Stanisław Parzymies

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka OSCE and Minorities Assessment and Prospects, Książka | Stanisław Parzymies
  Promocja
  okładka OSCE and Minorities Assessment and Prospects, Książka | Stanisław Parzymies

  Minority Issue in the OSCE Area
  State of minority in Western Europe
  Regulation tools of the OSCE
  Perspectives on the Role of the OSCE in regulating minority issue

  Promocja
  okładka Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009, Książka | Stanisław Parzymies
  Promocja
  okładka Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009, Książka | Stanisław Parzymies

  Konsekwencje II wojny światowej Problem Niemiec. Początki zimnej wojny w Europie i podział Europy Powstanie bloku wschodniego Europa Zachodnia: procesy integracyjne Integracja europejska u progu XXI wieku Unia Europejska po rozszerzeniu - nowe sąsiedztwo i ambicje globalne Bezpieczeństwo Europy na przełomie XX i XXI wieku

  Promocja
  okładka Unia Europejska od Maastricht do Lizbony Polityczne aspekty aktywności, Książka | Stanisław Parzymies
  Promocja
  okładka Unia Europejska od Maastricht do Lizbony Polityczne aspekty aktywności, Książka | Stanisław Parzymies

  Książka "Unia Europejska od Maastricht do Lizbony" jest zbiorem artykułów, jakie Stanisław Parzymies opublikował w latach 1991-2010 głównie w "Roczniku Strategicznym", wydawanym przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor analizuje zmiany, jakie dokonały się w Unii Europejskiej od Traktatu z Maastricht do wejścia w życie Traktatu z Lizbony. Analiza ta dotyczy pogłębiającej się integracji europejskiej, reform instytucjonalnych i procesu przyjmow...

  Promocja
  okładka Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie 25 lat w służbie wielobiegunowości, Książka | Stanisław Parzymies
  Promocja
  okładka Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie 25 lat w służbie wielobiegunowości, Książka | Stanisław Parzymies

  „Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie. 25 lat w służbie wielobiegu¬nowości” to książka będąca rezultatem wieloletnich badań autora, który w czternastu rozdziałach poddał analizie cele i kierunki polityki zagranicznej Francji oraz metody i narzędzia jej realizacji w latach 1990–2015. Ćwierć wieku to wystarczająco długi okres, aby ocenić zmiany i trwałe tendencje w polityce zagranicznej każdego państwa. Dotyczy to również Francji, zwłaszcza że w przypadku tego kraju up...

  okładka Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie., Ebook | Stanisław Parzymies
  okładka Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie., Ebook | Stanisław Parzymies

  „Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie. 25 lat w służbie wielobiegu¬nowości” to książka będąca rezultatem wieloletnich badań autora, który w czternastu rozdziałach poddał analizie cele i kierunki polityki zagranicznej Francji oraz metody i narzędzia jej realizacji w latach 1990–2015. Ćwierć wieku to wystarczająco długi okres, aby ocenić zmiany i trwałe tendencje w polityce zagranicznej każdego państwa. Dotyczy to również Francji, zwłaszcza że w przypadku tego kraju up...

  okładka Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009, Ebook | Stanisław Parzymies
  okładka Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009, Ebook | Stanisław Parzymies

  W tym klasycznym podręczniku akademickim autor analizuje ważne wydarzenia międzynarodowe w Europie, które miały miejsce po II wojnie światowej. Omawia sytuację na tym kontynencie po konferencji jałtańskiej w czasie narodzin i utrwalania blokowego podziału Europy, okres pokojowego współistnienia i odprężenia, a następnie jednoczenia się państw europejskich, a także powstanie i ewolucję Unii Europejskiej, kwestie bezpieczeństwa Europy na przełomie XX i XXI wieku, stosunki trans...

  okładka Unia Europejska od Maastricht do Lizbony. Polityczne aspekty aktywności, Ebook | Stanisław Parzymies
  okładka Unia Europejska od Maastricht do Lizbony. Polityczne aspekty aktywności, Ebook | Stanisław Parzymies

  Książka "Unia Europejska od Maastricht do Lizbony" jest zbiorem artykułów, jakie Stanisław Parzymies opublikował w latach 1991-2010 głównie w "Roczniku Strategicznym", wydawanym przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor analizuje zmiany, jakie dokonały się w Unii Europejskiej od Traktatu z Maastricht do wejścia w życie Traktatu z Lizbony. Analiza ta dotyczy pogłębiającej sie integracji europejskiej, reform instytucjonalnych i procesu przyjmow...

  Promocja
  okładka Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2019, Książka | Stanisław Parzymies
  Promocja
  okładka Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2019, Książka | Stanisław Parzymies

  Druga wojna światowa w sposób zasadniczy zmieniła układ sił w świecie w porównaniu z sytuacją sprzed 1939 roku. W stosunkach międzynarodowych zakończył się okres dominacji mocarstw europejskich na korzyść dwóch supermocarstw, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Zimna wojna między nimi doprowadziła do podziału Europy na dwa wrogie sobie bloki państw. Odprężenie w Europie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, którego przejawem była Konferencja Bezpiec...