okładka Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarzebook | pdf | Iwona Romańczuk, Maria Rzewnicka

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wprowadzony został nowy model selektywnego zbierania odpadów w podziale na odpowiednie frakcje. Gminy, a także przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów mają wiele wątpliwości i pytań z tym związanych. Z myślą o nich powstał praktyczny komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierający wiele rozwiązań i wyjaśnień.

O praktyczności komentarza świadczą:

• liczne przykłady wyjaśniające aktualne problemy związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz wprowadzoną reformą w tym zakresie;

• szeroko skomentowane obowiązki podmiotów, które uczestniczą w procesie zagospodarowania odpadami komunalnymi;

• praktyczne wzory regulaminów, uchwał, umów;

• omówienie błędów w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

• aktualne orzecznictwo sądów powszechnych oraz organów nadzorujących i kontrolujących jednostki samorządu terytorialnego;

• instrukcja, jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty złożyć, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności uregulowanej w ustawie.

Autorki komentarza omawiają aktualne problemy, z jakimi muszą się zmierzyć podmioty wykonujące działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz jednostki odpowiedzialne za gospodarkę komunalną. Proponują rozwiązania i odpowiedzi na wiele pytań powstających w związku ze stosowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z wprowadzoną od 1 lipca 2017 r. „rewolucją śmieciową”.

Książka ma też suplement elektroniczny w postaci specjalnie przygotowanego serwisu z aktywnymi wzorami dokumentów. Są to m.in.:

• wzór regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

• wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

• wzór decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

• wzór uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Aktywne wersje wszystkich wzorów są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do książki.

Dzięki publikacji można dowiedzieć się:

• Jaki wpływ będzie miało nowe rozporządzenie o selektywnej zbiórce odpadów na dotychczas obowiązujące umowy niedostosowane do rozporządzenia?

• Kiedy można stosować okres przejściowy dla nowych rozwiązań wprowadzonych od 1 lipca 2017 r.?

• Kto ma dostosować nowe oznaczenia pojemników oraz kto poniesie koszty dostosowania?

• Czy i w jaki sposób należy oznaczyć worki stosowane w selektywnej zbiórce odpadów?

• Jakich błędów uniknąć, tworząc regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy?

• Jak skonstruować prawidłową uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu?

• Czy gmina może w drodze aktu prawa miejscowego przenieść obowiązek utrzymania czystości przystanków komunikacyjnych na inny podmiot np. na użytkownika terenu?

• Jak długo należy przechowywać umowy i dowody opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych?

• Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek zorganizować przetarg w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku organizowania przetargu jedynie na odbieranie odpadów komunalnych?

• Jakie kryteria wyboru RIPOK-u należy przyjąć, gdy w regionie są dwie instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych?

• Czy w obowiązującym stanie prawnym rada gminy może uzależniać wysokość pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby osób w gospodarstwie domowym?

• Jak i w jakim zakresie należy stosować do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przepisy ustawy o odpadach?

• Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek zorganizować przetarg w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku organizowania przetargu na nieruchomości w części zamieszkałe, a w części niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne?


Iwona Romańczuk – radca prawny, wcześniej pracownik administracji samorządowej. Praktyk w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego i samorządowego. Specjalizuje się w prawie administracji publicznej, z uwzględnieniem gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Jest autorką publikacji o tej tematyce. Obecnie jest także redaktorem prowadzącym w Wydawnictwie INFOR.

Maria Rzewnicka – radca prawny, a także pracownik samorządowej spółki prawa handlowego powołanej do zadań o charakterze użyteczności publicznej. Prowadzi również kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w prawie cywilnym, prawie ochrony konkurencji oraz problematyce szeroko pojętej działalności gospodarczej, ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami. 

Szczegółowe informacje na temat ebooka Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz

Opinie i oceny ebooka Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz

Iwona Romańczuk, Maria Rzewnicka,

Moja ocena: