Włodzimierz Wilczyński

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Leksykon kultury ukraińskiej, Książka | Włodzimierz Wilczyński
  Promocja
  okładka Leksykon kultury ukraińskiej, Książka | Włodzimierz Wilczyński

  Kultura ukraińska, rozumiana jako całokształt dorobku duchowego i materialnego narodu ukraińskiego, gromadzony, utrwalany i pomnażany w ciągu ponadtysiącletnich jego dziejów, jest zjawiskiem odrębnym i niepowtarzalnym, stanowi zarazem nieodrodną część kultury europejskiej. Jej powstawanie i kształtowanie odbywało się w drodze asymilacji przez system rodzimych tradycji wartości cywilizacji zachodniej, w tym spuścizny starożytnej Grecji, Rzymu oraz judeochrystianizmu. Na każdym...

  Promocja
  okładka Ukraina Leksykon, Książka | Włodzimierz Wilczyński
  Promocja
  okładka Ukraina Leksykon, Książka | Włodzimierz Wilczyński