Rafał Stobiecki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Historiografia PRL, Ebook | Rafał Stobiecki
  okładka Historiografia PRL, Ebook | Rafał Stobiecki

  Książka jest pierwszą w polskiej literaturze syntetyczną próbą przyjrzenia się fenomenowi historiografii Polski Ludowej._x000D_ W centrum zainteresowania autora pozostają dzieje struktur organizacyjnych nauki historycznej, w tym relacje historycy–władza, jej założenia teoretyczno-metodologiczne oraz kreowany przez dziejopisów obraz dziejów Polski i historii powszechnej. Autor stara się sporządzić bilans osiągnięć, błędów i zaniechań powojennego dziejopisarstwa. W szerszej per...

  okładka Historia i pamięć, Ebook | Jolanta Kolbuszewska,, Rafał Stobiecki
  okładka Historia i pamięć, Ebook | Jolanta Kolbuszewska,, Rafał Stobiecki

  W książce podjęto próbę przełożenia relacji między pamięcią a historią na praktykę historiograficzną. Tom zawiera teksty o dużej rozpiętości chronologicznej – od lat 80. XVIII wieku po czasy współczesne. Autorzy rozważają takie zagadnienia, jak: wizerunki kobiet władzy w oświeceniowych syntezach dziejów Polski Adama Naruszewicza i Jerzego S. Bandkiego; upamiętnianie bohaterów narodowych w XIX stuleciu; wspomnienia o historykach (Karolu Potkańskim) zapisane w pamięci współczes...

  Promocja
  okładka Historiografia PRL Zamiast podręcznika, Książka | Rafał Stobiecki
  Promocja
  okładka Historiografia PRL Zamiast podręcznika, Książka | Rafał Stobiecki

  Książka jest pierwszą w polskiej literaturze syntetyczną próbą przyjrzenia się fenomenowi historiografii Polski Ludowej. W centrum zainteresowania autora pozostają dzieje struktur organizacyjnych nauki historycznej, w tym relacje historycy–władza, jej założenia teoretyczno-metodologiczne oraz kreowany przez dziejopisów obraz dziejów Polski i historii powszechnej. Autor stara się sporządzić bilans osiągnięć, błędów i zaniechań powojennego dziejopisarstwa. W szerszej perspektyw...

  okładka Biografistyka we współczesnych badaniach historiograficznych, Ebook | Jolanta Kolbuszewska, Rafał Stobiecki
  okładka Biografistyka we współczesnych badaniach historiograficznych, Ebook | Jolanta Kolbuszewska, Rafał Stobiecki

  Publikacja zawiera rozważania nad teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami przydatnymi historykom podejmującym trud pisania biografii. Autorami tekstów są uczeni specjalizujący się w historii historiografii, metodologii historii, historii idei i dziejów najnowszych, wywodzący się z wielu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Podjęli oni refleksję nad sposobami kreacji bohaterów, konstruowaniem narracji biograficznych i ich typologią oraz podstawami źró...

  okładka W poszukiwaniu innej historii, Ebook | Rafał Stobiecki, Sławomir M. Nowinowski
  okładka W poszukiwaniu innej historii, Ebook | Rafał Stobiecki, Sławomir M. Nowinowski

  Polska dała w swej historii dowody zadziwiającego liberalizmu: przyjęła Żydów i nadała im prawa, a w czasach triumfującej gdzie indziej kontrreformacji pozwoliła protestantom na praktykowanie ich wiary i objęła opieką Akademię Mohyły w Kijowie. Ale Polska dała też dowody fanatyzmu religijnego, który spowodował walkę z husytyzmem – co przekreśliło możliwość związania się z Czechami – a później znalazło wyraz w prześladowaniach innowierców. Cechą naszej polityki zagranicznej by...

  Promocja
  okładka Klio za Wielką Wodą Polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 r., Książka | Rafał Stobiecki
  Promocja
  okładka Klio za Wielką Wodą Polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 r., Książka | Rafał Stobiecki

  Stany Zjednoczone to kraj emigrantów, którzy przywożą za ocean swoje historie, tradycję, wizję przeszłości. Historycy polscy to szczególny, ale przecież nie jedyny przykład takiego właśnie transferu tradycji historiograficznej na grunt amerykański. Nie był on bezbolesny. Bohaterowie tej książki, czerpiąc z amerykańskiego, a szerzej anglosaskiego dziedzictwa historiograficznego, w istotny sposób przyczyniali się do modernizacji polskiego sposobu myślenia o przeszłości, wprowad...