Skoczyński Jan

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Poza katedrą, Książka | Skoczyński Jan

  „Skoczyński, odwołując się do studium Jerzego Perzanowskiego poświęconego Izydorze Dąmbskiej, formuje program »jak pisać historiografię filozoficzną; wszak składają się na nią nie tylko idee, hipotezy czy teorie, ale również to, co towarzyszy ‘na co dzień i od święta’, tworząc swoisty ‘kontekst dla tekstu’, w którym przychodzi przebijać się przez zapory polityki, instytucji, gremiów opiniotwórczych, układów towarzyskich itp. Przeszkód, które nierzadko przesądzają o kształcie ...

  Promocja
  okładka Myśl polska w obszarze rosyjskojęzycznym, Książka | Skoczyński Jan

  W zbiorze znalazły się teksty, które odwołują się do arcydzieł myśli humanistycznej, nieznanych we współczesnej Rosji. Można do nich zaliczyć szczegółową analizę pierwszego szkicu historii filozofii polskiej, napisanego przez Polaka urodzonego na Białorusi - Mariana Massoniusa, a opublikowanego w języku rosyjskim w 1890r. w Petersburgu. Dokonano także analizy i innych stron jego twórczości, zwłaszcza historyczno-filozoficznej rekonstrukcji krytycznych poglądów, które zostały ...

  Promocja
  okładka Historia filozofii polskie, Książka | Jan Woleński, Skoczyński Jan

  Promocja
  okładka Glossy i uwagi, Książka | Skoczyński Jan

  „(…) w czasie kiedy liczne, często premiowane nagrodami, książki filozoficzne, pisane bez żadnego – poza nimi samymi – uzasadnienia, pretensjonalne i jałowe, do tego w aliansie z praktykami kultury masowej, mnożą byty z gruntu niekonieczne, pasożytujące potem w zbiorowej wyobraźni, do rzadkości (rara avis) należą takie, w których niekwestionowane kompetencje autora potwierdza klarowny język, tudzież oszczędny i precyzyjny styl wykładu. Stroniąc od doraźnej użyteczności, bądź ...