w prawie. Kategoria „Prawo” zawiera takie pozycje jak „Świadczenia dla pracowników – podatki, ZUS, ewidencja”, „Jakie są konsekwencje wycofania środka trwałego z prowadzonej działalności gospodarczej”, „Jakie są skutki zastosowania nieprawidłowej stawki podatku u sprzedawcy i nabywcy”, „KPA Komentarz – Kodeks Postępowania Administracyjnego”, „RODO w szkole i przedszkolu. Praktyczny przewodnik wdrażania nowych przepisów krok po kroku”, „Jak udzielać urlopu dla poratowania zdrowia od stycznia 2018. Wskazówki, procedury, wzory dokumentów”, „Perspektywa rozwoju podejścia procesowego. Szanse i ograniczenia”, „Prawa człowieka i ich granice”, „Polskie interpretacje ustroju i prawa Trzeciej Rzeszy (1933–1989)”, „Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości” czy „Nagroda jubileuszowa oraz dodatek za wysługę lat w oświacie. Jak prawidłowo wyliczyć staż pracy”. Znalazły się tu również następujące publikacje: „7 powodów, dla których warto podpisać z pracownikiem umowę o powierzeniu mienia” Piotra Szulczewskiego, „Jak prawidłowo tworzyć przepisy zakładowe” Sebastiana Kryczki oraz „Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym” Agnieszki Skóry.