Wirtualne Targi Książki

Nowości Inne - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Nowości
  Nowość
  okładka Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta nauczyciela oraz prawo pracy (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Lidia Marciniak

  Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór, które wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, jak i regulacji Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych.Dotyczą one takich zagadnień, jak:• nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy nauczycieli,• wynagradzanie, czas pracy i urlopy nauczycieli,• awans zawodowy oraz...

  Nowość
  okładka Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze socjalnej (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Katarzyna Małysa-Sulińska, Mirosław Stec

  Celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, czy obowiązujące przepisy stwarzają jednostkom samorządu terytorialnego możliwość odpowiedzialnego prowadzenia polityki społecznej wobec członków wspólnoty.Autorzy omówili m.in. takie zagadnienia, jak:• praca zarobkowa a prawo do świadczenia dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością,• prawo do renty i emerytury a przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego,• rozwój modelu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej,• pomoc w zaspokajaniu potrzeb ...

  Nowość
  okładka Darowizny, testamenty, spadki, Ebook | Anna Maliszewska

  Praktyczna publikacja, która pomoże zaplanować wszystkie czynności związane z przekazaniem majątku m.in. na wypadek śmierci. Autorka bardzo przystępnie wyjaśnia, jak prawidłowo i zgodnie z prawem dokonać darowizny, zawrzeć umowę o dożywocie bądź sporządzić testament. Szczegółowo omawia też zasady dziedziczenia ustawowego, skutki przyjęcia spadku, a także zmiany, jakie są planowane w tym zakresie. Czytelnik dowie się z książki m.in.: ■ kiedy testament ust...

  Nowość
  okładka Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk

  Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami, z uwzględnieniem publicznych zasobów nieruchomości. Szczegółowo przeanalizowano w niej procedury obrotu nieruchomościami i tworzenia rozmaitych zasobów nieruchomości publicznych, problematykę związaną z wywłaszczaniem, ograniczaniem praw do nieruchomości, wyceną, scalaniem i podziałami nieruchomości, a także z ustalaniem opłat adiacenckich, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i zarząd nie...

  Nowość
  okładka Podatki w grupie kapitałowej. Obowiązki sprawozdawcze (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Jarosław F. Mika

  Publikacja omawia problemy związane z obowiązkami i ryzykami podatkowymi podmiotów działających w ramach grup kapitałowych, w szczególności z raportowaniem oraz identyfikacją przesłanek obligujących do powstania obowiązków podatkowych dla tych grup. Autorzy zwracają uwagę przede wszystkim na matrycę transakcji kontrolowanych, korektę i kompensatę cen transferowych jako narzędzia urynkowienia transakcji grupowych.W opracowaniu przedstawiono ponadto:– reguły opodatkowania VAT t...

  Nowość
  okładka Prawo o ruchu drogowym. Komentarz (pdf), Ebook | Michał Burtowy

  Komentarz przystępnie i praktycznie omawia zagadnienia dotyczące zasad zachowania na drodze, obowiązków uczestników ruchu – kierujących pojazdami i pieszych, warunków dopuszczania pojazdów do ruchu, rejestracji pojazdów oraz ich badań technicznych.Drugie wydanie uwzględnia wszystkie zmiany ustawodawcze i rozwój orzecznictwa w przedmiotowym zakresie od czasu ukazania się I wydania, w tym nowelizację art. 44 p.r.d., która wejdzie w życie 1 października 2023 r.Aktualizacje obejm...

  Nowość
  okładka Zobowiązania masy upadłości (pdf), Ebook | Bartosz Sierakowski

  W książce omówiono charakter prawny instytucji zobowiązań masy upadłości oraz jej wpływ na wszczęcie i przebieg postępowania upadłościowego. Poruszono m.in. takie zagadnienia jak:sposób ustalania i zaspokajania zobowiązań masy upadłości,zobowiązania z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk,czas powstania zobowiązania a jego kwalifikacja do kategorii zobowiązań masy upadłości,niedopuszczalność prowadzenia egzekucji...

  Nowość
  okładka PIT. Komentarz 2023 (pdf), Ebook | Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest jedną z ważniejszych ustaw podatkowych, w sposób bezpośredni dotyczy kilkudziesięciu milionów podatników, a stosowanie jej przepisów wciąż napotyka wiele problemów interpretacyjnych.Autorki w prosty i przystępny sposób pomagają zrozumieć zawiłości ustawy, omawiając m.in. zagadnienia dotyczące:• przepisów przejściowych odnoszących się do konfliktu zbrojnego w Ukrainie,• nowych zasad rozliczania małżonków i osób samotnie...

  Nowość
  okładka Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Komentarz (pdf), Ebook | Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka

  Komentarz obejmuje analizę przepisów regulujących opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zawartych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.W trzecim wydaniu uwzględnione zostały zmiany dotyczące m.in.:• zasad opodatkowania dla przychodów z najmu, wprowadzonych od 1 stycznia 2023 r.; z tą datą podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego (tj. osiąganego poza działalnośc...

  Nowość
  okładka Mandat radnego – prawa, obowiązki i ograniczenia (pdf), Ebook | Anna Wierzbica

  W książce przedstawiono analizę praw, obowiązków i ograniczeń wynikających z wykonywania przedstawicielskiego mandatu radnego.Omówiono m.in. takie zagadnienia jak:• ślubowanie radnego i składanie oświadczeń majątkowych,• obowiązek kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej oraz utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,• prawo do: uczestniczenia w komisjach organu stanowiącego, składania interpelacji i zapytań, ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonar...

  Nowość
  okładka System Prawa Samorządu Terytorialnego. Tom 3. Samodzielność samorządu terytorialnego – granice i perspektywy (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Irena Lipowicz (redaktor naukowy serii)

  Trzeci tom Systemu Prawa Samorządu Terytorialnego prezentuje zagadnienia granic i perspektyw samodzielności samorządu terytorialnego, w tym m.in.:• nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego,• kontrola administracyjna oraz kontrola zarządcza,• kierownictwo w samorządzie terytorialnym,• odpowiedzialność polityczna, finansowa, odszkodowawcza, karna organu, funkcjonariusza i osób piastujących funkcje,• sądowa ochrona samodzielności samorządu terytorialnego,• kontrola inst...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.