Wiesław Żółtkowski

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Zrozumieć PRL, Książka | Wiesław Żółtkowski
  Promocja
  okładka Zrozumieć PRL, Książka | Wiesław Żółtkowski

  Zrozumieć PRL - książka przedstawia sytuację kraju po wojnie oraz osiągnięcia i błędy polityki gospodarczej do 1989 r.. Wspólna dla zbioru opracowań teza mówi o przemianach gospodarczych, które doprowadziły nas do statusu kraju przemysłowego, przeprowadziły ludzi ze wsi do miast, do zniesienia barier klasowych, upowszechnienia oświaty, ochrony zdrowia i świadczeń socjalnych. Autorzy (prof. prof. A. Rajkiewicz, A. Karpiński, St, Kuziński, W. Michna i inni) są ludźmi nauki, prz...

  Promocja
  okładka Zarządzanie ryzykiem w małym banku w kontekście zmieniających się regulacji nadzorczych, Książka | Wiesław Żółtkowski
  Promocja
  okładka Zarządzanie ryzykiem w małym banku w kontekście zmieniających się regulacji nadzorczych, Książka | Wiesław Żółtkowski

  „Zarządzanie ryzykiem w małym banku" to kontynuacja wcześniejszej książki „Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce". Pokazuje genezę nowoczesnych regulacji nadzorczych od Bazylei I do Bazylei III i CRD IV, od próby poprawiania bezpieczeństwa biznesu bankowego do szoku regulacyjnego. Wychodząc od definicji ryzyka, niepewności i prawdopodobieństwa zdarzeń odnosi się do metod i technik zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Autor w przystępny sposób omawia: • rolę kapita...

  Promocja
  okładka Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, Książka | Wiesław Żółtkowski
  Promocja
  okładka Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, Książka | Wiesław Żółtkowski

  Wiesław Żółtkowski jest bankowym ekspertem i menedżerem z dużym doświadczeniem praktycznym. Pracował w Departamencie Polityki Pienieżnej NBP, potem pełnił kierownicze stanowiska w kilku bankach. Był wieloletnim Wiceprezesem Zarządu BOŚ SA, Dyrektorem Departamentu Ryzyka Kredytowego w Banku Handlowym, Prezesem Banku Rozwoju Cukrownictwa SA. Przewodniczył komitetom kredytowym, wdrażał systemy ratingowe i Nową Umowę Kapitałową, tworzył procedury kredytowe. Od 2006 roku zajmuje s...