Darmowe Ebooki dla młodzieży

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Kobieta – przestrzeń konfliktów, pole walk, Ebook | Inga B. Kuźma, Edyta B. Pietrzak

  Autorki, korzystając z wielu różnych teorii oraz metodologii wyrastających z nauk społecznych i humanistycznych, demaskują źródła i mechanizmy opresji ze względu na płeć oraz rolę, jaką w reprodukcji nierówności odgrywa sposób opowiadania historii. W swoich esejach dowodzą, że ów sposób nigdy nie jest niewinny politycznie. Praca Autorek uderza w „czułą strunę” wielu osób zajmujących się formalną i nieformalną edukacją historyczną, którzy chcą opowiadać dzieje ludzkości z uwzg...

  Nowość
  okładka Rodzina Newcome’ów tom 1, Ebook | William Makepeace Thackeray

  Epopeja z życia dziewiętnastowiecznej angielskiej burżuazji. Na przestrzeni kilku pokoleń rodzina Newcome staje się cenioną familią bankierów, zdobywa fortunę i pomnaża majątek poprzez aranżowane małżeństwa z przedstawicielami arystokracji. Prywatne uczucia i dążenia jej członków nie mają przy tym większego znaczenia. Ale nawet w najbardziej wyrachowanym rodzie zdarzają się jednostki wrażliwe i stawiające na autentyczne relacje - takie jak szlachetny pułkownik Thomas Newcome ...

  okładka Translatoryka i Translacje, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Podejmowane przez autorów prezentowanej publikacji kwestie, zarówno te natury systemowej [...], jak i te traktujące o merytorycznych aspektach profesji translatorskiej [...] z pewnością nie przyniosą gotowych rozwiązań wszelkich napotykanych problemów i nie udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania stawiane przez tłumaczy. [...] omawiane zagadnienia przyczynią się jednak do wzbogacenia katalogu przekładoznawczych pozycji wydawniczych o wartościowe wystąpienia autorów, będących ...

  okładka Języki specjalistyczne w komunikacji interkulturowej, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja stanowi próbę szerszego spojrzenia na problematykę języków specjalistycznych. Wychodzi ona poza ramy badawcze wyznaczane tradycyjnie przez lingwistykę, glottodydaktykę czy translatorykę. W prezentowanym zbiorze przedmiotem refleksji oraz obiektem analizy jest użycie języka w różnych kontekstach komunikacyjnych, zwłaszcza instytucjonalnych, ukazywanych z perspektywy międzykulturowej._x000D_ Rozdziały zostały przygotowane przez pracowników powstałej w 2018 roku Kated...

  okładka Toponimia powiatu tureckiego, Ebook | Ewelina Zając

  Tom stanowi teoretyczne uzupełnienie publikacji Eweliny Zając Toponimia powiatu tureckiego. Słownik nazw (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016). Zawiera analizę zebranego materiału słownikowego dotyczącą zjawisk semantycznych i strukturalnych zapisanych w onimach. Autorka (będąc autochtonką) zebrała wszelkie toponimy z powiatu tureckiego (1725 nazw) – nie tylko pochodzące ze źródeł historycznych, lecz także zgromadzone podczas eksploracji terenowej – a następnie wzbo...

  okładka Migracja w języku, literaturze i kulturze, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Migracja w języku, literaturze i kulturze to monografia zbiorowa podsumowująca spotkanie młodych naukowców, które miało miejsce w maju 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prezentowany tom zawiera rozważania koncentrujące się na niezwykle aktualnym i wciąż powracającym zagadnieniu migracji. W swoich badaniach Autorzy poszczególnych rozdziałów główną problematykę traktują różnorodnie, odnosząc się do niej bezpośrednio lub jedynie nawiązując do metaforycz...

  okładka Speclang 2. Fachsprachen – Ausbildung –Karrierechancen, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Band der Reihe SPECLANG die interessierten Leser/-innen erreichen soll (1. Band, vgl. Stawikowska-Marcinkowska 2016). Die thematische Vielfalt ist breit: von der Fachsprachen-, Übersetzungsforschung und Lexikographie über Didaktik/Methodik des Fremdsprachen-/Fachsprachenunterrichts bis hin zur Reflexion über die Konsequenzen der aktuellen Marktanforderungen für das Fach Germanistik polenweit. Mit dem regen Gedankenaustausch durch die einzelnen Beiträge wird ein Anstoß zur wei...

  okładka Gatunkowe i stylistyczne wyznaczniki listów miłosnych Borysa Pasternaka, Ebook | Anna Stępniak

