Podręczniki i encyklopedie

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Katechizm GIM 2 Jestem z Wami, Książka | Małgorzata Juda-Mieloch, Władysław Kubik, Łus
  Promocja
  okładka Katechizm GIM 2 Jestem z Wami, Książka | Małgorzata Juda-Mieloch, Władysław Kubik, Łus

  Praca z podręcznikiem Jestem z wami ma pomóc uczniom odkryć prawdziwy sens wolności i szczęścia w Jezusie Chrystusie. Treści - tak jak cała seria podręczników Odsłonić twarz Chrystusa - służą ewangelizacji młodzieży i jednocześnie zawierają bogaty materiał wprowadzający we wtajemniczenie chrześcijańskie, szczególnie przygotowanie do bierzmowania. Podobnie jak w podręczniku do klasy I autorzy podeszli do nauczania integralnie: treści nawiązują do życia osobistego i społecznego...

  Promocja
  okładka Katechizm SP 6 Przemienieni przez Boga ćw, Książka |
  Promocja
  okładka Katechizm SP 6 Przemienieni przez Boga ćw, Książka |

  Promocja
  okładka Jezus prowadzi i zbawia 3 Podręcznik W drodze do Emaus Gimnazjum, Książka |
  Promocja
  okładka Jezus prowadzi i zbawia 3 Podręcznik W drodze do Emaus Gimnazjum, Książka |

  Nowa wersja podręcznika jest w pełni dostosowana do założeń Programu nauczania religii dla gimnazjum: • treści, jak i opracowanie graficzne są nowe • myślą przewodnią podręcznika jest pomoc katechizowanym w odkrywaniu tajemnicy Boga. Kościół ukazany jest jako wspólnota Ludu Bożego, w której młodzi chrześcijanie umocnieni zostają darem Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania • strona graficzna podręcznika odwołuje się do języka symbolicznego jako tego, który jest najbardziej...

  Promocja
  okładka W domu i rodzinie Jezusa 1 podręcznik W drodze do Wieczernika Szkoła podstawowa, Książka |
  Promocja
  okładka W domu i rodzinie Jezusa 1 podręcznik W drodze do Wieczernika Szkoła podstawowa, Książka |

  Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej

  Promocja
  okładka W domu i rodzinie Jezusa 1 zeszyt ucznia, Książka | Kubik Władysław, Łuszczak Grzegorz, Cz Teresa
  Promocja
  okładka W domu i rodzinie Jezusa 1 zeszyt ucznia, Książka | Kubik Władysław, Łuszczak Grzegorz, Cz Teresa

  Ćwiczenia do religii dla klasy I szkoły podstawowej

  Promocja
  okładka Bliscy sercu Jezusa 2 Zeszyt ucznia W drodze do Wieczernika szkoła podstawowa, Książka |
  Promocja
  okładka Bliscy sercu Jezusa 2 Zeszyt ucznia W drodze do Wieczernika szkoła podstawowa, Książka |

  Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej. Może być stosowany jedynie jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-12-01/1-11. Nowa wersja zeszytu ucznia ma nową szatę graficzną, ale niezmieniony format. Zgodnie ze spostrzeżeniami katechetów umieszczono w nim kilka nowych ćwiczeń. Treści zeszytu ucznia są zgodne z dotychczasowym podręcznikiem metodycz...

  Promocja
  okładka Bliscy sercu Jezusa 2 Podręcznik W drodze do Wieczernika szkoła podstawowa, Książka |
  Promocja
  okładka Bliscy sercu Jezusa 2 Podręcznik W drodze do Wieczernika szkoła podstawowa, Książka |

  Podręcznik nr AZ-12-01/1-11 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych przeznaczony dla klasy 2 szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania AZ-1-01/1 z dnia 20.09.2001 r. Numer dopuszczenia podręcznika: 874/2010 Nowa wersja podręcznika ucznia do kl. 2 - podobnie jak kl. 1 - została przygotowana w formacie A4, ma większą czcionkę i nie zawiera ćwiczeń do wypełniania przez uczniów. Podręcznik będzie więc mógł...

