Sigmund Freud - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Wstęp do psychoanalizy, Książka | Sigmund Freud

  Opublikowany w 1917 roku Wstęp do psychoanalizy to klasyczna książka Zygmunta Freuda, składająca się z 28 wykładów wygłoszonych w latach 1915–1917. Praca ta zapoczątkowała rozwój psychoanalizy jako metody badawczej i środka terapii. W trakcie wykładów Freud omawia znaczenie marzeń sennych, udowadniając istnienie nieświadomości jako jednego z elementów poznania rzeczywistości (pozostałe to świadomość i przedświadomość). Freud wskazuje, że nasza psychika odbiera zjawiska zrozum...

  Promocja
  okładka Pisma psychologiczne, Książka | Sigmund Freud

  Trzeci tom Dzieł Sigmunda Freuda obejmuje wybór pism przedstawiających psychoanalityczne interpretacje psychologicznych procesów życia codziennego: dowcipu, komiki, humoru, sprośności, niesamowitości, pamięci i zapominania. Prace Dowcip i jego stosunek do nieświadomości oraz Humor przedstawiają metody zyskiwania rozkoszy z aktywności psychicznej w procesie powstawania dowcipu: rozkosz, utracona w wyniku procesu dojrzewania, musi zostać przywrócona człowiekowi jako ...

  Promocja
  okładka Studia nad histerią, Książka | Sigmund Freud, Josef Brauer

  Sigmund Freud, właściwie Sigismund Szlomo Freud (ur. 6 maja 1856 we Freibergu na Morawach, obecnie Příbor w Republice Czeskiej; zm. 23 września 1939 w Londynie), austriacki neurolog i psychiatra. Uważa się go za "ojca" jednego z najważniejszych kierunków we współczesnej psychologii – psychoanalizy. Mimo że Freud nie był filozofem w ścisłym tego słowa znaczeniu, jego koncepcje funkcjonowania umysłu ludzkiego, odrzucające racjonalność ludzkich wyborów i zachowań na rzecz czynn...

  Promocja
  okładka Gradiva, Książka | Sigmund Freud, Wilhelm Jensen

  W gronie mężczyzn, dla których nie ulega wątpliwości, że najważniejsze zagadki marzenia sennego rozwikłane zostały dzięki staraniom autora niniejszego artykułu, pewnego dnia pojawiło się pragnienie, by zająć siętakimi snami, które w ogóle nigdy nie były przez nikogo śnione, a zatem snami stworzonymi przez psiarzy i przypisanymi osobom fantastycznym, bohaterom pojawiającym się na scenie opowiadania.

  Promocja
  okładka Wizerunek własny, Książka | Sigmund Freud

  Zygmunt Freud (1856-1939) – austriacki psycholog, psychoterapeuta, neurolog, neuropatolog, twórca psychoanalizy i psychologii głębi, chyba jedna z najważniejszych postaci w nauce o człowieku, postać wręcz symboliczna w nauce – jak Einstein w fizyce, tak Freud w naukach o człowieku wyznaczali najważniejsze kierunki myśli. W zasadzie nie byłoby współczesnej psychologii bez freudyzmu, choć oczywiście wiele z jego tez zostało zweryfikowanych i wiele szkół w psychologii powstało w...

  Promocja
  okładka Sztuki plastyczne i literatura, Książka | Sigmund Freud

  Dzieło Freuda zawsze odwoływało się do sztuk plastycznych i tekstów literackich - w niniejszym, X tomie Dzieł, publikujemy najważniejsze i najbardziej znane teksty poświęcone psychoanalitycznej refleksji o sztuce i literaturze.

  Promocja
  okładka Życie seksualne Dzieła Tom 5, Książka | Sigmund Freud

  Piąty tom Dzieł Sigmunda Freuda obejmuje wybór pism z zakresu teorii seksualnej - jak uważał sam Freud - największego dokonania psychoanalizy, najpoważniejszego wkładu freudyzmu do wiedzy o człowieku. Publikujemy tu zatem Trzy rozprawy z teorii seksualnej; praca ta to niewątpliwie najważniejszy przyczynek Freuda do antropologii. Freud po raz pierwszy w tak kompleksowej i spójnej formie wyłożył tu poglądy dotyczące faz rozwoju seksualnego człowieka, pierwotnej seksualności dzi...

  Promocja
  okładka Psychopatologia życia codziennego, Książka | Sigmund Freud

  Zygmunt Freud (1856-1939) - austriacki psycholog, psychoteraputa, neurolog, neuropatolog, twórca psychoanalizy i psychologii głębi, chyba jedna z najważniejszych postaci w nauce o człowieku, postać wręcz symboliczna w nauce jak Einstein w fizyce, tak Freud w naukach o człowieku wyznaczali najważniejsze kierunki myśli. W zasadzie nie byłoby współczesnej psychologii bez freudyzmu, choć oczywiście wiele z jego tez zostało zweryfikowanych i wiele szkół w psychologii powstało wręc...

  Promocja
  okładka Technika terapii, Książka | Sigmund Freud

  Terapia psychiczna oznacza terapię duszy. Można by więc mniemać, że przez określenie to rozumiemy: terapia patologicznych zjawisk życia społecznego.
  Książka opisuje m.in.. Psychoterapię, "dziką" psychoanalizę, wprowadzenie do terapii, drogi terapii psychoanalitycznej i technikę psychoanalityczną.

  Promocja
  okładka Objaśnianie marzeń sennych, Książka | Sigmund Freud

  Z “Objaśniania marzeń sennych” wywodzą się wszystkie idee psychoanalizy, a chociaż podzieliła się ona potem na różne nurty, praca ta pozostaje do dzisiaj podstawowym dziełem psychoanalitycznej refleksji o człowieku. Przetłumaczona na kilkadziesiąt języków inspirowała różne kultury, dając w ten sposób świadectwo tożsamości podstawowych struktur ludzkiego myślenia.

  Promocja
  okładka Charakter a erotyka, Książka | Sigmund Freud

  Tom ten obejmuje wybór pism dotyczących procesu kształtowania się tzw. "charakteru seksualnego" i tego, w jaki sposób przejawia się on w indywidualnym życiu erotycznym i emocjonalnym.

  Promocja
  okładka Dwie nerwice dziecięce, Książka | Sigmund Freud

  Tom ten obejmuje dwie najsłynniejsze historie przypadków: znaną potocznie jako historia "małego Hansa", pracę "Analiza fobii pięciolatka" (1909) oraz powszechnie nazwane analizą "Człowieka wilka" studium pt. "Z historii nerwicy dziecęcej" (1914). Obie przedstawione tu historie łączy fakt, że są to analizy nerwic dziecięcych i z tego względu nawzajem się uzupełniają i wspierają.Teskty zawierają dyskusję na temat kilku kluczowych pomysłów psychoanalitycznych Freuda, a zatem oma...

  Promocja
  okładka Psychologia nieświadomości, Książka | Sigmund Freud

  Ósmy tom dzieł Sigmunda Freuda zawiera jego pisma metapsychologiczne. Sam Freud używał terminu "metapsychologia" - utożsamianego z "psychologią nieświadomości" - na określenie teorii zajmującej się opisem struktury, funkcjonowania i przejawów aparatu psychicznego PSYCHE nieświadomej.

  Promocja
  okładka Wykłady Dzieła Tom 12, Książka | Sigmund Freud

  W niniejszym tomie publikujemy tekst trzech najważniejszych cykli wykładów Sigmunda Freuda. O psychoanalizie pięć wykładów wygłosił Freud we wrześniu1909 roku przed audytorium amerykańskim zgromadzonym na Clark University z okazji uroczystości dwudziestolecia założenia uniwersytetu. Wykłady ze wstępu do psychoanalizy wygłosił Freud w latach 1916-1917 w obecności audytorium składającego się ze słuchaczy Uniwersytetu Wiedeńskiego, którego był profesorem. Wykłady ze wstępu do an...

  Promocja
  okładka Wykłady ze wstępu do psychoanalizy Nowy cykl, Książka | Sigmund Freud

  Wstęp do psychoanalizy to najbardziej znana, klasyczna już książka Freuda, która zapoczątkowała rozwój i popularyzację psychoanalizy jako teorii, metody badawczej i środka terapii. Zawiera cykl wykładów wygłoszonych przez autora w latach 1915 - 1917 przed audytorium składającym się z lekarzy i 'laików obojga płci', którym wyjaśniał podstawowe założenia swej koncepcji. Znając główne zastrzeżenia, jakie wobec niej wysuwano, wykłady te potraktował niezwykle poważnie, przygotowuj...

  Promocja
  okładka Poza zasadą przyjemności, Książka | Sigmund Freud

  Sigmund Freud w książce:
  - w precyzyjny sposób wprowadza w system interpretacji nieświadomych zjawisk psychicznych w ich relacji do świadomości
  - omawia zagadnienia analizy skończonej i nieskończonej, ego i id oraz psychologii zbiorowości
  - przedstawia założenia zasady przyjemności.

