Wacław Królikowski SJ

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Doświadczenie Boga i sens ludzkiego życia, Audiobook | Wacław Królikowski SJ
  okładka Doświadczenie Boga i sens ludzkiego życia, Audiobook | Wacław Królikowski SJ

  Relacja z Bogiem Stwórcą i Zbawicielem jest źródłemodkrywania najgłębszego sensu życia.Wyjaśniają to rozważania oparte na Fundamencie Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli.

  okładka Ćwiczenia duchowe - Synteza, Audiobook | Wacław Królikowski SJ
  okładka Ćwiczenia duchowe - Synteza, Audiobook | Wacław Królikowski SJ

  "Klasyczna synteza Ćwiczeń duchowych to zebranie najważniejszych medytacji i kontemplacji trzydziestodniowych rekolekcji ignacjańskich, odprawianych w czasie ośmiu dni. W niniejszym nagraniu proponujemy ośmiodniowe rekolekcje według metody św. Ignacego, wygłoszone przez o. Wacława Królikowskiego SI w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie. Całość składa się z piętnastu wprowadzeń do medytacji i kontemplacji. Początek stanowi Fundament - odkrywanie stworzoności i c...

  Promocja
  okładka Różne sposoby modlitwy według św. Ignacego Loyoli, Książka | Praca Zbiorowa, Wacław Królikowski SJ
  Promocja
  okładka Różne sposoby modlitwy według św. Ignacego Loyoli, Książka | Praca Zbiorowa, Wacław Królikowski SJ

  Jedną ze wskazówek św. Ignacego Loyoli, zawartych w Ćwiczeniach duchowych, są tak zwane trzy sposoby modlitwy. Założyciel Towarzystwa Jezusowego nie skupia się na teoretycznej analizie, ale na praktycznych wskazaniach dotyczących budowania coraz głębszej więzi z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, z jednoczesnym uwzględnieniem konkretnej sytuacji modlącego się: jego kondycji duchowej, intelektualnej, fizycznej czy społecznej. Trzy sposoby modlitwy to zatem pr...

  Promocja
  okładka Adnotacje do ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli Studium teologiczno-pastoralne, Książka | Wacław Królikowski SJ
  Promocja
  okładka Adnotacje do ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli Studium teologiczno-pastoralne, Książka | Wacław Królikowski SJ

  Chociaż od ponad czterdziestu lat rozwija się w Polsce w sposób dynamiczny praktyka udzielania rekolekcji metodą św. Ignacego Loyoli, to jednak nie ma ona swego przełożenia na rodzime, polskie opracowania naukowe poświęcone książeczce Ćwiczeń duchownych. Stąd też należy wyrazić radość z książki Wacława Królikowskiego SJ pt. Adnotacje do Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli. Studium teologiczno-pastoralne. Zanim Autor podda gruntownej analizie pierwszych dwadzieścia numerów k...

  Promocja
  okładka Droga duchowego uporządkowania i miłości Podstawowe pojęcia w duchowości ignacjańskiej, Książka | Wacław Królikowski SJ
  Promocja
  okładka Droga duchowego uporządkowania i miłości Podstawowe pojęcia w duchowości ignacjańskiej, Książka | Wacław Królikowski SJ

  Książka Droga duchowego uporządkowania i miłości. Podstawowe pojęcia w duchowości ignacjańskiej to owoc XXXV Kursu Duchowości Ignacjańskiej, który miał miejsce w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie, w listopadzie 2015 roku. Jej zasadniczą treść stanowi analiza głównych pojęć z dyscypliny teologii duchowości, często używanych w języku duchowości ignacjańskiej. Należą do nich między innymi: praesupponendum (zasada życzliwości i zrozumienia), ordenar (porządkować)...

  Promocja
  okładka Świat moralnych lęków, Książka | Wacław Królikowski SJ
  Promocja
  okładka Świat moralnych lęków, Książka | Wacław Królikowski SJ