  Promocja
  okładka Katechizm SP 1 Jesteśmy w rodzinie podr, Książka | Kubik Władysław
  Promocja
  okładka Katechizm SP 1 Jesteśmy w rodzinie podr, Książka | Kubik Władysław

  Katechizm wypełnia założenia katechezy inicjacyjnej. Ukazuje Kościół jako rodzinę Pana Jezusa, w którą dziecko zostało włączone. Zgodnie z Programem nauczania religii w nowym podręczniku i ćwiczeniach oraz w poradniku metodycznym treści i zadania przygotowują uczniów do włączenia się w życie Kościoła - świadome obchody roku liturgicznego (przeżywanie tajemnic naszego zbawienia) i życie zgodne z Ewangelią (pełna formacja chrześcijańska). Każda z 55. jednostek lekcyjnych jest r...

  Promocja
  okładka Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa 1 Zeszyt ucznia Ćwiczenia do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej, Książka | Kubik Władysław
  Promocja
  okładka Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa 1 Zeszyt ucznia Ćwiczenia do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej, Książka | Kubik Władysław

  Seria podręczników "W drodze do Wieczernika" ma na celu inicjację dzieci w wieku 6-8 lat w sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystii. W klasie 1 akcent położony jest na osobiste przeżywanie wiary przez sześciolatka, w klasach 2 i 3 - na doświadczenie Boga we wspólnocie.

  Promocja
  okładka Nasza Boża Rodzina Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich, Książka | Praca Zbiorowa
  Promocja
  okładka Nasza Boża Rodzina Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich, Książka | Praca Zbiorowa

  Poradnik metodyczny zawiera: - program nauczania religii dla dzieci trzyletnich - wskazówki, jak korzystać z podręcznika dziecka - propozycje zajęć i zabaw ujęte w 36 katechezach - cele katechetyczne zajęć, treści i wymagania dostosowane do nowej podstawy i programu nauczania religii.

  Promocja
  okładka Katechizm GIM 1 Jezus Uczy i Zbawia ćw. NPP, Książka | Zbigniew Marek, Anna Walulik
  Promocja
  okładka Katechizm GIM 1 Jezus Uczy i Zbawia ćw. NPP, Książka | Zbigniew Marek, Anna Walulik

  Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii rzymskokatolickiej dla klasy 1 gimnazjum i może być stosowany jako pomoc uzupełniająca do podręcznika AZ-31-01/10-KR-2/12.

  Promocja
  okładka Katechizm GIM 3 Chodźmy razem, Książka | Kubik Władysław
  Promocja
  okładka Katechizm GIM 3 Chodźmy razem, Książka | Kubik Władysław

  Nowa wersja podręcznika cenionego przez wielu wykładowców katechetyki, nauczycieli religii i uczniów. Założenia programowe klasy 3 gimnazjum skupiają się na zagadnieniu różnych wspólnot (rozdz. 1), Ośmiu Błogosławieństw (rozdz. 2), powołania do miłości (rozdz. 3), działania Ducha Świętego i sakramentu bierzmowania (rozdz. 4), religii świata (rozdz. 5), wiary w Biblii, powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, grzechów przeciw Duchowi Świętemu, treści modlitwy "Ojcze nasz"...

  Promocja
  okładka Katechizm LO 2 W świecie podr+notes NPP, Książka | Zbigniew Marek, Walulik Anna
  Promocja
  okładka Katechizm LO 2 W świecie podr+notes NPP, Książka | Zbigniew Marek, Walulik Anna

  "Notes ucznia" zawiera najważniejsze informacje dotyczące treści katechez m.in. w postaci myśli, cytatów oraz schematów ułatwiających ich zapamiętanie. Integralną częścią Notesu jest podręcznik przygotowany w formie multimedialnej na płycie CD. Teksty wzbogacone są o elementy interaktywne (nagrania, krótkie filmy itp.). Podręcznik może być wykorzystany podczas lekcji przy użyciu rzutnika lub tablicy interaktywnej. Podręcznik wypełnia wszystkie wytyczne "Programu nauczania r...

