Tomasz Serafin

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Powiatowe programy prewencyjne Pomiar skuteczności i efektywności, Książka | Tomasz Serafin
  Promocja
  okładka Powiatowe programy prewencyjne Pomiar skuteczności i efektywności, Książka | Tomasz Serafin

  W książce pokazano, że na bezpieczeństwo społeczności lokalnej trzeba spojrzeć wieloaspektowo, a planowane działania zapobiegawcze powinny obejmować tę problematykę w sposób zintegrowany. Opisana struktura zarządzania sferą prewencyjną opiera się na strategiach, programach i projektach. W strategiach i programach zapisane są przede wszystkim główne kierunki działania. Poszczególne problemy danej społeczności znajdują swoje odzwierciedlenie w projektach prewencyjnych o różnoro...

  Promocja
  okładka Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Książka | Krzysztof Liedel, Tomasz Serafin
  Promocja
  okładka Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Książka | Krzysztof Liedel, Tomasz Serafin

  Publikację można nazwać prze­wodnikiem po tematyce otwartych źródeł informacji. Zawiera przegląd pewnej grupy informacji, ale formy i metody pracy z informacją w dużej mierze charakteryzują się uniwersalizmem, co sprawia, że można je stosować również na innych polach aktywności czło­wieka. Treść książki jest ściśle związana ze zmianami społecznymi, które pozwalają mówić dziś o społeczeństwie informacyjnym. Ostatnia dekada to dynamiczne zmiany społeczne, technologiczne i menta...