  Promocja
  okładka Psychopatologia życia codziennego Marzenia senne, Książka | Sigmund Freud

  Czynności pomyłkowe obejmują przejęzyczenia, błędne odczyty napisów, uproszczenia przedmiotów itp., znane każdemu z życia codziennego. Analiza tych przypadków prowadzi niezbicie - zdaniem autora - do ciemnych dziedzin życia psychicznego, takich jak: nikczemna zazdrość, wspomnienia seksualne z dzieciństwa czy aktualne zakazane życzenia seksualne, pragnienia ambicjonalne, niszczycielskie, nadmierne ambicje itp. Drugi obszar zjawisk opisanych przez autora to zapominanie. Freud ...

  Promocja
  okładka Wstęp do psychoanalizy, Książka | Sigmund Freud

  Wstęp do psychoanalizy to najbardziej znana, klasyczna już książka Freuda, która zapoczątkowała rozwój i popularyzację psychoanalizy jako teorii, metody badawczej i środka terapii. Zawiera cykl wykładów wygłoszonych przez autora w latach 1915-1917 przed audytorium składającym się z lekarzy i "laików obojga płci", którym wyjaśniał podstawowe założenia swej koncepcji. Znając główne zastrzeżenia, jakie wobec niej wysuwano, wykłady te potraktował niezwykle poważnie, przygotowując...

  Promocja
  okładka Kultura jako źródło cierpień, Książka | Sigmund Freud

  Sigmund Freud (1856–1939), jeden z filarów XX-wiecznej myśli europejskiej, bez których nie byłaby ona tym, czym była, swoją psychoanalizę odnosił też – na zasadzie analogii – do rozległych rozważań o kulturze i religii. Niniejszy tom zawiera dwa słynne i charakterystyczne eseje temu poświęcone. Są to: Dyskomfort w kulturze (1930) i Przyszłość pewnego złudzenia (1927). Freud uważa, że kultura z samej swojej istoty służy do łączenia ludzi w większe całości, do jednoczenia ich. ...

  Promocja
  okładka Histeria i lęk, Książka | Sigmund Freud

  Siódmy tom dzieł Sigmunda Freuda obejmuje wybór pism poświęconych zjawiskom histerii i lęku - sięga on zatem do samych korzeni psychoanalizy, od badania histerii zaczęła się bowiem historia psychoanalitycznej refleksji nad człowiekiem.

  PromocjaNowość
  okładka Totem and Taboo, Ebook | Sigmund Freud

  Totem and Taboo is a work by Sigmund Freud in which he develops his theory of the origin of morality and religion. This is one of the most significant works of Sigmund Freud. This work is a large-scale and original, balancing on the verge of psychoanalysis, cultural studies and anthropology study of the characteristics of the psychosexual perception of a primitive man, a study still considered an absolute classic of psychoanalysis...

  PromocjaNowość
  okładka Dream Psychology, Ebook | Sigmund Freud

  Do dreams make sense? Do they disguise our desires? What is the function of sleep? Sigmund Freud answers all these and other questions in this classic guide to the psychology of dreams. This book is required not only for psychology students, but also for all people who want to know the meaning of their dreams. After reading this book, you will understand that you look at dreams differently.

  Promocja
  okładka Kultura jako źródło cierpień, Ebook | Sigmund Freud

  Sigmund Freud (1856–1939), jeden z filarów XX-wiecznej myśli europejskiej, bez których nie byłaby ona tym, czym była, swoją psychoanalizę odnosił też – na zasadzie analogii – do rozległych rozważań o kulturze i religii. Niniejszy tom zawiera dwa słynne i charakterystyczne eseje temu poświęcone. Są to: Dyskomfort w kulturze (1930) i Przyszłość pewnego złudzenia (1927). Freud uważa, że kultura z samej swojej istoty służy do łączenia ludzi w większe całości, do jednoczenia ich. ...

  Promocja
  okładka Poza zasadą przyjemności, Książka | Sigmund Freud

  Zygmunt Freud (1856-1939) – austriacki psycholog, psychoterapeuta, neurolog, neuropatolog, twórca psychoanalizy i psychologii głębi, chyba jedna z najważniejszych postaci w nauce o człowieku, postać wręcz symboliczna w nauce – jak Einstein w fizyce, tak Freud w naukach o człowieku wyznaczali najważniejsze kierunki myśli. W zasadzie nie byłoby współczesnej psychologii bez freudyzmu, choć oczywiście wiele z jego tez zostało zweryfikowanych i wiele szkół w psychologii powstało w...

