Akcja Czytaj na okrągło

Romano Guardini

Romano Guardini był niemieckim księdzem katolickim pochodzenia włoskiego, teologiem, filozofem religii oraz liturgistą. Jest znanym twórcą szeregu prac teologicznych, które przez niektórych uznawane są za równie ważne jak dzieła Karla Rahnera, Hansa von Balthasara czy Benedykta XVI. Guardini nigdy nie przyjął godności kardynalskiej, a w życiu codziennym konsekwentnie stawiał na ewangeliczny styl życia. Jego dzieła wciąż tłumaczone są na wiele języków, a jedną z najpopularniejszych książek do dziś pozostaje „Bóg Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie”.

Przedwojenne życie Romano Guardiniego

Romano Guardini urodził się 17 lutego 1885 roku w Weronie. Od 1904 roku studiował w Monachium nauki przyrodnicze, a następnie przeniósł się do Tybingi, gdzie uczęszczał na zajęcia z chemii, medycyny i ekonomii politycznej. Guardini ukończył także studia teologiczne we Fryburgu. Swoje święcenia kapłańskie przyjął w roku 1920 w Moguncji. Pięć lat później obronił pracę doktorską, a w 1920 roku został docentem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Bonn. Romano Guardini otrzymał tytuł doktora habilitowanego z dogmatyki katolickiej i w 1923 roku objął katedrę filozofii religii i katolickiego światopoglądu na Uniwersytecie w Berlinie. Kapłan działał także w Katolickim Ruchu Młodzieżowym i wydawał dwumiesięcznik „Die Schildgenossen”.

Naukowiec i ksiądz

Po wybuchu II wojny światowej władze nazistowskie odebrały mu katedrę, a w roku 1943 Romano Guardini został zmuszony do opuszczenia Berlina. Po zakończeniu działań wojennych powrócił na uniwersytet w Tybindze w roku 1945, a w trzy lata później powołany został do nauczania w Monachium.

Romano Guardini jest laureatem pokojowej nagrody wydawnictw niemieckich. Był także uczestnikiem Soboru Watykańskiego II w roli eksperta od spraw liturgicznych. Guarini otrzymał także Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Kapłan zmarł 1 października 1968 roku w Monachium. 16 grudnia 2017 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Twórczość Romano Guardiniego – „Bóg Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie”

Romano Guardini jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu liturgiki, filozofii religii, teologii, a także pedagogiki i ascetyki. W języku polskim ukazały się takie z jego dzieł jak: „W przedszkolu modlitwy”, „O sensie melancholii”, „O rzeczach ostatecznych”, „Modlitwa Pańska”, „Bóg daleki, Bóg bliski”, „O duchu liturgii” czy „Wypisy z ksiąg filozoficznych. O miłości, o nienawiści”. Najbardziej znaną książką Guardiniego pozostaje jednak „Bóg Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie”, wydane nakładem Wydawnictwa Fronda. Jest to klasyczne już dzieło teologiczne, obejmujące ziemską biografię Jezusa z Nazaretu. Guardini nie ucieka się do akademickiego języka, spekulacji i reinterpretacji, a sięga do Ewangelii w ich oryginalnych brzmieniach i proponuje czytelnikom napisane prostymi słowami medytacje nad poszczególnymi fragmentami Nowego Testamentu. „Bóg Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie” Romano Guardiniego znajdziecie na Woblink w formacie ebooka.

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  PromocjaNowość
  okładka Bóg Nasz Pan Jezus Chrystus, Ebook | Romano Guardini

  Nawet użycie pojęcia „geniusz” albo „założyciel religii” prowadzi nas na manowce. Dla Zbawiciela istnieje tylko jedna specjalna kategoria, prosta jak Jego imię: „Jezus Chrystus”, którego treść rozwija się w spotkaniu przez wiarę i w pełnym miłości pójściu za nim. Nasz Pan. Jezus Chrystus – klasyczne dzieło znanego teologa Romano Guardiniego. Ziemska biografia Zbawiciela opowiedziana prostymi słowami przez intelektualistę znającego Ewangelię i języki oryginału na wylot. Zamias...

  Promocja
  okładka Bóg Nasz Pan Jezus Chrystus Osoba i życie, Książka | Romano Guardini

  Chrystus wymyka się wszystkim kryteriom oceny i interpretacji. Kryterium wyznacza On sam. Wykracza poza pojęcie człowieka i tego, co jest po ludzku możliwe. Chrystus nie mieści się w żadnej kategorii. Nawet użycie pojęcia „geniusz” albo „założyciel religii” prowadzi nas na manowce. Dla Zbawiciela istnieje tylko jedna specjalna kategoria, prosta jak Jego imię: „Jezus Chrystus”, którego treść rozwija się w spotkaniu przez wiarę i w pełnym miłości pójściu za nim. Nasz Pan. Jezu...

  Promocja
  okładka Bóg Nasz Pan Jezus Chrystus osoba i życie, Książka | Romano Guardini

  Chrystus wymyka się wszystkim kryteriom oceny i interpretacji. Kryterium wyznacza On sam. Wykracza poza pojęcie człowieka i tego, co jest po ludzku możliwe. Chrystus nie mieści się w żadnej kategorii. Nawet użycie pojęcia „geniusz” albo „założyciel religii” prowadzi nas na manowce. Dla Zbawiciela istnieje tylko jedna specjalna kategoria, prosta jak Jego imię: „Jezus Chrystus”, którego treść rozwija się w spotkaniu przez wiarę i w pełnym miłości pójściu za nim. Nasz Pan. Jezus...

  Promocja
  okładka O istocie chrześcijaństwa, Książka | Romano Guardini

  Książka ta to w istocie dwie prace Guardiniego (1885-1968), podejmujące dwa centralne tematy refleksji chrześcijańskiej: pytanie o samą istotę naszej religii oraz próbę ukazania postaci żywego Jezusa, w Jego ludzkiej rzeczywistości.