Pozostałe książki do nauki języków

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Trakt królewski (wydanie polsko-arabskie), Ebook | Hatif Janabi

  Próbując zdefiniować, czy też przyporządkować poezję Hatifa do jakiejkolwiek kategorii (co i tak mi się nie udało, ale to taka przypadłość literaturoznawcy), przypomniałem sobie znaną opinię Juliana Przybosia, że „poezja to jedność wizji skondensowana w maksimum aluzji wyobrażeniowych i mi­nimum słów". Chociaż, rzecz jasna, absurdem jest włączanie Janabiego do nurtu awangardy, to definicja powyższa wydała mi się niezwykle adekwatna do dzieła, które jest przedmiotem niniejszyc...

  okładka Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu na podstawie tekstów Andrzeja Sikorowskiego (B2, C1, C2), Ebook | Ewa Lipińska

  Księżyc w butonierce to ćwiczenia rozwijające i doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu oraz umiejętność pracy z tekstem, adresowane do obcokrajowców na poziomie średnim i zaawansowanym. Książka zawiera 15 tekstów piosenek Andrzeja Sikorowskiego i grupy Pod Budą oraz płytę kompaktową (CD).W procesie nauczania języka obcego piosenki odgrywają ważną, choć nie zawsze docenianą rolę. W tym przypadku mamy do czynienia z tekstami autorstwa A. Sikorowskiego, k...

  okładka Kiedyś wrócisz tu..., cz. I: Gdzie nadwiślański brzeg (B2), Ebook | Ewa Lipińska, Elżbieta Grażyna Dąmbska

  Podręczniki UNIVERSITAS są zgodne z zasadami certyfikacji języka polskiego jako obcego Kiedyś wrócisz tu... (cz. I) jest podręcznikiem do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych obcokrajowców. Jest to poprawiona i uzupełniona wersja podzielonego na dwie części podręcznika Kiedyś wrócisz tu... (wyd. I, 1997). Zawiera osiem lekcji z zachowaniem poprzedniego układu, czyli każda lekcja składa się z trzech części:- komunikacyjnej, w której znajd...

  okładka Kiedyś wrócisz tu..., cz. II: By szukać swoich dróg i gwiazd (C1), Ebook | Ewa Lipińska

  Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym (C1). Stanowi on kontynuację Kiedyś wrócisz tu... cz. I: Gdzie nadwiślański brzeg. Składa się z ośmiu lekcji, a każda z trzech części: komunikacyjnej, tekstowej i gramatycznej, związanych ze sobą tematycznie. Na końcu zamieszczono klucz do ćwiczeń. Zmiany dokonane w stosunku do wersji pierwotnej z 1997 roku nie różnią się od zmian wprowadzanych w części pierwszej, polegających na zastąpieniu niekt...

  okładka Jak to łatwo powiedzieć... Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących A1, A2 (wersja polska), Ebook | Gałyga Danuta

  Jak to łatwo powiedzieć… to bogato ilustrowany zbiór ćwiczeń komunikacyjnych dla początkujących, uczących się na poziomie podstawowym (A1, A2). Program zbioru powiązany jest z systemem certyfikatowym języka polskiego, zawiera bowiem intencje pragmatyczne przewidziane w opracowanym przez Komisję ds. Certyfikacji Znajomości Języka Polskiego jako Obcego inwentarzu funkcjonalno-pojęciowym; zawiera także elementy inwentarza tematycznego. Zbiór charakteryzuje się bogactwem ćwi...

  okładka Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1, Ebook | Joanna Machowska

  Podręcznik Gramatyka? Dlaczego nie?! jest bardzo nowatorskim i atrakcyjnym przedsięwzięciem glottodydaktycznym. Ćwiczenia zawarte w podręczniku charakteryzują się z jednej strony dużą różnorodnością, zróżnicowanym stopniem trudności oraz wysoką jakością merytoryczną, z drugiej natomiast osadzone są w szerokim kontekście społeczno-kulturowym, dzięki czemu uczący się poznają zarówno język, jak i realia kulturowe. Dodatkowym walorem podręcznika jest jego szata graficzn...

  okładka Cześć, jak się masz? II. Spotkajmy się w Europie (A2), Ebook | Władysław Miodunka