  Celem rozprawy jest przedstawienie gatunkowych i stylistycznych wyznaczników listów miłosnych Borysa Pasternaka na podstawie jego prywatnej korespondencji z czterema kobietami: Mariną Cwietajewą, Eugenią Łurje, Zinaidą Neuhaus i Olgą Iwińską. Język Pasternaka w jego długich, wielostronicowych listach miłosnych czyni każdą z korespondencji niepowtarzalną. Mimo że listy jako odmiana gatunkowa przyzwyczaiły nas do swej poznawczej funkcji, miłosną korespondencję Borysa Pasternaka...

  okładka Le comique de phrases autonymiques polonaises et françaises, Ebook | Magdalena Lipińska

  [...] Ce travail est basé sur un matériel très large, parfaitement interprété et étayé par des arguments convaincants. La comparaison avec le livre du même auteur Komizm polskich i francuskich zdań cytowanych. Analiza semantyczna, stylistyczna i pragmatyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (2016), montre que [...] le texte n’est pas une simple traduction de la version polonaise antérieure mais il a été adapté, par endroits, en vue d’une meilleure réception par un le...

  okładka Rzym a Półwysep Iberyjski, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Historia Półwyspu Iberyjskiego nie zaczęła się wraz z podbojem Rzymian, jednak ich wkroczenie na Półwysep wywarło ogromny wpływ na losy zamieszkujących tam ludów. Aktualność dziedzictwa starożytnego Rzymu na Półwyspie Iberyjskim do .dziś intryguje badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, stąd poszczególne .rozdziały publikacji zostały poświęcone zagadnieniom językoznawczym, literaturoznawczym, historycznym i archeologicznym. Jest to pierwsza tego typu interdyscyplin...

  okładka Traduttologia e Traduzioni, vol. II, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  “Questo volume [...] offre un ricco panorama di contributi su un tema di grande attualità: l’identità linguistica e culturale nel campo delle traduzioni. Il libro offre aggiornamenti preziosi e stimolanti sia per gli studiosi di linguistica, sia per i traduttologi più interessati airambito letterario. Chi in futuro si occuperà del tema deU’identità linguistica e culturale non potrà non tenere conto delle ricerche raccolte in questo volume”._x000D_ (dalla recensione del prof. ...

  okładka Berichterstattung deutschsprachiger Lokalzeitungen an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts - die Lodzer Zeitung und der Gießener Anzeiger im Vergleich, Ebook | Marcin Michoń

  Die vergleichende Analyse historischer Pressetexte aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert bietet die Möglichkeit, die Entwicklung der Textkategorie des Berichts zu beobachten, und zeigt auch die Entwicklung der Struktur der Zeitung, in diesem Fall zwei deutschsprachiger Zeitungen, der Lodzer Zeitung und des Gießener Anzeigers, die unter verschiedenen historischen und sprachlichen Bedingungen erschienen sind. Die Lodzer Zeitung war die erste deutsche Zeitung in dem im r...

  okładka Germanistinnen und Germanisten im Beruf – zwischen Ausbildung und Realität, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Die berufliche Positionierung der angehenden Germanist(inn)en auf dem gegenwärtigen Arbeitsmarkt ist mittlerweile Gegenstand zahlreicher Diskussionspanels, Tagungen und Beiträge. Im Mittelpunkt der Debatte steht zum einen die Frage nach aktueller gesellschaftlicher Relevanz der Germanistik und nach deren möglicher inhaltlicher Ausrichtung auf andere als traditionell bewährte Fächer (Literatur oder Sprachwissenschaft), z. B. Fachkommunikation, Fachsprachenunterricht, Fachdolme...

  okładka Moving between Modes, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Professor Alina Kwiatkowska’s untimely departure prevented her from seeing this publication project through to the end. This book is dedicated to her memory and it is only suitable to have the volume summarised in Professor Kwiatkowska’s own words, coming from a draft of the former editor’s introductory chapter:_x000D_ “The present collection of papers was inspired by the international conference on lntersemiotic Translation held at the University of Łódź in 2013. Organized b...

  okładka Voces dialogantes, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  El presente volumen contiene cuarenta trabajos academicos preparados ex profeso para el homenaje al profesor Wiaczesław Nowikow. Los articulos han sido distribuidos en seis secciones, atendiendo a su contenido temático, a fin de mostrar un orden coherente que, al mismo tiempo, descubra contenidos y aproximaciones comunes. Dado el campo de especialización del homenajeado, la mayoría de las contribuciones –treinta y una– pertenecen al ámbito de la lingüística, en tanto que otro...

