Wirtualne Targi Książki

Władysław Kubik

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Świętość to miłość „Mała droga” Rozalii Celakówny, Książka | Władysław Kubik

  MIARĄ ŚWIĘTOŚCI JEST MIŁOWAĆ BEZ MIARY Rozalia uświadomiła sobie, że ona ludzi bardzo kocha, szczerze, bez obłudy. I rzeczywiście: bliźnim służyła chętnie i bardzo się cieszyła, gdy mogła im w czymkolwiek pomóc. Do chorych podchodziła z nastawieniem apostolskim, starając się dobrocią i życzliwą zachętą sprowadzić tych biednych ludzi ze złej drogi, wpłynąć na ich szczere i trwałe nawrócenie. Do pacjentów na sali sprowadzała w porę kapłana. Podczas jej dyżurów przez prawie 20 l...

  Promocja
  okładka Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa 1 Podręcznik Szkoła podstawowa, Książka | Władysław Kubik

  Pomoce dla ucznia składają się z dwóch części: podręcznika oraz ćwiczeń, czyli Zeszytu ucznia. Obie części są ze sobą ściśle skorelowane. Podręcznik ucznia zawiera 55 jednostek tematycznych, ujętych w sześciu rozdziałach.Katechizm wypełnia założenia katechezy inicjacyjnej. Ukazuje Kościół jako rodzinę Pana Jezusa, w którą dziecko zostało włączone. Zgodnie z Programem nauczania religii w nowym podręczniku i ćwiczeniach oraz w poradniku metodycznym treści i zadania przygotowują...

  Promocja
  okładka Przyjmujemy Pana Jezusa 3 Religia Podręcznik szkoła podstawowa, Książka | Władysław Kubik

  Podręcznik zgodny z programem nauczania "W drodze do Wieczernika" nr AZ-1-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r. Podręcznik dla ucznia zgodny jest ze znowelizowanym Programem nauczania religii. Jego treści dotyczą najważniejszych modlitw chrześcijańskich, znaczenia przykazań, świadomego udziału we Mszy Świętej (poszczególne części liturgii Eucharystii) oraz warunków dobrej spowiedzi. W tematykę wkomponowano również jednostki dotyczące świętyc...

  Promocja
  okładka Katechizm GIM 3 Chodźmy razem, Książka | Władysław Kubik

  Nowa wersja podręcznika cenionego przez wielu wykładowców katechetyki, nauczycieli religii i uczniów. Założenia programowe klasy 3 gimnazjum skupiają się na zagadnieniu różnych wspólnot (rozdz. 1), Ośmiu Błogosławieństw (rozdz. 2), powołania do miłości (rozdz. 3), działania Ducha Świętego i sakramentu bierzmowania (rozdz. 4), religii świata (rozdz. 5), wiary w Biblii, powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, grzechów przeciw Duchowi Świętemu, treści modlitwy "Ojcze nasz"...

  Promocja
  okładka Jezusowa Wspólnota Serc 3 Podręcznik W drodze do Wieczernika Szkoła podstawowa, Książka | Władysław Kubik, Teresa Czarnecka

  Podręcznik "Jezusowa Wspólnota Serc" jest podręcznikiem do nauczania religii rzymsko - katolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych. Jest ściśle zgodny z programem nauczania nr AZ-1-01/1. Zgodnie z zaleceniem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podręcznik wprowadza uczniów w życie Eucharystią. Uczeń poznaje części Mszy św., najważniejsze obrzędy liturgiczne, utrwala podstawowe modlitwy, poznaje znaczenie słowa w rela...

  Promocja
  okładka Katechizm SP 0 Jesteśmy dziećmi Boga, Książka | Władysław Kubik

  Podręcznik został przygotowany w formie książeczki z ćwiczeniami uzupełniającymi i utrwalającymi treści oraz umiejętności zdobyte przez dziecko na katechezie. Rozpoczynają go specjalne strony: "List do Rodziców" oraz przeznaczony dla ucznia "List do Ciebie".

  Promocja
  okładka Katechizm dla 3-latków Nasza Boża Rodzina, Książka | Dominika Czarnecka, Teresa Czarnecka, Władysław Kubik

  Książka przeznaczona dla dzieci i katechetów może być również pomocą dla rodziców w procesie wprowadzania najmłodszych w życie religijne. Opowiadania, nawiązując do codziennego doświadczenia najmłodszych, wprowadzają ich w świat wartości ewangelicznych, aby wzbudzić w nich pragnienie życia z Jezusem Chrystusem.

  Promocja
  okładka Katechizm SP 3 Przyjmujemy Pana Jezusa ćw, Książka | Władysław Kubik

  Zeszyt ucznia zgodny z programem nauczania "W drodze do Wieczernika" nr AZ-1-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r. Jego zawartość zgodna jest ze znowelizowanym Programem nauczania religii. Zawarte treści dotyczą najważniejszych modlitw chrześcijańskich, znaczenia przykazań, świadomego udziału we Mszy Świętej (poszczególne części liturgii Eucharystii) oraz warunków dobrej spowiedzi. W tematykę wkomponowano również jednostki dotyczące świętych...

