INFOR

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  PromocjaNowość
  okładka Spółki.W jakiej formie prowadzić biznes. Wyd.2, Ebook | Praca zbiorowa

  Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej to jedna z kluczowych decyzji podejmowanych podczas otwierania własnego biznesu. Od tego zależą m.in. późniejszy sposób podejmowania decyzji w firmie, odpowiedzialność za jej prowadzenie oraz podział zysków. Osoba rozpoczynająca prowadzenie biznesu bądź planująca jego przekształcenie ma do wyboru wiele form prawnych, w których może prowadzić działalność. Prawo polskie wyróżnia 8 różnych spółek. Najprostszą z ni...

  PromocjaNowość
  okładka Samochód w firmie, Ebook | Praca zbiorowa

  Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją bywają znaczne i po spełnieniu określonych warunków mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiele trudności są kwestie związane z odliczaniem VAT od pojazdów samochodowych. Publikacja w szczegółowy i usystematy...

  Promocja
  okładka Jakie wnioski i oświadczenia należy składać pracodawcy lub zleceniodawcy w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, Ebook | Agata Pinzuł

  Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Oprócz wprowadzenia nowej kwoty zmniejszającej podatek dochodowy i podwyższenia progów podatkowych zlikwidowano możliwość odliczania części składki zdrowotnej od podatku dochodowego (do końca 2021 r. było to nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej). W konsekwencji podatnik zapłaci pełną kwotę podatku (17% lub 32% podstawy opodatkowania) ora...

  Promocja
  okładka Skala podatkowa, ryczałt czy podatek liniowy – jaką formę opodatkowania wybrać w 2022 r., Ebook | Grzegorz Ziółkowski

  Wybór formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej PIT na 2022 r. nie jest sprawą prostą. Wszystko przez zmiany wprowadzone przez Polski Ład. Jednym z decydujących czynników przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania stała się bowiem składka zdrowotna, której w 2022 r. nie odliczymy od podatku. Nie można jednak zapomnieć o stawce podatku, kwocie wolnej od podatku czy ulgach przysługujących przy danej formie opodatkowania. Ważne jest również...

  Promocja
  okładka Jak po zmianach rozliczać wynagrodzenia w 2022 r, Ebook | Mariusz Pigulski

  W 2022 r. zmieniły się rozliczenia podatkowo-składkowe świadczeń (w tym wynagrodzeń) otrzymywanych przez zatrudnione osoby. Zmiany wprowadzono w ramach programu reform zwanych Polskim Ładem, którego przepisy zawarto w ustawie z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Polski Ład przesądza m.in. o: • wyższej kwocie zmniejszającej miesięczne zalicz...

  Promocja
  okładka Kodeks Kierowcy .Zmiany 2022, Ebook | Eliza Jamborska

  Z początkiem 2022 r. wprowadzono sporo zmian w przepisach dotyczących kierowców i innych użytkowników dróg. Przede wszystkim radykalnie zwiększono kary za szczególnie niebezpieczne wykroczenia drogowe. Zwiększono także maksymalną liczbę punktów karnych, które mogą zostać nałożone w przypadku naruszenia przepisów, a także wydłużono okres ich usuwania z centralnej ewidencji. Uzależniono ponadto wysokość składek OC od historii wykroczeń, w tym otrzymanych punktów k...

  Promocja
  okładka Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.Obowiązki pracodawców, Ebook | Praca zbiorowa

  Jest to kompleksowe opracowanie, które przedstawia krok po kroku zasady zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę. Uwzględniono w nim nowe obowiązki w zakresie ochrony tzw. sygnalistów, a także szczególne rozwiązania wprowadzone w czasie epidemii COVID-19. W książce objaśniono również, w jaki sposób obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. zmiany w zakresie zasiłków wpływają na rozwiązywanie umów bez wypowiedzenia w trybie art. 53 Kodeksu pracy, tj. z p...

  Promocja
  okładka PIT-y i ulgi podatkowe 2021, Ebook | Grzegorz Ziółkowski

  W rozliczeniu za 2021 r. podatnicy skorzystają z ulgi abolicyjnej, ulgi rehabilitacyjnej i ulgi na dziecko na nowych zasadach. W publikacji „PIT-y i ulgi podatkowe 2021” pokazujemy, jak zrobić to w prawidłowy sposób. Omawiamy również zasady sporządzania wszystkich zeznań, w tym zasady odliczania darowizn przekazywanych w trakcie 2021 r. w związku z epidemią COVID-19. Publikacja została wzbogacona o konkretne przykłady liczbowe wraz z wypełnionymi zeznaniami...

