Tadeusz Wolsza

Tadeusz Wolsza

Polski historyk i politolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Tytuł zawodowy magistra uzyskał w 1979 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 1981 na Wydziale Nauk Politycznych tej samej uczelni. W 1981 współtworzył struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UWr. W latach 80. rozpoczął pracę w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W 1987 w tej jednostce na podstawie pracy Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887–1914 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Habilitował się w 1999 również w IH PAN na podstawie rozprawy zatytułowanej Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945–1950. W 2007 został zastępcą przewodniczącego rady naukowej Instytutu Historii PAN. Jest redaktorem naczelnym „Dziejów Najnowszych” (wydawnictwa IH PAN). Od 1999 pozostawał pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Politycznych Akademii Bydgoskiej, następnie został wykładowcą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie objął stanowisko profesora zwyczajnego. W 2007 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Jest autorem około 200 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, w tym 11 pozycji książkowych[2]. W 2011 został wybrany przez Sejm w skład nowo utworzonej Rady IPN. Źródło (tekst i zdjęcie): http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Wolsza

okładka Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje. Ebook | EPUB,MOBI | Tadeusz Wolsza

Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje

Tadeusz Wolsza

Wydawnictwo: RM

7,6 (ocen: 16)

Książka profesora Tadeusza Wolszy to pierwsza w kraju udana próba pełnego spojrzenia na życie codzienne więźniów politycznych w różnego rodzaju miejscach odosobnienia – więzieniach, obozach, ośrodkach pracy więźniów – w...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:34,90

Kupuj z kodem od: 24,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora