okładka Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowaniaebook | pdf | Praca Zbiorowa

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści


Umowa o pracę rozwiązuje się za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia lub z upływem czasu, na który była zawarta. W przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę pracodawcę obowiązują liczne obowiązki i sformalizowana procedura. Umowę o pracę najczęściej rozwiązuje się za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie umowy powinno być dokonane na piśmie, a w razie wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony złożonego przez pracodawcę, powinien on podać przyczynę wypowiedzenia. Strony umowy obowiązuje także okres wypowiedzenia, po upływie którego umowa zostanie rozwiązana.

Umowa o pracę może zostać rozwiązana na podstawie szczególnych aktów prawnych. W razie jej rozwiązania z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podstawą rozwiązania może być ustawa o zwolnieniach grupowych. Dotyczy to pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Inną ustawą umożliwiającą rozwiązywanie umów o pracę w szczególny sposób jest tzw. tarcza antykryzysowa. Na jej podstawie możliwe będą – po wydaniu rozporządzenia wykonawczego regulującego cięcia etatów – zwolnienia w jednostkach sektora budżetowego, np. w Kancelarii Premiera, ministerstwach, urzędach wojewódzkich i urzędach podporządkowanych premierowi i poszczególnym ministrom. W takich przypadkach nie będą miały zastosowania przepisy o zwolnieniach grupowych. Zwolnienia nie obejmą jednak m.in. dyrektorów generalnych urzędów, kierowników czy głównych księgowych jednostek.

Ponadto przepisy tarczy antykryzysowej umożliwiają pracodawcom spoza sfery budżetowej, dotkniętym skutkami pandemii COVID-19, obniżenie kosztów związanych z rozwiązaniem stosunków pracy.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania

Opinie i oceny ebooka Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania

Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania

Praca Zbiorowa,

Moja ocena:
full