  Promocja
  okładka Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022, Ebook | Praca zbiorowa

  Poradnik przystępnie przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać zarówno rodzice, jak i inni członkowie najbliższej rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo omawia zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, a tak...

  Promocja
  okładka Wynagrodzenia 2022. Rozliczanie płac w praktyce, Ebook | Izabela Nowacka

  W książce szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę w 2022 r. Przystępnie przedstawiono zasady dokonywania potrąceń oraz sporządzania listy płac – zarówno dla pracowników, jak i zleceniobiorców – po rewolucyjnych zmianach wprowadzonych przez Polski Ład. Objaśniono także, jak prawidłowo rozliczać wpłaty do PPK. Uwzględniono przy tym przepisy szczególne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19. Ustalenie wysokości wynagrodzenia ...

  Promocja
  okładka PIT, CIT, Ryczałt 2022, Ebook | Praca zbiorowa

  Zamieszczone w publikacji ujednolicone wersje przepisów obejmują wszystkie zmiany, które z dniem 1 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone do ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o ryczałcie ewidencjonowanym. Szczególnie ważnym elementem publikacji jest przewodnik po zmianach w wyżej wymienionych przepisach. Dzięki temu przeglądowi można w najbardziej dogodny sposób zapoznać się z katalogiem zmian,...

  Promocja
  okładka Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój, Ebook | Radosław Kowalski

  W ramach Polskiego Ładu zmieniono przepisy dotyczące istniejących już rozwiązań podatkowych związanych z innowacyjnością firm, jak również wprowadzono kilka nowych. Z początkiem 2022 r. wchodzą w życie nowe regulacje, których stosowanie jest znacznie łatwiejsze w kontekście tzw. estońskiego CIT.  Zarówno podatnicy CIT, jak i PIT odnajdą w publikacji praktyczne informacje o tym, jak efektywnie korzystać z ulg o charakterze innowacyjnym, tj. ulgi B+R oraz I...

  Promocja
  okładka Czas pracy 2022. Planowanie, rozliczanie i ewidencja, Ebook | Praca zbiorowa

  Prawidłowe rozliczanie czasu pracy często sprawia problemy i wywołuje wątpliwości. Trudności przysparza też wybór najoptymalniejszego systemu czasu pracy. Zagadnienia te są bardzo istotne dla każdego pracodawcy. Nieznajomość obowiązujących zasad może okazać się kosztowna, ponieważ naruszenie przepisów o czasie pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które grozi kara grzywny od 1000 zł do nawet 30 000 zł. Nasza publikacja ułatwi pracodawcom pla...

  Promocja
  okładka Polski ład w praktyce Przewodnik po zmianach 2022. Prawo pracy , ZUS, Ebook | Praca zbiorowa

  W 2022 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Polski Ład zmienił sposób rozliczania wynagrodzeń pracowniczych. W praktyce bowiem wprowadzające go regulacje w znaczący sposób zmodyfikowały zasady opodatkowania i oskładkowania pensji pracownika. Ponadto od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady ustalania prawa do świadczeń chorobowych i ich rozliczania. Poradnik pomaga zapoznać się m.in. ze zmianami: ● w rozlic...

  Promocja
  okładka Polski ład w praktyce Przewodnik po zmianach 2022. Podatki , rachunkowość, Ebook | Praca zbiorowa

  Przewodnik po zmianach 2022 to publikacja zawierająca omówienie wszystkich zmian wprowadzanych w podatkach i rachunkowości z początkiem 2022 r., opublikowanych do dnia 10 stycznia 2022 r. Większość z nich została wprowadzona pakietem tzw. Polskiego Ładu, a ich zakres dosięga każdej dziedziny rozliczeń podatkowych. Właśnie ze względu liczbę zmian i szybkie tempo ich wprowadzenia warto skorzystać z kompendium informacji o zmianach zawartym w przewodniku. Przew...

  Promocja
  okładka Kodeks Pracy 2022., Ebook | Praca zbiorowa

  „Kodeks pracy 2022. Praktyczny komentarz z przykładami” to kompleksowe i przystępne objaśnienie wszystkich przepisów podstawowego aktu prawnego w zakresie prawa pracy. Najnowsze wydanie publikacji – cieszącej się od lat uznaniem Czytelników – przedstawia aktualne rozwiązania w zakresie prawa pracy obowiązujące w czasie pandemii COVID-19. Komentarz uwzględnia również najnowsze regulacje w zakresie prawa pracy wchodzące w życie w 2022 r. Omówiono w nim m.in.: ...

