Ryszard Stanisławski

Historyk i krytyk sztuki, wieloletni dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. Studiował historię sztuki na Sorbonie i w École du Louvre w Paryżu, następnie na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1952 roku pracował w Państwowym Instytucie Sztuki. W latach 1966–1990 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, przyczynił się do ugruntowania pozycji tego ośrodka w Polsce i za granicą. W swoich praktykach kuratorskich stawiał duży nacisk na kojarzenie poszukiwań polskiej awangardy międzywojennej z dokonaniami awangardy międzynarodowej. W Muzeum skupił się na rozbudowywaniu perspektywy zarysowanej międzynarodową kolekcją z lat 1929–1931 i ideą ośrodka wypracowaną przez Władysława Strzemińskiego. Stanisławski był autorem licznych pokazów sztuki polskiej za granicą. Był mężem Barbary Nowowiejskiej, w drugim małżeństwie rzeźbiarki Aliny Szapocznikowej, a w trzecim małżeństwie mężem krytyczki sztuki i historyczki fotografii – Urszuli Czartoryskiej. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Stanis%C5%82awski

okładka Kroją mi się piękne sprawy. Listy Aliny Szapocznikow i Ryszarda Stanisławskiego 1948–1971. Ebook | EPUB,MOBI | Alina Szapocznikow, Ryszard Stanisławski, Przemek Dębowski, Agata Jakubowska, Katarzyna Szotkowska-Beylin

Kroją mi się piękne sprawy. Listy Aliny Szapocznikow i Ryszarda Stanisławskiego 1948–1971

Alina Szapocznikow, Ryszard Stanisławski

Wydawnictwo: Karakter

0,0 (brak ocen)

Niepublikowana dotąd korespondencja między jedną z największych dwudziestowiecznych artystek a znakomitym krytykiem, wieloletnim dyrektorem Muzeum Sztuki w Łodzi. Listy, pisane od schyłku lat czterdziestych do końca życia...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:35,00

Kupuj z kodem od: 25,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora