okładka Europeizacja partii politycznych i grup interesuebook | pdf | Adam Burakowski, Agnieszka K. Cianciara, Jakub Wódka, Paweł Olszewski

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Celem niniejszego opracowania jest pogłębiona i wszechstronna refleksja o charakterze teoretycznym oraz empirycznym na temat procesów europeizacji krajowych aktorów życia politycznego, gospodarczego i społecznego.

Celem niniejszego opracowania jest pogłębiona i wszechstronna refleksja o charakterze teoretycznym oraz empirycznym na temat procesów europeizacji krajowych aktorów życia politycznego, gospodarczego i społecznego, w przypadku gdy państwo nie jest członkiem Unii Europejskiej i nie ma oficjalnie sformułowanej perspektywy członkostwa lub też gdy taka perspektywa formalnie istnieje, ale politycznie jest mało wiarygodna. Hipoteza badawcza zakłada, że mimo podobieństwa niektórych narzędzi stosowanych przez UE w ramach polityki rozszerzenia i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (w tym Partnerstwa Wschodniego), specyfi ka krajowego kontekstu instytucjonalnego w wymiarze politycznym oraz społeczno-gospodarczym, a także odmienność zachęt oferowanych przez UE (brak perspektywy członkostwa lub brak jej wiarygodności) skutkują w omawianych krajach odmiennymi formami, wzorami i efektami europeizacji, niż było to w przypadku krajów Europy Środkowej (rozszerzenie w latach 2004 i 2007). Dlatego ważnym celem cząstkowym jest refl eksja nad wzorami europeizacji w różnych kontekstach instytucjonalnych. Wydaje się, iż kluczowe jest pytanie o granice europeizacji oraz przekształcanie jej impulsów przez krajowych aktorów, chcących wykorzystać dostarczane zasoby unijne do budowy własnej pozycji i realizacji partykularnych interesów politycznych i gospodarczych oraz poszukujących w procesie europeizacji dodatkowych źródeł legitymizacji swoich działań na arenie wewnętrznej i międzynarodowej.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Europeizacja partii politycznych i grup interesu

    • Europeizacja partii...

      Ebook

      10,00 zł  

Opinie i oceny ebooka Europeizacja partii politycznych i grup interesu

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Europeizacja partii politycznych i grup interesu

Europeizacja partii politycznych i grup interesu

Adam Burakowski, Agnieszka K. Cianciara, Jakub Wódka, Paweł Olszewski,

Moja ocena:
full