  Komentarz gramatyczny w języku angielskim! Kontynuacja podręcznika Cześć, jak się masz? stanowi odpowiedni podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A2. SPIS TREŚCICONTENTSIntroduction Lekcja 11.1. Wszystkiego najlepszego Vocabulary Warto zapamiętać te słowa! - IMIENINY1.2. Gramatyka jest ważna. Grammatical commentary 1.2.1. The imperative mood: forms and functions 1.2.2. The present tense of the verb życzyć...

  okładka Cześć, jak się masz? I. Spotykamy się w Polsce (A1), Ebook | Władysław Miodunka

  Komentarz gramatyczny w języku angielskim! Wprowadzenie w 2004 roku certyfikacji języka polskiego jako obcego, upowszechnianie standardów europejskich w nauczaniu języków obcych oraz konieczność wprowadzenia programu socjokulturowego do nauczania polszczyzny spowodowały fakt, że nowe wydanie popularnego podręcznika "Cześć, jak się masz?" ukazuje się w dwu częściach. Część I dla poziomu A1 nosi tytuł "Spotykamy się w Polsce", a jej kontynuacja dla pozi...

  okładka Czeski - Podstawowa gramatyka w skrócie, Ebook | dr Jana Kępska

  Ten ebook powstał z myślą o nabywcach naszegopodręcznika języka czeskiego dla początkującychMám nápad! Zawiera on skrótowe przedstawieniepodstawowych zasad gramatycznych, które opanujeszdzięki naszemu podręcznikowi.Niniejsza książka może również posłużyć osobom,które potrzebują czytelnego przedstawieniareguł czeskiej gramatyki w pigułce, żeby powtórzyćalbo lepiej zapamiętać i usystematyzować niektórezagadnienia.Zapraszamy do nauki!...

  okładka Język turecki. Minimum gramatyczne, Ebook | Milena Jordanowa

  Minimum gramatyczne języka tureckiego to nowatorski podręcznik przeznaczony do początkowej nauki języka tureckiego i został oparty na skonstruowanym specyficznym binarnym modelu, uwzględniając osiągnięcia w dziedzinie nauczania języka tureckiego jako obcego, z uwzględnieniem dokonań współczesnej turkologii i lingwodydaktyki. Zawiera niezbędny zestaw informacji z zakresu fonetyki, morfologii i podstawowych funkcji syntaktycznych. Materiał gramatyczny jest przedstawiony stopnio...

  okładka Język hindi. Część I. Kurs podstawowy, Ebook | Danuta Stasik

  Podręcznik zawiera zasób podstawowych wiadomości z gramatyki współczesnego standardowego języka hindi wraz z praktycznym materiałem ilustracyjnym w postaci tekstów, dialogów i ćwiczeń.

  okładka Język koreański - Część I - Kurs podstawowy, Ebook | Halina Ogarek-Czoj, Romuald Huszcza, Gunn-Young Choi

  Książka przedstawia podstawowe wiadomości z gramatyki współczesnego języka koreańskiego oraz materiał do praktycznych ćwiczeń z tego języka.

  okładka Podręcznik sanskrytu. Gramatyka-wypisy-objaśnienia-słownik, Ebook | Andrzej Gawroński

  Wydanie nowe, poprawione, znakomitego autora Podręcznika sanskrytu Andrzeja Gawrońskiego z 1932 roku.Książka obejmuje szczegółową część gramatyczną z ćwiczeniami, wypisy z objaśnieniami oraz rozbudowany słownik sanskrycko-polski.

  okładka Gramatyka języka bengalskiego, Ebook | Elżbieta Walter

  Patronat: Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego.Język bengalski należy do indoeuropejskiej rodziny językowej, a literatura bengalska - zaliczana do najbogatszych na subkontynencie indyjskim – jako jedyna może się poszczycić laureatem Nagrody Nobla (Rabindranath Tagore, 1913). Języka bengalskiego używa się głównie w Bangladeszu i w Indiach (w stanie Bengal Zachodni).Pod względem liczby użytkowników język ten znajduje się w pierwszej dziesiątce języków świata - po...