  Promocja
  okładka Katechizm dla 4-latków Bóg Kocha Dzieci + CD, Książka | Władysław Kubik

  Każdy z 44. tematów zaprezentowany jest na dwóch sąsiadujących stronach. Na jednej znajduje się zilustrowane opowiadanie, a na sąsiedniej różnorodne ćwiczenia, takie jak: kolorowanie, rysowanie prostych elementów, uzupełnianie ilustracji gotowymi elementami (naklejkami) lub według własnej inwencji, obrysowywanie kształtów według przygotowanych szablonów. Opowiadania nawiązują do doświadczeń dziecka czteroletniego i przedstawiają życie codzienne rodziny przeżywane w świetle wi...

  Promocja
  okładka Katechizm 4 Wędrujemy z Jezusem Podręcznik Podręcznik do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej, Książka | Bałoniak Aleksandra, Kamilla Frejusz, Janyga- Mateusz, Władysław Kubik, Staniś-Rzepka Joanna

  Podręcznik do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej „Wędrujemy z Jezusem” Treści programowe do klasy czwartej szkoły podstawowej zostały opracowane w ośmiu działach tematycznych, zostały tak rozłożone, aby pomóc uczniom poznać lepiej Pana Jezusa, którego wybrali na swojego przewodnika i przyjaciela w klasie trzeciej, pogłębić tę przyjaźń, nauczyć się dziękować, prosić, wielbić i przepraszać. Tematy poszczególnych jednostek zostały sformułowane tak, aby intrygowały ucznia i p...

  Promocja
  okładka Katechizm 4 Wędrujemy z Jezusem ćwiczenia Ćwiczenia do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej, Książka | Bałoniak Aleksandra, Kamilla Frejusz, Janyga- Mateusz, Władysław Kubik, Staniś-Rzepka Joanna

  Ćwiczenia do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej „Wędrujemy z Jezusem” Ćwiczenia do nauczania religii rzymskokatolickiej przeznaczone do klasy czwartej szkoły podstawowej mogą być stosowane jako integralna część podręcznika „Wędrujemy z Jezusem”. Ćwiczenia stanowią obudowę podręcznika ucznia. Składają się z 189 zadań, które: – sprawdzają poprawność zrozumienia opanowanych treści; – kształtują kreatywne myślenie; – utrwalają wiedzę; – motywują do nauki; – wzbudzają krea...

  Promocja
  okładka Katechizm GIM 2 Jestem z Wami, Książka | Małgorzata Juda-Mieloch, Władysław Kubik, Łus

  Praca z podręcznikiem Jestem z wami ma pomóc uczniom odkryć prawdziwy sens wolności i szczęścia w Jezusie Chrystusie. Treści - tak jak cała seria podręczników Odsłonić twarz Chrystusa - służą ewangelizacji młodzieży i jednocześnie zawierają bogaty materiał wprowadzający we wtajemniczenie chrześcijańskie, szczególnie przygotowanie do bierzmowania. Podobnie jak w podręczniku do klasy I autorzy podeszli do nauczania integralnie: treści nawiązują do życia osobistego i społecznego...

  Promocja
  okładka W sercu Jezusa ratunek i nadzieja, Książka | Władysław Kubik

  W nauczaniu papieskim, zwłaszcza od czasów pontyfikatu Leona XIII, uznaje się kult Najświętszego Serca Jezusa za szczególnie uprzywilejowaną formę pobożności dla wszystkich wiernych. Znakomicie ujął to Ojciec Święty Pius XII w encyklice "Haurietis aquas", cytując Leona XIII: "Kult Najświętszego Serca Jezusa jest najskuteczniejszą szkołą tej miłości, na której powinno się wspierać Królestwo Boże w duszach poszczególnych ludzi, w rodzinach i w narodach".

  Promocja
  okładka W domu i rodzinie Jezusa 1 zeszyt ucznia, Książka | Władysław Kubik, Łuszczak Grzegorz, Cz Teresa

  Ćwiczenia do religii dla klasy I szkoły podstawowej

  Promocja
  okładka Katechizm SP 1 Jesteśmy w rodzinie podr, Książka | Władysław Kubik

  Katechizm wypełnia założenia katechezy inicjacyjnej. Ukazuje Kościół jako rodzinę Pana Jezusa, w którą dziecko zostało włączone. Zgodnie z Programem nauczania religii w nowym podręczniku i ćwiczeniach oraz w poradniku metodycznym treści i zadania przygotowują uczniów do włączenia się w życie Kościoła - świadome obchody roku liturgicznego (przeżywanie tajemnic naszego zbawienia) i życie zgodne z Ewangelią (pełna formacja chrześcijańska). Każda z 55. jednostek lekcyjnych jest r...

  Promocja
  okładka Katechizm GIM 3 Chodźmy razem, Książka | Władysław Kubik

  Promocja
  okładka Szukam Was 1 podręcznik, Książka | Władysław Kubik, Teresa Czarnecka, Ł Grzegorz

  Promocja
  okładka Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa 1 Zeszyt ucznia Ćwiczenia do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej, Książka | Władysław Kubik

  Seria podręczników "W drodze do Wieczernika" ma na celu inicjację dzieci w wieku 6-8 lat w sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystii. W klasie 1 akcent położony jest na osobiste przeżywanie wiary przez sześciolatka, w klasach 2 i 3 - na doświadczenie Boga we wspólnocie.