Zygmunt Krasiński - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Nie-Boska Komedia, Audiobook | Zygmunt Krasiński

  Krasiński poezję postrzegał jako szczyt doskonałości. Poeta to człowiek obdarzony talentem, a przy tym żyjący na dwóch płaszczyznach życia – tego ziemskiego i tego poetyckiego, ponadprzeciętnego.

  Promocja
  okładka Duchy Nocy Kupały, Książka | Oscar Wilde, Gift Theo, Yong Jin, Jan Barszczewski, Jan, Zmorski Roman, Zygmunt Krasiński, Wood Henry, Straszim

  Opowieść o duchach, upiorach, wiedźmakach i demonach Antologii patronują obrzędy nocy świętojańskiej zwanej też kupałą. Część pierwszą stanowią opowiadania polskich autorów: Romana Zmorskiego, Jana Barszczewskiego oraz Zygmunta Krasińskiego. Duchy i demony, wiedźmy i wiedźmaki, leśniaki i rusałki przewijają się w opowieściach rozgrywających się od Pomorza, Mazowsza i Śląska po Białoruś. Część druga to opowiadanie Jin Yonga, zwanego chińskim Tolkienem, oraz opowieść Antona Str...

  Promocja
  okładka Nie-Boska Komedia Lektura z opracowaniem, Książka | Zygmunt Krasiński

  Arystokracja kontra rewolucjoniści, stary świat kontra nowy, który jednak wciąż pozostaje w marzeniach przyszłych panów świata, to podstawowy problem dramatu artysty, który krytycznie podchodził do przewrotów wszelkiego rodzaju. Rewolucjoniści pragną zburzenia starego porządku i budowania na gruzach. Henryk już wie, że to niemożliwe, bo istnieją wartości, których unicestwienie zniszczy zarazem. Jakby na potwierdzenie tych poglądów na scenę świata zalanego przez rewolucję wkra...

  Promocja
  okładka Nie-Boska komedia, Książka | Zygmunt Krasiński

  Nie-Boska komedia to dramat opowiadający historię hrabiego Henryka. W dwóch pierwszych aktach autor przedstawia sytuację rodzinną hrabiego oraz dokonuje rozrachunku z poezją romantyczną – to ona właśnie powoduje, że poeta, będący również mężem i ojcem, zatraca się w akcie twórczym i zaniedbuje rodzinę, to za jej sprawą ucieka w świat fantazji i złudnych marzeń, za które przyjdzie mu drogo zapłacić. W aktach trzecim i czwartym natomiast Krasiński porusza problem rewolucji mają...

  Promocja
  okładka Nie-boska komedia Lektura z opracowaniem, Książka | Zygmunt Krasiński

  Lektura z opracowaniem to znakomita pomoc i inspiracja dla uczniów oraz nauczycieli. Tekst opatrzono wskazówkami interpretacyjnymi i hasłami ułatwiającymi nawigację po książce – dzięki nim łatwo znaleźć potrzebny w trakcie omawiania lektury fragment, zgromadzić materiały do wypracowań i ustnych wypowiedzi, zapamiętać najważniejsze informacje i utrwalić znajomość lektury. Zamieszczone na końcu książki opracowanie podporządkowano podstawie programowej. Zawiera ono ciekawy biogr...

  Promocja
  okładka Nie-boska komedia, Książka | Zygmunt Krasiński

  Klasyka literatury polskiej i światowej w starannym wydaniu z przypisami – to książka, którą warto mieć w swojej domowej biblioteczce i do której warto wracać. Tekst opatrzono wskazówkami interpretacyjnymi i hasłami ułatwiającymi nawigację po książce – dzięki nim łatwo znaleźć potrzebny w trakcie omawiania lektury fragment, zgromadzić materiały do wypracowań i ustnych wypowiedzi, zapamiętać najważniejsze informacje i utrwalić znajomość lektury.

  Promocja
  okładka Nie-Boska komedia, Książka | Zygmunt Krasiński

  Jeden z najwybitniejszych utworów polskiego romantyzmu. Bohater "Nie-boskiej komedii", hrabia Henryk, ponosi klęskę w życiu osobistym, gdyż uwiedziony pokusami fałszywej poezji, staje się przyczyną nieszczęść, które spadają na jego żonę i syna. W walce starego i nowego świata hrabia staje na czele obozu arystokracji przeciw zbuntowanym masom. Głęboko przeżywa jednak tragiczny konflikt historii. Jak prawdziwy bohater romantyczny - cierpi, buntuje się, szuka sensu życia.

  PromocjaNowość
  okładka Nie-Boska komedia lektura z opracowaniem, Książka | Zygmunt Krasiński

  okładka Nie-Boska komedia, Ebook | Zygmunt Krasiński

  Nie-Boska komedia to dramat Zygmunta Krasińskiego wydany w 1835 w Paryżu. Krasiński, obok Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego, uważany jest za wieszcza, jednego z największych poetów polskiego romantyzmu.Tytuł jest nawiązaniem do dzieła Boska komedia Dantego. Utwór ten doczekał się wielu inscenizacji teatralnych.Dramat podzielony jest na dwie części — część rodzinną oraz społeczną. Głównemu bohaterowi, Henrykowi (Mąż), objawia się zjawa-Dziewica. Postanawia on opuścić...

  Promocja
  okładka Nie-Boska komedia, Książka | Zygmunt Krasiński

  Kompletne wydanie Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego, bez cięć w treści, przygotowaliśmy z myślą o uczniach – nie tylko zastosowaliśmy czcionkę ułatwiającą czytanie oraz wygodne marginesy, dzięki czemu wzrok nie męczy się szybko, ale także uzupełniliśmy tekst o przypisy, wyjaśniające trudne lub archaiczne zwroty. Ponadto wydanie zawiera opracowanie z biogramem autora, streszczeniem, kluczową dla utworu problematyką oraz najważniejszymi pojęciami z zakresu literaturozna...

  okładka Nie-Boska komedia, Ebook | Zygmunt Krasiński

  Nowe wydanie Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego, przygotowane z myślą o uczniach – bez cięć w treści, z zastosowaniem czcionki ułatwiającej czytanie oraz wygodnymi marginesami, uzupełnione o przypisy, wyjaśniające trudne lub archaiczne zwroty. Wydanie zawiera niezbędnik ucznia: opracowanie z biogramem autora, streszczenie, kluczową problematykę dla każdego z utworów oraz najważniejsze pojęcia literaturoznawcze, które dotyczą Nie-Boskiej komedii oraz epoki, w której pow...

  okładka Rosja, Ebook | Zygmunt Krasiński

  Antologia tekstów Zygmunta Krasińskiego na temat Rosji. Oprócz utworów literackich, wierszy, poematów, dramatu oraz prozy arystycznej, znajdziemy tu też obszerną korespondencję poety oraz memorały polityczne, które pisał do papieża i Napoleona III. W 1851 roku w liście do Władysława Zamoyskiego Krasiński pisał: "Niech tylko Polska, uniknąwszy zmoskwiczenia się w dziełach i w czynach, nie ulegnie zmoskwiczeniu przez teorie włościańskie i nie przyjmie, pod pozorem postępu, barb...

  Promocja
  okładka Nie-Boska komedia, Książka | Zygmunt Krasiński

  Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym należącym do kanonu literatury polskiej. Dzieło powstało w 1835 roku i porusza wielkie problemy swojego czasu. Autor rozważa w nim kwestię roli poety romantycznego, pyta o ostatecznego sprawcę historii – czy jest nim człowiek czy Bóg, a także zastanawia się nad konfliktem polityczno-społecznym pomiędzy arystokracją a resztą społeczeństwa. Bohater dramatu hrabia Henryk reprezentuje zarazem poetę romantycznego, którego poezja staje s...

  Promocja
  okładka Rosja, Książka | Zygmunt Krasiński

  Antologia tekstów Zygmunta Krasińskiego na temat Rosji. Oprócz utworów literackich, wierszy, poematów, dramatu oraz prozy arystycznej, znajdziemy tu też obszerną korespondencję poety oraz memorały polityczne, które pisał do papieża i Napoleona III. W 1851 roku w liście do Władysława Zamoyskiego Krasiński pisał: "Niech tylko Polska, uniknąwszy zmoskwiczenia się w dziełach i w czynach, nie ulegnie zmoskwiczeniu przez teorie włościańskie i nie przyjmie, pod pozorem postępu, barb...

  okładka Duchy Nocy Kupały, Ebook | Anton Straszimirow, Wood Henry, Zygmunt Krasiński, Zmorski Roman, Yong Jin, Gift Theo, Oscar Wilde, Jan Barszczewski

  Opowieść o duchach, upiorach, wiedźmakach i demonach Antologii patronują obrzędy nocy świętojańskiej zwanej też kupałą. Część pierwszą stanowią opowiadania polskich autorów: Romana Zmorskiego, Jana Barszczewskiego oraz Zygmunta Krasińskiego. Duchy i demony, wiedźmy i wiedźmaki, leśniaki i rusałki przewijają się w opowieściach rozgrywających się od Pomorza, Mazowsza i Śląska po Białoruś. Część druga to opowiadanie Jin Yonga, zwanego chińskim Tolkienem, oraz opowieść Antona Str...

  okładka Nie-Boska komedia, Ebook | Zygmunt Krasiński

  Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym należącym do kanonu literatury polskiej. Dzieło powstało w 1835 roku i porusza ważne problemy swojego czasu. Autor rozważa w nim kwestię roli poety romantycznego, pyta o ostatecznego sprawcę historii – czy jest nim człowiek czy Bóg, a także zastanawia się nad konfliktem polityczno-społecznym pomiędzy arystokracją a wrogami monarchii. Bohater dramatu, hrabia Henryk, reprezentuje zarazem poetę romantycznego, którego twórczość staje s...

  okładka Noc letnia, Ebook | Zygmunt Krasiński

  Znakomity utwór poetycki Zygmunta Krasińskiego przeznaczony nie tylko dla koneserów jego twórczości, który zawiera najbardziej charakterystyczne cechy pisarstwa twórcy: jego obsesję cierpienia, zagłady i śmierci, a przy tym wewnętrzny konflikt między życiowym konwenansem a etosem romantycznej walki narodowowyzwoleńczej, co pokazuje się w formie i myśli pełnej frenezji, obrazów piekielnych oraz ostrych dysonansów na tle religijnym i społecznym.

  okładka Nie-Boska komedia, Ebook | Zygmunt Krasiński

  Tytuł, inspirowany dziełem Dantego (Boska komedia), może być interpretowany dwuznacznie: określa historię jako dzieło ludzkości lub ukazuje komedię dziejącą się bez boskiej interwencji, przeczącą planom boskim. Jak uważał autor, działania człowieka są względne i ostatecznie poddane woli Boga. Tak więc dwie skrajnie odmienne racje w utworze tracą na znaczeniu w obliczu interwencji racji uniwersalnej, Absolutu. Najważniejszym problemem poruszanym w dziele Krasińskiego jest konf...

  okładka Psalmy Przyszłości, Ebook | Zygmunt Krasiński

  “Psalmy Przyszłości” to zbiór utworów Zygmunta Krasińskiego, jednego z trójcy wieszczów obok Mickiewicza i Słowackiego, uznawanych za największych poetów polskiego romantyzmu.“Dusza i ciało to tylko dwa skrzydła,Któremi czasu i przestrzeni sidłaDuch mój rozcina w postępowym locie!Gdy się zużyją przez chwil i prób krocieOdpadać muszą — lecz on nie umiera —Choć to się śmiercią nazywa u ludzi!On zwiędłe zrzuca, a świeże przybieraI w nie otulon, znów na jaw się budzi!A to się zow...

  okładka Mściwy karzeł i Masław, książę mazowiecki, Ebook | Zygmunt Krasiński

  “Mściwy karzeł i Masław, książę mazowiecki” to powieść Zygmunta Krasińskiego, jednego z trójcy wieszczów obok Mickiewicza i Słowackiego, uznawanych za największych poetów polskiego romantyzmu.“ — Otwórz!... — Daremnie dobijasz się do bram naszych — odparł żołnierz stojący z lukiem i kopią na straży, przy murach Gozdawskiego zamku, młodemu rycerzowi, który, całkowitą zbroją okryty, stał na wałach, zamek okrążających. Promienie jesiennego słońca odbijały się w jaskrawym blasku ...

  okładka Resurrecturis, Ebook | Zygmunt Krasiński

  “Resurrecturis” to poemat Zygmunta Krasińskiego, jednego z trójcy wieszczów obok Mickiewicza i Słowackiego, uznawanych za największych poetów polskiego romantyzmu.“Świat ten cmętarzem z łez, ze krwi i błota!Świat ten jak wieczna każdemu Golgota! Darmo się duch miota Kiedy ból go zrani! Na burze żywota Niema tu przystani! Los z nas szydzi w każdéj chwili! Dzielnych strąca do otchłani — Giną święci — giną mili — Żyją niecierpiani!Wszystko się plącze — i nier...

  okładka Irydion, Ebook | Zygmunt Krasiński

  “Irydion” to dramat Zygmunta Krasińskiego, jednego z trójcy wieszczów obok Mickiewicza i Słowackiego, uznawanych za największych poetów polskiego romantyzmu.“Irydion” obok “Nie-Boskiej komedii” jest uznawany za najwybitniejszy dramat Krasińskiego, zaliczany do kanonu najwyższych i największych osiągnięć polskiej dramaturgii na równi z tragediami Słowackiego i “Dziadami” Adama Mickiewicza.

  okładka Wiersze, Ebook | Zygmunt Krasiński

  “Wiersze” to zbiór wierszy Zygmunta Krasińskiego, jednego z trójcy wieszczów obok Mickiewicza i Słowackiego, uznawanych za największych poetów polskiego romantyzmu.W skład tego zbioru wchodzą 32 utwory w tym takie arcydzieła jak: Co mi się marzy?, Czas i wieczność, Nowe życie, Pożegnanie Italii czy Zdarte maski.

  okładka Fantazja życia, Ebook | Zygmunt Krasiński

  “Fantazja życia” to poemat Zygmunta Krasińskiego, jednego z trójcy wieszczów obok Mickiewicza i Słowackiego, uznawanych za największych poetów polskiego romantyzmu.“Im dalej idę, tym się okolica Młodości mojej bardziej rozsmętniwa! Z jej pogrzebnego wyczytam już lica, Jaki się koniec w losach mych ukrywa! A zewsząd tłoczy się stek ludzi, zdarzeń, Co rwie mnie z sobą w dalszą przestrzeń bytu! - Lecz we mnie samym wymiera świat marzeń! Schną ł...

Zygmunt Krasiński - książki, ebooki i audiobooki

Zygmunt Krasiński był jednym z największych poetów polskiego romantyzmu, uznawanym za jednego z „trzech wieszczów”, obok Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego. Krasiński był nie tylko poetą, ale także prozaikiem, dramatopisarzem oraz filozofem. Jego „Nie-Boska Komedia” pozostaje jednym z najbardziej znanych tekstów polskiego romantyzmu. Niemniej ważną pozycją w twórczości Zygmunta Krasińskiego są dramat „Irydion” czy „Agaj-Han”.

Młodość Zygmunta Krasińskiego

Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt Krasiński urodził się 19 lutego 1812 roku w Paryżu, w domu przy Boulevard Montmartre 10. Był hrabią, potomkiem magnackiej rodziny Krasińskich herbu Ślepowron. Jego rodzicami byli Maria Radziwiłłówna oraz generał Wincenty Krasiński. Zygmunt był II Ordynatem na Opinogórze, zaraz po swoim ojcu. Młody poeta kształcił się w rzeczonej Opinogórze pod kierunkiem pisarza Józefa Korzeniowskiego oraz Piotra Chlebowskiego. Później rozpoczął naukę w Liceum Warszawskim, by następnie uczęszczać na wydział prawa Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak Zygmunt Krasiński nie przebywał tam bardzo długo, ponieważ ojciec wysłał go do Szwajcarii po serii przewinień.

Ojciec miał zresztą największy wpływ na poglądy oraz życie Zygmunta Krasińskiego. Wincenty, generał napoleoński, był później lojalnym poddanym cara Rosji. Matka Zygmunta zmarła już w 1833 roku. Młody poeta buntował się przeciwko dyscyplinującemu podejściu ojca, jednak nie udało mu się wyrwać spod jego wpływu. Wincenty mieszał się zarówno w jego życie osobiste (między innymi wymusił na synu małżeństwo z Elizą z Branickich, pomimo uczucia Zygmunta do Delfiny Potockiej), jak i ingerował w jego poglądy polityczne. Zygmunt nie wziął udziału w powstaniu listopadowym i demonstracjach patriotycznych właśnie pod wpływem ojca. Jego nieobecność i brak aktywności wywołały odrzucenie ze strony kolegów, przez co pisarz musiał przerwać studia. Po tych wydarzeniach przebywał głównie w Niemczech, Francji oraz we Włoszech.

Dorosłe życie

Zygmunt Krasiński przeżył ciężki okres po roku 1831. Napięta relacja z ojcem, dla którego pozostawał jednak uległym synem potęgowała jego rozstrój nerwowy. Zygmunt cierpiał także na chorobę oczu, która groziła ślepotą i wymuszała jego długie, samotne chwile, spędzane w ciemnym pokoju. Pisarz przebywał wraz z ojcem w Petersburgu od jesieni 1832 do wiosny 1833. Wincenty starał się nakłonić go do służby dla dworu rosyjskiego, ale tym razem Zygmunt zdecydowanie przeciwstawił się temu żądaniu. Następnie wyruszył do Krakowa i Wiednia, by przenieść się do Włoch. To tam nawiązał romans z Joanną Bobrową-Piotrowicką, a także spotkał i zaprzyjaźnił się z Juliuszem Słowackim (Rzym, 1836). To właśnie lata 30. XIX wieku były czasem powstania najważniejszych dramatów Zygmunta Krasińskiego, „Nie-Boskiej komedii” oraz „Irydiona”.

W Neapolu w grudniu 1838 roku Zygmunt nawiązał niezwykle ważny dla niego romans z Delfiną Potocką. Było to najsilniejsze z zauroczeń poety, uczucia zresztą były odwzajemnione. Romans ten trwał do roku 1846, by przekształcić się w przyjaźń. Relacja z Delfiną Potocką wywarła duży wpływ na twórczość Krasińskiego. Niemniej ważna była także przyjaźń z Augustem Cieszkowskim, którego poznał w Mediolanie w roku 1839. Ojciec wymusił na Zygmuncie ślub z Elizą z Branickich, malarką, w roku 1843. Małżeństwo doczekało się czwórki dzieci: Władysława Wincentego, Zygmunta Jerzego, Marii Beatryczy oraz Elizy, która niestety wkrótce zmarła.

Zygmunt Krasiński zachorował na gruźlicę i zmarł 23 lutego 1859 roku w Paryżu. Jego ciało zostało przetransportowane do Opinogóry.

Twórczość Zygmunta Krasińskiego – „Nie-Boska komedia”

Zygmunt Krasiński prowadził ogromną ilość korespondencji, dzięki której wyrażał i wymieniał myśli z wieloma bliskimi mu osobami, w tym ojcem Wincentym, Konstantym Gaszyńskim, Henrym Reeve, Adamem Sołtanem, Augustem Cieszkowskim czy Delfiną Potocką. Wybory tych listów znajdziecie na Woblink, między innymi w tomach „Listy do Jerzego Lubomirskiego”, „Listy do Konstantego Gaszyńskiego” czy „Wybór listów politycznych”.

Zygmunt Krasiński podjął pierwsze próby literackie jeszcze w Warszawie, a najwybitniejsze dzieła napisał jednak na emigracji. „Nie-Boska komedia” powstała w roku 1835 i stanowi mistrzowski przykład romantycznego dramatu metafizycznego. Historia łączy się tu moralitetem, a rzeczywistość ziemska z sakralną. Pierwsze dwa akty opowiadają historię życia rodzinnego hrabiego Henryka, poety, a także męża i ojca, który zapomina o swoich obowiązkach rodzinnych i zaniedbuje żonę oraz małego synka, za co przychodzi mu srogo zapłacić. Dwa kolejne akty skupiają się na służbie publicznej, a także na kwestii rewolucji, która ma moc doprowadzić do upadku starego porządku społecznego i wywołać zmiany. Henryk swoim postępowaniem doprowadza do obłędu i śmierci swoją żonę. Jest pełen pychy, egoizmu, fałszywie natchnionej poetyckości, która w realnych cierpieniach widzi głównie źródło dla twórczości. Jego działania zostają ukarane rodzinną tragedią, a sam Henryk skierowany na drogę służby bliźnim i miłości ewangelicznej. Jednak Henryk nadal popełnia błędy. Wizja rewolucji Krasińskiego w „Nie-Boskiej komedii” to starcie obozu arystokratycznego i tradycyjnego oraz demokratycznego i ateistycznego, przy czym obydwie strony wydają się być niezdolne do dalszego kształtowania rzeczywistości. W kulminacyjnej scenie dramatu obecna jest wielka polemika dwóch postaci przedstawiających dwie różne wizje – Hrabiego, obrońcy starego porządku, oraz Pankracego, przywódcy rewolucjonistów. Na koniec jednak wszyscy ponoszą klęskę. „Nie-Boską komedię” Zygmunta Krasińskiego znajdziecie na Woblink jako ebook, audiobook lub książkę papierową.

Inne książki Zygmunta Krasińskiego w księgarni internetowej Woblink

„Nie-Boska komedia” nie jest jedynym dziełem Zygmunta Krasińskiego, które na stałe weszło do klasyki polskiej literatury. Są wśród nich także z pewnością takie tytuły jak: „Irydion”, „Agaj-Han”, „Grób rodziny Reichstalów” czy „Władysław Herman i dwór jego”. Czekają one na Was na Woblink w formie książek papierowych, ebooków lub audiobooków.