  Promocja
  okładka Katechizm LO 3 W rodzinie podr+notes, Książka | Zbigniew Marek, Walulik(red.) Anna
  Promocja
  okładka Katechizm LO 3 W rodzinie podr+notes, Książka | Zbigniew Marek, Walulik(red.) Anna

  Podręcznik i notes ucznia dla 3 klasy liceum oraz 4 technikum. Seria: Drogi świadków Chrystusa. Zgodnie w wymaganiami programu nauczania religii myślą przewodnią przekazywanych treści jest problematyka małżeństwa i rodziny. W jej ujęciu dominuje dążenie do kształtowania chrześcijańskiego myślenia o małżeństwie i rodzinie, a także o ważności przygotowania się do założenia rodziny poprzez odpowiedzialne kształtowanie relacji między dziewczyną i chłopcem. Innym wymiarem religij...

  Promocja
  okładka Katechizm SP 6 Przemienieni przez Boga, Książka | Zbigniew Marek red., Walulik Anna
  Promocja
  okładka Katechizm SP 6 Przemienieni przez Boga, Książka | Zbigniew Marek red., Walulik Anna

  Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Seria: Drogi Przymierza Zgodnie w wytycznymi Programu nauczania religii treści przekazywane w podręczniku skoncentrowane są wokół tajemnicy Chrystusowego Kościoła, który mocą Ducha Świętego wypełnia Boże obietnice zbawienia. Zapisane w programie cele, treści i wymagania zostały przyporządkowane przeżywanym, świętowanym i wyznawanym w ciągu roku liturgicznego zbawczym wydarzeniom. Przekazowi temu towarzyszy kształtowanie p...

  Promocja
  okładka Ziemia Święta. Geografia biblijna, Książka | Szczepanowicz Barbara
  Promocja
  okładka Ziemia Święta. Geografia biblijna, Książka | Szczepanowicz Barbara

  Skąd pochodzi nazwa "Ziemia Święta"? Gdzie dokładnie się znajduje? Jakie krainy historyczno-geograficznych wchodzą w jej skład? To zaledwie kilka z kilkuset pytań, na które odpowiada książka Barbary Szczepanowicz o geografii biblijnej. Jak się okazuje, Ziemia Święta to fascynująca przestrzeń. Pełna gór, wzgórz, jaskiń, pustyń, o specyficznym klimacie, glebach, budowie geologicznej, źródłach, rzekach, potokach, florze czy faunie. Dzięki tej książce - bogato ilustrowanej - będz...

  Promocja
  okładka Katechizm Elementarz dziecka Bozego 1, Książka | Zbigniew Marek
  Promocja
  okładka Katechizm Elementarz dziecka Bozego 1, Książka | Zbigniew Marek

  Pakiet edukacyjny nauczania religii serii: „DROGI PRZYJACIÓŁ PANA JEZUSA" obejmuje pierwszy etap edukacji szkolnej - klasy I-III. Aktualnie przedkładamy część pierwszą pakietu. Są w nim realizowane wszystkie wymagania „Programu nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej", AZ-1-01/10 Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Zgodnie z jego założeniami pakiet został tak zaprojektowany, by w poszczególnych częściach prowadzić wychowanków do inicjacj...

  Promocja
  okładka Encyklopedia ilustrowana dla dzieci, Książka | Praca Zbiorowa
  Promocja
  okładka Encyklopedia ilustrowana dla dzieci, Książka | Praca Zbiorowa

  Promocja
  okładka Boskie przyrodzenie. Historia penisa, Książka |
  Promocja
  okładka Boskie przyrodzenie. Historia penisa, Książka |

  Przeł. Dobromiła Jankowska Przez wieki mężczyzna z nabożeństwem traktował swoje przyrodzenie jak „najcenniejszą ozdobę”. Mimo to penis od zawsze był również źródłem największych męskich frustracji. Czy w stanie erekcji organ ów wydaje się kobietom niewyobrażalnie śmieszny? Dlaczego dżentelmen nigdy nie może być pewien, że jego członek wstanie na rozkaz i wykona zadanie? A jeśli – i kiedy – nagle odmówi posłuszeństwa, co można zrobić, by naprawić sytuację? No i pozostaje jesz...

  Promocja
  okładka 500 polskich książek, które warto przeczytać, Książka | Marta Makowiecka, Karolina Haka-Makowiecka
  Promocja
  okładka 500 polskich książek, które warto przeczytać, Książka | Marta Makowiecka, Karolina Haka-Makowiecka

  · 500 dowodów na to, że polska literatura jest świetna · żelazny kanon i obszerny wybór spośród najnowszych tytułów · pasjonujący przewodnik po najważniejszych polskich książkach · autorki, które wiedzą, jak zarazić pasją do czytania Marta i Karolina Makowieckie, charyzmatyczne panie od polskiego, stworzyły autorski wybór polskich utworów literackich, które można/warto/należy znać: prozy, poezji, dramatu, reportaży, komiksów i bajek. Książka ma formę leksykonu, w którym tyt...

  Promocja
  okładka Kochamy Pana Jezusa 2. Zeszyt ucznia. Szkoła podstawowa, Książka | Praca Zbiorowa
  Promocja
  okładka Kochamy Pana Jezusa 2. Zeszyt ucznia. Szkoła podstawowa, Książka | Praca Zbiorowa

  Ćwiczenia zakładają samodzielną i twórczą pracę ucznia. Może on uzupełniać ilustracje, układać puzzle, tworzyć obrazy z wyciętych elementów i realizować własne pomysły plastyczne. Są tutaj również zadania wymagające większego skupienia: wypełnianie witrażyków, labirynty itp. Zadania były konsultowane z nauczycielami religii i zostały dostosowane do możliwości dzieci siedmioletnich. Do zeszytu ucznia dodano wkładkę z wybranymi modlitwami z Małego katechizmu.

Co znajdziesz w kategorii: Podręczniki i Encyklopedie

Kategoria „Podręczniki / Encyklopedie” zawiera publikacje skupiające się przede wszystkim na edukacji, nauce i rozwoju. W tym dziale znajdują się m.in. podręczniki, pomoce naukowe, repetytoria czy opracowania z każdej dziedziny. Księgarnia internetowa Woblink.com oferuje szeroki wybór różnorodnych leksykonów, albumów czy słowników, np. „Ilustrowany słownik terminów literackich”, „Filmowy leksykon psychologii”, „Leksykon fantastyki”, „Leksykon noblistów” czy album „Made in Poland”, który prezentuje produkty i marki, z których Polska słynie na świecie. W kategorii „Podręczniki / Encyklopedie” znajdują się również prace Władysława Kopalińskiego, najwybitniejszego polskiego leksykografa, tłumacza i publicysty, po którego dorobek naukowy chyba nigdy nie przestaniemy sięgać. W serwisie Woblink.com znajdziemy m.in. takie prace Kopalińskiego jak „Koty w worku, czyli z dziejów pojęć i rzeczy”, „Od słowa do słowa. Leksykon”, „Przygody słów i przysłów. Leksykon” czy „Opowieści o rzeczach powszednich”. Znajdziemy tutaj również lektury wraz ze szczegółowymi streszczeniami, analizami, charakterystykami bohaterów czy ważnymi pojęciami. Książki te stanowią niezrównaną pomoc podczas przygotowań do zajęć i testów. W kategorii „Podręczniki / Encyklopedie” nie mogło zabraknąć publikacji Jerzego Bralczyka, jednego z najbardziej uznanych polskich językoznawców i specjalisty w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. W serwisie Woblink.com znajdują się takie książki językoznawcy jak „Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka”, „1000 słów”, „Rozmowy przy stole”, „500 zdań polskich” czy „Świat przez słowa”.