  okładka Klasyczny język egipski, Ebook | Albertyna Dembska

  Język egipski, którym mówili starożytni Egipcjanie należy do rodziny języków chamito-semickich. Klasyczny język egipski to jeden z etapów rozwoju tego języka, mówiono nim od ok. 2000 r. p.n.e. do 1600 r. p.n.e. i zapisywano go hieroglifami, hieratyką, a w Epoce Późnej pismem demotycznym. Jako język literacki przetrwał do czasów Echnatona, a jako język literatury religijnej, aż do kresów pogaństwa.

  okładka Język wietnamski - Podręcznik - Część I, Ebook | Teresa Halik, Hoang Thu Oanh

  Podręcznik dla osób zaczynających naukę języka wietnamskiego. Zawiera opis struktury samego języka, pisma, wymowy oraz szereg lekcji pozwalających poznać słownictwo i struktury oraz ćwiczenia służące udoskonaleniu nabytych umiejętności.

  okładka Język wietnamski - Podręcznik - Część II, Ebook | Teresa Halik

  Podręcznik dla średniozaawansowanych. Zawiera wiadomości dotyczące składni i języka wietnamskiego i wprowadza - za pośrednictwem tekstów - elementy historii, literatury i kultury wietnamskiej.

  okładka Gramatyka języka arabskiego. Ćwiczenia, Ebook | Jolanta Kozłowska

  Książka jest uzupełnieniem Gramatyki języka arabskiego J. Daneckiego. Składa się z 36 lekcji, w których omówiono w sposób uproszczony różne problemy gramatyczne i podano do nich ćwiczenia.

  okładka Język perski, Ebook | Monika Chwilczyńska-Wawrzyniak

  Język perski jest oficjalnym i urzędowym językiem Iranu. Posługuje się nim nie tylko 30 mln Irańczyków w samym Iranie, ale także mniejszości narodowe w krajach sąsiednich. Należy do rodziny języków indoeuropejskich. Przejął od Arabów alfabet i zapożyczył wiele słów z ich języka.

  okładka Klasyczny język tybetański, Ebook | Agata Bareja-Starzyńska, Marek Mejor

  Język tybetański zaliczany jest do rodziny języków chińsko-tybetańskich, a wraz z birmańskim tworzy grupę języków tybeto-birmańskich. Ze względu na swą długą historię, zasięg i kulturotwórczą rolę język tybetański jest, obok chińskiego, najważniejszym językiem Azji Wschodniej i Środkowej. Historia języka tybetańskiego sięga połowy VII wieku i wiąże się z wprowadzeniem religii buddyjskiej do Tybetu. Wraz z upiśmiennieniem podjęto w następnych stuleciach wielkie zadanie przetłu...

  okładka Język koreański - Część II - Kurs dla zaawansowanych, Ebook | Halina Ogarek-Czoj, Romuald Huszcza, Gunn-Young Choi

  Część druga podręcznika języka koreańskiego zawiera informacje na temat morfologii i składni koreańskiej oraz zestaw praktycznych zwrotów i ćwiczeń.

  okładka Język kazachski, Ebook | Michał Łabenda

  Język kazachski należy do grupy kipczackiej języków tureckich, zaliczanych tradycyjnie do ałtajskiej rodziny językowej. Jest językiem urzędowym Republiki Kazachstanu i językiem ojczystym około 10 mln Kazachów. Pod względem morfologicznej język kazachski należy do języków o aglutynacji przyrostkowej.

  okładka Klasyczny język mongolski, Ebook | Stanisław Kałużyński

  Klasyczny język mongolski, który wykształcił się na przełomie XII/XIII w., należy wraz z innymi odmianami mongolskiego oraz językami tungusko-mandżurskimi do tzw. ligi ałtajskiej. Używany jest tylko w piśmiennictwie oficjalnym w Mongolii Wewnętrznej, a w Republice Mongolskiej w celu podkreślenia związków z tradycją.

  okładka Język krymskotatarski, Ebook | Henryk Jankowski

  Język krymskotatarski należy do północno-zachodniej, czyli do kipczackiej grupy języków turkijskich (tureckich). Spośród tych języków jest najbardziej zbliżony do języka tureckiego. Tatarzy krymscy, użytkownicy języka krymskotatarskiego, zawsze utożsamiali się z Krymem, który jest ich ojczyzną. Ludność krymskotatarska ukształtowała się w wyniku długich procesów asymilacyjnych i integracyjnych, wchłaniając w siebie różne ludy, od Taurów, Gotów i Greków na południu po Nogajów n...