  Promocja
  okładka Ordynacja podatkowa, NIP 2022, Ebook | Praca zbiorowa

  Od 2022 r. obowiązują ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. Mają temu służyć znowelizowane przepisy, w których określono m.in.: • kto odpowiada za raportowanie transakcji dokonanych z nierezydentami, • jak prawidłowo sporządzić porozumienie inwestycyjne, • do kiedy można cofnąć wniosek o wydanie decyzji zabezpieczającej, • jak uzupełnić braki formalne wniosku złożonego do urzędu ska...

  Promocja
  okładka Laboratoria przyszłości, Ebook | Praca zbiorowa

  Problematyczne zagadnienia zostały omówione przez ekspertów oraz przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji i Nauki. W publikacji można znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania: • Do kiedy najpóźniej musi być kupiony sprzęt? • Jaką stawkę VAT należy zastosować do zakupu sprzętu? • Jakie wymogi dotyczą dokumentacji? • Jak należy opisać faktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”? • Jak zaewidencjonować towar opłac...

  Promocja
  okładka VAT 2022, Ebook | Praca Zbiorowa

  W publikacji zamieszczono komplet przepisów VAT na rok 2022 – ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług oraz wszystkie obowiązujące rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Uwzględniono przy tym zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw do 7 stycznia 2022 r. Cenną pomocą w zapoznaniu się z nowym regulacjami jest „Przewodnik po zmianach”, w którym zmiany wchodzące w życie w 2022 r. przedstawiono w układzie tematycznym. W tej części publikacji Czy...

  Promocja
  okładka Ryczałt ewidencjonowany, Ebook | Praca zbiorowa

  Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Poradnik w jasny i przejrzysty sposób opisuje sytuacje oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc wybrać opodatkowanie w tej formie. Wskazuje również, kto nie może z niego skorzystać, ponieważ dla pewnych podmiotów wybór opodatkowania w tej formie jest niedopuszczalny. Publikacja pomaga w podjęciu decyzji, czy ryczałt...

  Promocja
  okładka Wielkie śmiałe cele czyli jak inspirować siebie i innych do wysokich lotów, Książka | Ryszard Pieńkowski

  Czy warto w życiu postawić wszystko na jedną kartę? Jak to jest być sobie sterem, żeglarzem i okrętem? Jak znaleźć w życiu wielki, śmiały cel? O swojej drodze i swoich wyborach w autobiografii edukacyjno-poradniczej opowiada Ryszard Pieńkowski. Autor przedstawia realia tworzenia firmy w Polsce lat 80. XX wieku oraz doświadczenia zdobyte przez ponad 30 lat kierowania przedsiębiorstwem na konkurencyjnym rynku. Do tego dokłada praktykę z ponad 50 lat zarządzania ludźmi. Dzięki t...

  Promocja
  okładka Wielkie śmiałe cele czyli jak inspirować siebie i innych do wysokich lotów, Ebook | Ryszard Pieńkowski

  Czy warto w życiu postawić wszystko na jedną kartę? Jak to jest być sobie sterem, żeglarzem i okrętem? Jak znaleźć w życiu wielki, śmiały cel? O swojej drodze i swoich wyborach w autobiografii edukacyjno-poradniczej opowiada Ryszard Pieńkowski. Autor przedstawia realia tworzenia firmy w Polsce lat 80. XX wieku oraz doświadczenia zdobyte przez ponad 30 lat kierowania przedsiębiorstwem na konkurencyjnym rynku. Do tego dokłada praktykę z ponad 50 lat zarządzania ...

  Promocja
  okładka Przekształcenie działalności, połączenia, przejęcia – skutki dla rozliczeń VAT, Ebook | Marcin Jasiński

  Wybór formy prowadzonej działalności zależy od podatnika. Decydują o tym różne względy, rozmiar działalności, kwestie podatkowe, rodzinne itp. Wybór formy przy rozpoczęciu działalności nie oznacza, że jesteśmy nim związani. Można zawsze go zmienić. W publikacji omawiamy skutki takich zmian dla rozliczeń VAT zarówno dla poprzednika, jak i następcy tj. zasady: • odliczania VAT naliczonego i korzystania z nadwyżki podatku naliczonego przez następcę • korekt s...

  Promocja
  okładka Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja jest praktycznym objaśnieniem istotnych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, z których część obowiązuje już od 18 września 2021 r., a część wejdzie w życie od 2022 r. W odniesieniu do każdej zmiany nie tylko wyjaśniono, na czym ona polega, lecz także podano jej ocenę – jako pozytywnej, negatywnej lub neutralnej dla podmiotów, których dotyczy. Ponadto poszczególne zmiany zostały opatrzone komentarzem eksperta. Celem tej nowelizacji jest: • u...