  okładka La néologie de l’adjectif en français actuel, Ebook | Alicja Kacprzak

  Parmi de nombreux travaux traitant l’adjectif sous différents angles, force est de constater l’absence quasi complète d’études visant ses dernières tendances évolutives. Cet ouvrage présente l’image de la néologie adjectivale en français de nos jours ; par cela il rend compte de la dynamique de cette catégorie au début du IIIe millénaire._x000D_ La recherche s’appuie sur un corpus d’unités adjectivales recueillies à partir de 2014/2015 au sein des observatoires de repérage se...

  okładka Las formas verbales con vector de posterioridad en el español peninsular y en su variedad mexicana, Ebook | Witold Sobczak

  Publikacja nie ma odpowiedników na rynku polskim i jest dziełem nowatorskim. Dotychczas nie ukazało się tak pełne opracowanie naukowe podjętego tematu. Monografia wpisuje się w toczącą się w świecie hispanistycznym dyskusję nad ewolucją form czasów przyszłych w literackiej odmianie hiszpańszczyzny amerykańskiej i europejskiej. Autor wychodzi naprzeciw rosnącemu w Polsce zainteresowaniu odmianami hiszpańszczyzny amerykańskiej, w tym meksykańskiej. Wyniki jego badania są dość z...

  okładka Focus on events and narratives in language, psychology, social and medical practice, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  The papers in this volume concern events and narratives from a variety of theoretical and practical perspectives. The first and second papers by Janusz Badio deal with fictional dialogue and the use of stereotypical gender roles in the construal of a story. The chapter by Tomasz Dobrogoszcz analyses the story by A.S. Byatt’s “The Djinn in the Nightingale’s Eye”; Hans Giessen looks at the first European Games held in Baku in 2015. Aleksandr N. Kornev and lngrida Balčiūnienė’s ...

  okładka Utile e traducibile, Ebook | Agnieszka Woch, Justyna Groblińska, Katarzyna Kowalik

  La dispensa Utile e traducibile.Esercizi di lessico settoriale e quotidiano nasce dalla necessitè di fornire ai docenti del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Łódź uno strumento originale che permetta di formare i futuri insegnanti e traduttori della lingua italiana. Il manuale si basa sull’esperienza diretta delle autrici ed è rivolto agli apprendenti polacchi di lingua italiana a livello B1 o superiore. È stato ideato come strumento pratico per favorire Io stu...

  okładka Вопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  В предлагаемой читателю монографии затрагиваются вопросы семантики и стилистики, представленные в различных ракурсах: лингвистическом, коммуникативном, историческом, культурологическом и функциональном. Широкий спектр затронутых в монографии научных проблем, объединённых лингвистическим дискурсом, привлёк внимание также литературоведов, культурологов и переводоведов. Исследовательское поле статей охватывает следующие лингвистические области: лингвистическую теорию и практику,...

  okładka Speclang 2. Języki specjalistyczne. Edukacja – Perspektywy – Kariera, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Niniejsza monografia w języku polskim, tom drugi serii Speclang (zob. tom 1 Makowski 2016), jako podsumowanie wydarzeń Speclang 2017 przybliża badania dotyczące języków obcych w środowisku zawodowym. Równolegle ukazuje się również monografia w języku niemieckim, Speclang 2. Fachsprachen. Ausbildung – Perspektiven – Karriere. Różnorodność tematyczna obydwu tomów obejmuje m.in. języki specjalistyczne, dydaktykę języków specjalistycznych oraz refleksję na temat wymagań współczes...

  okładka Предпереводческий анализ текста как первый этап стихотворного перевода, Ebook | Anna Bednarczyk

  Переводчик должен ответить на вопрос «что перевести?», а значит определить «какие у него доминанты» и «как перевести?», то есть «какие имеются возможности перевода?», но, прежде всего, он должен знать «почему?» принимает именно такие, а не иные решения, которые мотивированы вопросом о причине и цели предпринимаемых действий._x000D_ Причина, а значит то, что принуждает меня – переводчика искать потенциальные соответствия и прибегать к трансформациям и цель, а значит то, чего я...

  okładka El gallego y el castellano en contacto: code-switching, convergencias y otros fenómenos de contacto entre lenguas, Ebook | Marta Pawlikowska

  Las lenguas acompañan al hombre en su día a día prácticamente desde siempre describiendo realidades y creando unas totalmente nuevas, pero las lenguas en sí mismas son unas creaciones fascinantes que se desarrollan, cambian, se transforman y se actualizan por medio de sus hablantes. El contacto entre lenguas crea, además, unos fenómenos que demuestran una gran capacidad de los usuarios de adaptar y/o adoptar las estructuras gramaticales, de inventar vocablos nuevos y de unir ...

  okładka Fach- und Gemeinsprache in deren Wechselbeziehungen und diffusem Spannungsfeld, Ebook | Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska

  Die Adressaten der vorgelegten Arbeit sind sowohl Linguisten als auch Juristen – aber zweifellos mit einem Hinweis auf die ersten. Sie – insbesondere diejenigen, die sich mit Lexikologie und Lexikographie befassen – sind zunächst mit dem lexikalischen Fortschritt von Sprachen (einschließlich Deutsch) konfrontiert, der sich aus der zunehmenden Integration des Fachvokabulars in die allgemeine Sprache ergibt. Wie bei der Assimilation der IT-Terminologie nach der Verbreitung der ...

Co oznacza, że ebook jest darmowy?

Darmowe ebooki to książki w pełnej wersji, które każdy zarejestrowany użytkownik może nieodpłatnie dodać do swojej wirtualnej półki. Obecnie w ofercie księgarni Woblink.com znajduje się ponad tysiąc bezpłatnych ebooków.

Książki znajdujące się w kategorii darmowych ebooków w sklepie internetowym Woblink.com poruszają wiele różnych tematów. Są tutaj zarówno klasyczne utwory literackie, literatura współczesna, magazyny tematyczne, jak i literatura specjalistyczna. Mieszczą się tutaj na przykład takie pozycje jak „Murzyn z załogi Narcyza” Josepha Conrada, „Wariat i zakonnica” Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Poranek dygnitarza” i „Pamiętnik szaleńca” Mikołaja Gogola, „Historia żółtej ciżemki” Antoniny Domańskiej, powieść poetycka „Arab” Juliusza Słowackiego, „Szepty zgładzonych” oraz „Echo zgasłego świata” Polskich Fanów Metra 2033, „Dziecięce koszmary i fantazje” będące zbiorem dziecięcych opowiadań H. P. Lovecrafta czy też wiele numerów „Magazynu Histeria” poświęconego szeroko pojętej grozie. Nie zabrakło tutaj również książek specjalistycznych jak między innymi „Psychologia inwestowania, czyli o niedoskonałych ludziach, uniwersalnych zasadach i efektywnym działaniu” oraz „Przedsiębiorczość w teorii i badaniach. Perspektywa młodych badaczy”.

Wszystkie ebooki znajdujące się w tej kategorii można pobrać zupełnie bezpłatnie – wystarczy wcześniej założyć konto w księgarni internetowej Woblink.com, wybrać konkretny tytuł i dodać go do swojej wirtualnej półki, klikając w przycisk „Pobierz”.

Pobierając darmowe ebooki w księgarni Woblink.com masz gwarancję tego, że korzystasz z całkowicie legalnych źródeł, w przeciwieństwie do serwisów takich jak chomikuj czy torrenty, których należy unikać.

Mobi na Kindle

MOBI jest formatem plików dedykowanym dla publikacji elektronicznych stworzonym przez francuską firmę Mobipocket S.A., a obecnie obsługującym głównie czytniki Kindle stworzone przez Amazona. Częstym problemem podczas korzystania z Kindle i plików w formacie MOBI jest przesyłanie ich na urządzenie. Opcji przesłania ebooków na ten konkretny czytnik jest kilka. Można posłużyć się opcją „Send to Kindle Apps”, aplikacją Calibre, przesłać pliki w wiadomości e-mail, skonfigurować automatyczną wysyłkę plików, a także wgrać ebooki przy pomocy kabla USB.

Epub na telefon (smartfona)

EPUB jest nowoczesnym formatem, który obecnie stał się standardem publikacji ebooków. Format ten umożliwia zmienianie wielkości czy rodzaju fontu, a także pozwala na dopasowanie wyświetlanego tekstu do ekranu, na którym jest odczytywany. To duża zaleta podczas czytania ebooków na ekranie smartfona, ponieważ tekst pozostaje czytelny. EPUB najlepiej ze wszystkich formatów sprawdza się przy czytaniu książek na telefonach komórkowych (zwłaszcza smartfonach). Aby odtworzyć pliki w tym formacie, należy pobrać na urządzenie odpowiednią aplikację obsługującą pliki EPUB.