Witold Bagieński - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki, Tom 3 Sprawa ks. Jerzego Popiełuszki w dokumentach wywiadu MSW, Książka | Witold Bagieński

  "W tomie trzecim zamieszczono wybrane dokumenty wywiadu PRL wytworzone przez Departament I MSW. Pokazują one, jak na uprowadzenie i zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki, proces toruński oraz dalsze reperkusje tych wydarzeń reagowano za granicą, szczególnie w Watykanie. Informacje na ten temat zbierali zarówno funkcjonariusze pracujący w centrali, jak i na placówkach. Służyły one przede wszystkim do bieżącego układania i prognozowania stosunków państwa z Kościołem."...

  Promocja
  okładka Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL z lat 1953-1990, Książka | Witold Bagieński

  Oddana w ręce czytelników edycja źródłowa zawiera instrukcje, przepisy, zarządzenia, rozkazy i inne akty normatywne wywiadu cywilnego PRL. Są to dokumenty dotyczące organizacji i funkcjonowania Departamentu I Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, istniejącego od pierwszej połowy stycznia 1955 r., oraz jego następcy – Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, istniejącego od 28 listopada 1956 do 31 lipca 1990 r. W niniejszej publikacji zamieszczono jedynie wybran...

  Promocja
  okładka Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961 Tom 1-2, Książka | Witold Bagieński

  Wywiad cywilny stanowił integralną część organów bezpieczeństwa Polski Ludowej i miał ściśle wytyczone pole działania. Głównym zadaniem jednostek UB i SB działających w kraju było kontrolowanie społeczeństwa i zwalczanie wroga wewnętrznego, czyli przeciwników władz komunistycznych. Rola wywiadu polegała na walce z wrogami zewnętrznymi i obserwowaniu sytuacji w środowiskach, które mogły podejmować próby wspierania krajowych przeciwników systemu. Jednostka ta realizowała też za...

  Promocja
  okładka Afera Żelazo w dokumentach MSW i PZPR, Książka | Witold Bagieński, Piotr Gontarczyk

  Publikacja prezentuje opatrzone obszernym wstępem naukowym dokumenty MSW i PZPR dotyczące operacji o kryptonimie „Żelazo", przeprowadzonej w RFN na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Funkcjonariusze wywiadu PRL nawiązali kontakt z kryminalistami przejęli skradzione przez nich wyroby jubilerskie i inne cenne przedmioty. Część z nich została przywłaszczona przez oficerów MSW i najprawdopodobniej także przez prominentnych działaczy partyjnych.

  Promocja
  okładka Konfidenci, Książka | Witold Bagieński, Sławomir Cenckiewicz, Piotr Woyciechowski

  Po przestudiowaniu setek dokumentów autorzy bezspornie udowadniają, że konfidenci są wśród nas. Ze względu na olbrzymie luki w dokumentacji prowadzenie badań jest znacząco utrudnione. Nie jest ono jednak całkowicie niemożliwe. Wbrew pozorom nawet ze szczątkowej i rozproszonej dokumentacji można odtworzyć część tego, co próbowano zatrzeć i bezpowrotnie wymazać z historii. Witold Bagieński. W 1993 roku w wydawnictwie Editions Spotkania ukazała się książka Michała Grockiego ...