Sigmund Freud - książki, ebooki i audiobooki

Sigmund Freud urodził się w 1856 roku jako Sigismund Schlomo Freud. To austriacki lekarz, neurolog, twórca psychoanalizy pochodzenia żydowskiego. Choć Freud nie był filozofem w ścisłym tego słowa znaczeniu, to jego teorie i koncepcje dotyczące motywacji ludzkich działań i funkcjonowania ludzkiego mózgu miały ogromny wpływ na filozofów, artystów i naukowców końca XIX i praktycznie całego XX wieku. Teorie Freuda do dziś są szeroko komentowane, interpretowane i wykorzystywane w kulturze. Jego poglądy odcisnęły piętno w religioznawstwie, naukach społecznych oraz naukach o kulturze. Do najważniejszych dzieł Freuda należą takie książki, jak „Objaśnianie marzeń sennych”, „Trzy rozprawy z teorii seksualnej” czy „Studia nad histerią”, w których doszli do wniosku, że jedną z głównych przyczyn cierpień neurotyków są traumatyczne wspomnienia z czasów dzieciństwa. Wspomnienia te zostały tylko pozornie „zapomniane”, a tak naprawdę tkwią w ludzkiej podświadomości, a wypowiedzenie ich w trakcie hipnozy przynosi pozytywny skutek.

W 1900 roku ukazało się jedno z najważniejszych dzieł Fredua – „Objaśnianie marzeń sennych”. Badacz twierdził, że każdy ze snów ma charakter symboliczny i dzięki ich interpretacji można wysuwać różnego rodzaju wnioski dotyczące kondycji psychicznej każdego człowieka. Według Freuda sny są swego rodzaju szyfrem, dzięki któremu można odczytać, co tkwi w ludzkiej podświadomości.

Kolejną ważną książką Freuda była „Psychopatologia życia codziennego”, w której, podobnie jak sny, analizował przejęzyczenia, wpadki i pomyłki językowe. To było dzieło, w którym Freud po raz pierwszy omówił i podjął się definicji psychoanalizy, nie jako teorii, ale również jako formy terapii. Austriacki lekarz zawarł w książce teorie o tym, że ludzka psychika oprócz świadomości posiada sferę nieświadomości. Znajdują się w niej wszelkiego rodzaju lęki, kompleksy, popędy seksualne oraz treści, które mózg chciał wyprzeć z pamięci.

W 1902 roku Sigmund Freud otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Pięć lat później Freud poznał Carla Gustava Junga, który bardzo chciał poznać twórcę psychoanalizy. W 1909 roku badacze otrzymali tytuły honoris causa amerykańskiego Uniwersytetu Clarka. Choć przez kilka lat ściśle współpracowali i byli zapraszani na różnego rodzaju konferencji, to ich przyjaźń nie przetrwała. Jung bowiem publicznie skrytykował niektóre postulaty Freuda i zaczął głosić własne teorie.

W 1910 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoanalityczne, ale największą popularność psychoanaliza zaczęła zyskiwać po I wojnie światowej. Teorie austriackiego badacza stały się fundamentem do powstania freudowskiej teorii kultury. Swoje teorie na temat kultury Freud opisał w książce „Kultura jako źródło cierpień”, która ukazała się w 1930 roku. Psychiatra uważał, że kultura jest efektem seksualnych popędów, które znajdują ujście w religii, sztuce i filozofii.

Swoje przemyślenia na temat kultury zapisał również w książce „Sztuki plastyczne i literatura”. W księgarni internetowej Woblink znajdziecie również inne dzieła Freuda. Wśród nich warto wymienić takie dzieła jak „Historia i lęk”, „Charakter i erotyka”, „Psychologia nieświadomości”, „Dwie nerwice dziecięce”, „Technika terapii”, „Życie seksualne” oraz napisaną wspólnie z Wilhelmem Jensenem książkę „Gravidia”.

Po aneksji Austrii przez III Rzeszę Freud zdecydował się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Udaną ucieczkę zawdzięcza swojej popularności i zdolnościom amerykańskich dyplomatów. Czterem siostrom Freuda nie udało się przeżyć wojny – wszystkie zginęły w obozach koncentracyjnych.

Sigmund Freud zmarł w 1939 roku z powodu nowotworu jamy ustnej. Austriacki badacz był kilkakrotnie nominowany do Nagrody Nobla, jednak nigdy nie otrzymał tego prestiżowego wyróżnienia.

Książki Sigmunda Freuda na Woblinku

W księgarni internetowej Woblink znajdziecie książki Sigmunda Freuda we wszystkich formatach (audiobook, ebook i książka papierowa).