Robert Suwaj - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
    okładka Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz (pdf), Ebook | Robert Suwaj, Anna Fogel, Michał Leszczyński

    W opracowaniu przedstawiono ewolucję ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz komentarz do poszczególnych jej artykułów. Omówiono istotne nowelizacje wynikające z poszerzenia jej zakresu normatywnego o regulacje dotyczące: rewitalizacji, ochrony krajobrazowej, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Uwzględniono orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sądów powszechnych i...

    okładka Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (pdf), Ebook | Robert Suwaj

    W książce omówiono wpływ zasad prawa administracyjnego na proces orzekania przez organy administracji publicznej w sprawach administracyjnych kar pieniężnych. Zaprezentowano założenia systemu sankcji administracyjnych oraz zakres stosowania przepisów ogólnych o administracyjnych karach pieniężnych. Omówiono ogólne normy w sprawach administracyjnych kar pieniężnych dotyczące wszystkich typów kar, a także zasady związane z postępowaniem wyjaśniającym, decydowaniem i miarkowanie...